Wyszukiwarka: ludzie (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 491 tekstów.

Niektórzy ludzie są jak pająki…sa­mot­ni w sieci. 

aforyzm dnia z 20 marca 2011 roku
zebrał 374 fiszki • 28 lipca 2010, 06:46

Są ludzie, którzy pat­rzą przez przed­nią szybę i ludzie, którzy zer­kają we wsteczne lusterko... 

aforyzm dnia z 22 sierpnia 2010 roku
zebrał 192 fiszki • 7 marca 2010, 13:44

Ludzie grzeszą dla święte­go spokoju... 

aforyzm dnia z 2 września 2013 roku
zebrał 147 fiszek • 30 września 2011, 17:04

... ludzie naj­chętniej słuchają "włas­nej prawdy"... 

aforyzm
zebrał 124 fiszki • 6 kwietnia 2011, 07:49

Ludzie mądrzy nie za­toną, mają za dużo ole­ju w głowie. 

aforyzm dnia z 25 listopada 2011 roku
zebrał 107 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:11

Ludzie mają ten­den­cje do ułat­wiania so­bie spraw, które ut­rudniają życie 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 9 kwietnia 2011, 22:05

Ludzie uwiel­biają się porówny­wać pop­rzez różnice. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 26 listopada 2011, 15:51

Ludzie z pasją są o wiele bar­dziej wyrozumiali. 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 17 kwietnia 2011, 10:31

Często ludzie ,stają się wy­cieraczką na pro­gu kariery... 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 3 listopada 2011, 00:11

Ulu­bionym te­matem nor­malnych ludzi są ludzie nienormalni... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 6 maja 2011, 22:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 04:20Moon G do­dał no­wy tek­st Rocznica Na­rodzin Zniena­widzo­nego Króla

dzisiaj, 01:06yestem sko­men­to­wał tek­st Rain

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44LiaMort do­dał no­wy tek­st I często za Tobą [...]

wczoraj, 20:48Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Zbyt częstopróbu­jemy up­chać siebie [...]

wczoraj, 20:47yestem sko­men­to­wał tek­st Mon amour * 

wczoraj, 20:41yestem sko­men­to­wał tek­st Serce zak­wi­ta, kiedy tra­ci [...]

wczoraj, 20:39yestem sko­men­to­wał tek­st Fotografie są jak chwi­le, [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Naj­bar­dziej nie mogę znieść [...]