Wyszukiwarka: angielsku (anegdoty)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: an­giel­sku — zgromadziliśmy 3 teksty.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 54

Lu­bię czy­tać na­pisy na mu­rach i tak sa­mo lu­bię czy­tać na­pisy na tiszer­tach oraz treści ta­tuaży. Jechała na des­ce i miała jakieś [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 1 września 2016, 07:11

Święta be­zal­ko­holo­we to nies­te­ty, jak ob­serwuję, niereal­na, choć zac­na idea.
W dru­gi dzień Bożego Na­rodze­nia byłam z przy­jaciółką na spacerze.
Po­deszło do nas dwóch bar­dzo zmęczo­nych panów.
Chwiali się.
Śmiejąc się głup­ko­wato (iście po pi­jac­ku), jeden [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2012, 00:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

wczoraj, 23:57yestem sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 23:21szpiek sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 23:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Kukanie na ze­garek

wczoraj, 22:03oszi3 do­dał no­wy tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

wczoraj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

wczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście