Wyszukiwarka: angielsku (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 47 tekstów.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 54

Lu­bię czy­tać na­pisy na mu­rach i tak sa­mo lu­bię czy­tać na­pisy na tiszer­tach oraz treści ta­tuaży. Jechała na des­ce i miała jakieś [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 1 września 2016, 09:11

Święta be­zal­ko­holo­we to nies­te­ty, jak ob­serwuję, niereal­na, choć zac­na idea.
W dru­gi dzień Bożego Na­rodze­nia byłam z przy­jaciółką na spacerze.
Po­deszło do nas dwóch bar­dzo zmęczo­nych panów.
Chwiali się.
Śmiejąc się głup­ko­wato (iście po pi­jac­ku), jeden [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2012, 02:29
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 23:16Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 20.05.2019r.  

dzisiaj, 22:43 wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 22:28danioł do­dał no­wy tek­st nie chodzi o to [...]

dzisiaj, 22:19zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st fale

dzisiaj, 22:19Pieschopata do­dał no­wy tek­st Jesteś dla mnie wszys­tkim, [...]

dzisiaj, 22:01finezja sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 21:55RozaR do­dał no­wy tek­st Ktoś coś ro­bi

dzisiaj, 21:46Cropka sko­men­to­wał tek­st Kropelkowa dro­ga