Wyszukiwarka: angielsku (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 3 teksty.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 54

Lu­bię czy­tać na­pisy na mu­rach i tak sa­mo lu­bię czy­tać na­pisy na tiszer­tach oraz treści ta­tuaży. Jechała na des­ce i miała jakieś [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 1 września 2016, 07:11

Święta be­zal­ko­holo­we to nies­te­ty, jak ob­serwuję, niereal­na, choć zac­na idea.
W dru­gi dzień Bożego Na­rodze­nia byłam z przy­jaciółką na spacerze.
Po­deszło do nas dwóch bar­dzo zmęczo­nych panów.
Chwiali się.
Śmiejąc się głup­ko­wato (iście po pi­jac­ku), jeden [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2012, 00:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie narze­kaj na klatkę [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Z myśle­niem jest po­dob­nie, [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st każdy wo­li z kimś [...]

dzisiaj, 00:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jest godzien zaufa­nia [...]

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Wariaci są be­zimien­ni.  

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st Dobre ar­gu­men­ty nie is­tnieją, [...]

dzisiaj, 00:01yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy win­ny być je­dynie [...]

wczoraj, 23:59yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli nie nau­czysz się [...]

wczoraj, 23:55yestem sko­men­to­wał tek­st *