Wyszukiwarka: pomoc (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 19 tekstów.

Nie wstydź się pro­sić o po­moc, wstydź się gdy ta­kiej prośbie odmówisz. 

aforyzm dnia z 25 lutego 2012 roku
zebrał 260 fiszek • 1 stycznia 2011, 15:15

Modlitwa

Dziękuję Ci Boże za
świat pełen męki,
Za to, że jes­tem, że żyję
Boże, dzięki!

Za ten dom a nie inny
Za to, że często cier­pią ludzie niewinni
Za se­kundę ra­dości, choć tak krótko trwała
Za to, że nie [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 27 lutego 2009 roku
zebrał 132 fiszki

NIG­DY nie proś o po­moc sil­niej­szych od siebie.
Jeśli uz­nają, że jes­teś jej wart - sa­mi ci jej udzielą. 

aforyzm
zebrał 103 fiszki • 24 kwietnia 2011, 10:10

Cze­piają się słów często wy­powie­dzianych w emoc­jach... głusi na praw­dy, które tak głośno wołają o po­moc, że aż roz­ry­wają serca… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2013, 05:52

Cza­sami los przy­nosi mi naj­większą wyg­raną na lo­terii życia…człowieka, który spośród mi­lionów in­nych ludzi właśnie mnie wyb­rał, zaufał i pop­ro­sił o pomoc. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 czerwca 2012, 21:23

Mi­mo te­go, że za­padła cisza, ja i tak słyszę Two­je wołanie o pomoc. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 29 listopada 2012, 17:50

Ser­ce mięknie, ro­zum nieść po­moc prag­nie, a ner­wy puszczają 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 stycznia 2014, 19:57

Cza­sem w życiu, cisza by­wa tak przytłaczająco głośna, że nie słychać naszych krzyków o pomoc 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 sierpnia 2012, 13:01

Cza­sem to po­moc, chodź przez diabła po­dana, ra­tuje nam życie, na złość złego pana. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 listopada 2014, 00:20

Kiedy ukocha­na oso­ba nas ra­ni po­mimo te­go że wiemy że nas kocha to za­miast po­dej­mo­wać walkę zas­tanówmy się czy to nie wołanie o po­moc które­go inaczej wy­razić się po pros­tu nie da…. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 maja 2013, 09:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:20scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga