Wyszukiwarka: niebie (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 33 teksty.

Rodzi­na to naj­piękniej­sze co człowiek może po­daro­wać dru­giej oso­bie. Bo to właśnie w jej szczególnym cieniu pot­ra­fi błyszczeć na niebie włas­ne­go życia.

•W podziękowaniu• 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 1 grudnia 2015, 00:39

Naj­piękniej­szym jest, nie zna­leźć się w niebie, lecz zna­leźć zalążek nieba w piekle. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 7 października 2013, 18:04

Kiedy roz­wiewają się dręczące nas wątpli­wości, jes­teśmy w niebie, al­bo w piekle. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 maja 2014, 23:04

Two­je i mo­je gwiaz­dy nie są na tym sa­mym niebie 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 15 czerwca 2014, 21:08

Gwiaz­dy i gwiaz­dki, to są na niebie i tam pozostaną. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 czerwca 2016, 12:52

Kiedy tęskno­ta do­tyka duszy w niebie anioły płaczą. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 6 grudnia 2017, 11:37

Przy­jaciele są jak gwiaz­dy na niebie....
Cza­sami ich nie widać,
ale zaw­sze wiesz,że tam są... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2013, 17:03

Spot­ka­liśmy się wszys­cy ra­zem. Przy wi­gilij­nym sto­le i obok choin­ki pięknie pachnącej. Opłatek przez księdza poświęco­ny, na ta­lerzy­ku ład­nie ułożony. Wsta­jemy, naj­star­szy dzięku­je za ubiegł rok i pro­si o równie dob­ry, który [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 25 grudnia 2012, 00:33

****** ***

Stałam w oknie
i pat­rzyłam gdzieś daleko
...hen...przed siebie...
...ma­lowałam duże SERCE,
na błękit­no - złotym NIEBIE...

****** *** 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 08:51

Pieniędzy wiele, lecz miłości niewiele...
Nie stać mnie na miłość, której pragnę....
Zra­niłem kil­ka dusz, których nie chciałem,
Se­lek­cja jak w niebie, bezpodstawnie...
Szu­kałem Ciebie w nich; nie odnalazłem...
Zbyt dob­rze słyszę siebie i wiem dobrze,
Że nasze chwi­le uciekają nam właśnie dziś...
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2016, 20:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st gdy­by nie in­ternet niektórzy nie [...]

dzisiaj, 16:21Eufemia sko­men­to­wał tek­st Wszystko zaczy­na się i [...]

dzisiaj, 16:20Eufemia sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 16:16funeralofheart sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

dzisiaj, 16:07Eufemia do­dał no­wy tek­st Ludziom zwyk­le wy­daje się, [...]

dzisiaj, 16:01kirke13 sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

dzisiaj, 15:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 15:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]

dzisiaj, 14:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st KAŻDY SIĘ BOI. KAŻDY SIĘ [...]