Wyszukiwarka: ostre (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tre — zgromadziliśmy 4 teksty.

Słowa są jak os­trze noża. Z jed­nej stro­ny ta­kie os­tre, a z dru­giej zwyczaj­nie tępe. 

aforyzm dnia z 4 sierpnia 2014 roku
zebrał 209 fiszek • 27 maja 2011, 18:47

Znam ludzi roz­bi­tych na ka­wałeczki, z których niektóre są tak os­tre, że dot­knięcie ich oz­nacza wie­czne krwawienie. 

aforyzm
zebrał 183 fiszki • 1 czerwca 2011, 10:47

by­wają os­tre gry i tępi zwycięzcy... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 21 marca 2013, 10:30

„Czas leczy ra­ny.” Więc dlacze­go ja wciąż na no­wo przeżywam ten dzień? To two­je ob­ce spoj­rze­nie? Two­je chłod­ne, os­tre jak brzyt­wa słowa, które zra­niły mnie tak moc­no? Czas nie leczy ran. On tyl­ko po­maga im się zas­kle­pić, ale bliz­na po nich po­zos­ta­je na zaw­sze rozpamiętywana. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2013, 15:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:28M44G wy­powie­dział się w wątku wygarnijmy so­bie...ღ

dzisiaj, 15:26onejka sko­men­to­wał tek­st Są śmieci, które i [...]

dzisiaj, 15:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 15:24onejka sko­men­to­wał tek­st Sangreal

dzisiaj, 15:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 15:20onejka sko­men­to­wał tek­st Déja vu 

dzisiaj, 15:16RozaR sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 15:15MyArczi sko­men­to­wał tek­st Czy zło dzięki które­mu [...]

dzisiaj, 15:01życie1 sko­men­to­wał tek­st Pisać nie wol­no

dzisiaj, 14:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st „Wszystko co iry­tuje nas [...]