Wyszukiwarka: pomoc (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc — zgromadziliśmy 17 tekstów.

Nie wstydź się pro­sić o po­moc, wstydź się gdy ta­kiej prośbie odmówisz. 

aforyzm dnia z 25 lutego 2012 roku
zebrał 260 fiszek • 1 stycznia 2011, 15:15

Modlitwa

Dziękuję Ci Boże za
świat pełen męki,
Za to, że jes­tem, że żyję
Boże, dzięki!

Za ten dom a nie inny
Za to, że często cier­pią ludzie niewinni
Za se­kundę ra­dości, choć tak krótko trwała
Za to, że nie [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 27 lutego 2009 roku
zebrał 132 fiszki

NIG­DY nie proś o po­moc sil­niej­szych od siebie.
Jeśli uz­nają, że jes­teś jej wart - sa­mi ci jej udzielą. 

aforyzm
zebrał 103 fiszki • 24 kwietnia 2011, 10:10

Cze­piają się słów często wy­powie­dzianych w emoc­jach... głusi na praw­dy, które tak głośno wołają o po­moc, że aż roz­ry­wają serca… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2013, 05:52

Cza­sami los przy­nosi mi naj­większą wyg­raną na lo­terii życia…człowieka, który spośród mi­lionów in­nych ludzi właśnie mnie wyb­rał, zaufał i pop­ro­sił o pomoc. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 czerwca 2012, 21:23

Mi­mo te­go, że za­padła cisza, ja i tak słyszę Two­je wołanie o pomoc. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 29 listopada 2012, 17:50

Ser­ce mięknie, ro­zum nieść po­moc prag­nie, a ner­wy puszczają 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 stycznia 2014, 19:57

Cza­sem w życiu, cisza by­wa tak przytłaczająco głośna, że nie słychać naszych krzyków o pomoc 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 20 sierpnia 2012, 13:01

Cza­sem to po­moc, chodź przez diabła po­dana, ra­tuje nam życie, na złość złego pana. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 23 listopada 2014, 00:20

Kiedy ukocha­na oso­ba nas ra­ni po­mimo te­go że wiemy że nas kocha to za­miast po­dej­mo­wać walkę zas­tanówmy się czy to nie wołanie o po­moc które­go inaczej wy­razić się po pros­tu nie da…. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 maja 2013, 09:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]