Wyszukiwarka: ludzie (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 64 teksty.

- Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy.
- Dlacze­go ?
- W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają.
Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest "okej" . 

anegdota
zebrała 20 fiszek • 20 marca 2014, 17:49

Życie jest cen­ne, aby mar­twić się głupotą ,
Więc baw się upi­jając się i za­kochując ,
po­wiedz co chcesz robić
- i rób to
co chcesz zro­bić , nie żałuj nicze­go , 
nie pozwól by ludzie
którzy nie liczą się
z Tobą
dop­ro­wadzi­li Cię w dół .
_________________________
życie i młodość jest tyl­ko jedna 

anegdota
zebrała 14 fiszek • 1 października 2012, 02:44

Za­biłam muchę - oso­ba, która muchy by nie skrzyw­dziła.
Ludzie to ta­kie kłamczuchy. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 31 stycznia 2013, 00:41

Ludzie młodzi sądzą, że za pieniądze wszys­tko można ku­pić, gdy już do­rosną są te­go pew­ni... 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 29 grudnia 2012, 13:34

Pa­ni A. ma kochające­go męża, cu­dow­ne dziec­ko i zbyt dużo wol­ne­go cza­su. Codzien­nie włącza kom­pu­ter, ta­ka tam niewin­na rozrywka.
Pisze o trud­nym życiu, łzach wy­lewa­nych w sa­mot­ności, pot­rze­bie blis­kości. W sieci jest panią [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • 16 marca 2015, 10:14

-Skończyła się wojna.
-Kto wygrał?
-Nikt.
-To kto przegrał?
-Ludzie. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 12 kwietnia 2014, 01:19

Jeżeli is­tnieje gdzieś i w ogóle coś takiego
jak dru­ga połówka... :)
To jest nią TY kochanie,
więc nie py­taj dlacze­go jeszcze jes­tem i nie uciekłam...
Jes­teś moją drugą częścią
jak w tej przy­powieści słyszałeś :

"Kiedyś dawno, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 1 lipca 2013, 04:01

Pe­wien człowiek na powtórnej ma­turze ot­rzy­mał 70 % pun­któw za opi­nie włas­ne­go tek­stu. Nie pot­ra­fił bo­wiem wska­zać kiedy była opi­nia, a kiedy in­formac­ja. Je­go ob­rońcy twier­dzą, iż nie da się ich oddzielić. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2016, 03:41

Nie wy­daję mi się, żebym mogła zasługi­wać na szczęście. Wszys­tko co dob­re, jak­by nie miało pra­wa być w moim po­siada­niu. Kiedyś nie ro­zumiałam auto­des­truk­cji. Jak można niszczyć włas­ne 'ja'. Nie ro­zumiem dlaczego [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 7 lutego 2013, 18:23

Wy­cie­czka . 

Pew­ne­go ra­zu niewiel­ka gru­pa bak­te­rii pos­ta­nowiła wyb­rać się na wy­cie­czkę w głąb or­ga­niz­mu człowieka. Zab­ra­li więc prze­wod­ni­ka i ruszyli.
Wy­cie­czka prze­biegała bez prob­lemów, aż to pew­ne­go mo­men­tu gdy gru­pa nat­ra­fiła na [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 21 lipca 2013, 00:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście