Wyszukiwarka: morze (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 14 tekstów.

Mądry sieje jak może, a głupi gdzie morze. 

aforyzm dnia z 3 maja 2013 roku
zebrał 143 fiszki • 6 marca 2012, 07:34

Sam so­bie jes­tem stat­kiem, ster­ni­kiem i ste­rem, lecz morze nieubłagane. 

aforyzm dnia z 14 maja 2011 roku
zebrał 124 fiszki • 22 października 2010, 21:58

Morze wódki budzi fa­le chaotycznych rozmów a mózg niczym sta­tek miotający się pod wpływem burzy pro­mili to się z głupotą jed­na a cza­sem z mądrością bra­ta, a za ste­rami całego te­go ga­lima­tiasu stoi szcze­rość, i ona zda­je się tu mieć nad wszys­tkim przewagę 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 24 kwietnia 2011, 16:52

To była jed­na z naj­dziw­niej­szych no­cy, ja­kie miałem dotąd w życiu. Ja­kaś niez­na­na siła ciągnęła mnie w stronę morza. W jed­nej chwi­li zrodziła się we mnie myśl- muszę tam być, te­raz. Wychodząc [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 6 lipca 2009 roku
zebrał 41 fiszek

Morze jest słone, jak łzy. Jest roz­ległe, niczym smu­tek. Jest zim­ne, tak jak Ty. Utop mnie. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 20 maja 2013, 20:30

Płynąc pod prąd dot­rzesz do morza łez. Ale to morze, może wiele uratować... 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 11 maja 2015, 18:26

Mam w pra­cy to­talną plażę......
- piasek w oczach, sucho w gar­dle i morze pa­pierów.... :) 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 28 sierpnia 2013, 17:16

Morze kiedy po­jade na­de może. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 25 sierpnia 2015, 21:44

Na­tu­ra ko­biety jest jak ot­war­te morze, pełne... plus­kających się syren.
Pro­wadzi na wszys­tkie mieliz­ny świata.
I bądź tu. Dob­rym ster­ni­kiem.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 11 października 2014, 20:51

Mo­je myśli są jak morze...
Co chwi­le no­wa fala,
Co chwi­le no­wy pomysł,
które­go nie pot­ra­fię zrealizować.
Ta myśl gi­nie jak ta fa­la w tym morzu...
Bezpowrotnie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 11 sierpnia 2013, 23:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Czerń i biel sto­nowa­ne w [...]

dzisiaj, 18:23Aidan do­dał no­wy tek­st Jesteś tam? Otwórz te cho­ler­ne [...]

dzisiaj, 18:22Aidan do­dał no­wy tek­st Znajdzie się miej­sce do od­poczyn­ku [...]

dzisiaj, 18:16Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jakby wlały litr Bur­bo­na [...]

dzisiaj, 18:15Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Proste za­sady; żeby przechodzić [...]

dzisiaj, 18:15Jakuss do­dał no­wy tek­st Głębia

dzisiaj, 18:08Sasori do­dał no­wy tek­st Senny

dzisiaj, 17:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]