Wyszukiwarka: narkotyk (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nar­ko­tyk — zgromadziliśmy 4 teksty.

Cza­sami zachodzące słońce działa jak nar­ko­tyk, przełamu­je nieśmiałość, dając dłoniom dotyk… 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 10 lipca 2013, 19:48

Tlen to uza­leżnienie, z które­go nie wy­leczy nas żaden narkotyk 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2015, 20:13

Yhymm.
Po­wiem ci szczerze .. 
Nie mam już uczuć
Nie czuję nic do ciebie
Je­dynie cze­go pragnę
To w sa­mot­ności życia
Bo ludzie często ra­nią
Więc wy­bieram drogę
w sa­mot­ności bycia
To nie jest żaden
ste­reotyp , ale wciąga
jak nar­ko­tyk
Dziękuję Bo­gu , że 
nie żyję w nałogu (...) 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 sierpnia 2013, 18:28

Sztu­ka to je­dyny zdro­wy nar­ko­tyk, który poz­wa­la nam na to­tal­ny od­lot,
spra­wia, że widzi­my i czu­jemy o wiele więcej niż ludzie, którzy nie mają ot­warte­go umysłu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2014, 15:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 03:13laser show sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 02:03A.Pech sko­men­to­wał tek­st Kobiety trze­ba sza­nować, będzie [...]

dzisiaj, 01:59A.Pech sko­men­to­wał tek­st Kompromitującemu się człowieko­wi nie [...]

dzisiaj, 01:57A.Pech sko­men­to­wał tek­st Dobry wier­sz to / [...]

dzisiaj, 01:55A.Pech sko­men­to­wał tek­st Uprawianie fi­lozo­fii upad­ku,to for­ma [...]

dzisiaj, 01:48A.Pech sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

dzisiaj, 01:40A.Pech sko­men­to­wał tek­st przerażającego pros­tac­twa nie da [...]

dzisiaj, 01:35Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Ciasne umysły cier­pią na [...]

dzisiaj, 01:30Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Wolnomularstwo zba­wieniem ma­luczkich.  

dzisiaj, 01:25Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Prostactwo w wy­powie­dziach, gru­biaństwo [...]