Wyszukiwarka: ludzie (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 477 tekstów.

Są ludzie, którzy pat­rzą przez przed­nią szybę i ludzie, którzy zer­kają we wsteczne lusterko... 

aforyzm dnia z 22 sierpnia 2010 roku
zebrał 192 fiszki • 7 marca 2010, 13:44

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim deptali 

aforyzm dnia z 3 lipca 2015 roku
zebrał 178 fiszek • 10 lutego 2010, 03:33

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z 30 września 2014 roku
zebrał 156 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:10

Ludzie grzeszą dla święte­go spokoju... 

aforyzm dnia z 2 września 2013 roku
zebrał 147 fiszek • 30 września 2011, 17:04

... ludzie naj­chętniej słuchają "włas­nej prawdy"... 

aforyzm
zebrał 124 fiszki • 6 kwietnia 2011, 07:49

Za­wodzą nas tyl­ko ludzie, wo­bec których ma­my ja­kieś oczekiwania. 

aforyzm dnia z 23 marca 2015 roku
zebrał 115 fiszek • 13 kwietnia 2011, 16:31

Ludzie mądrzy nie za­toną, mają za dużo ole­ju w głowie. 

aforyzm dnia z 25 listopada 2011 roku
zebrał 107 fiszek • 23 czerwca 2010, 22:11

Ludzie mają ten­den­cje do ułat­wiania so­bie spraw, które ut­rudniają życie 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 9 kwietnia 2011, 22:05

Ludzie uwiel­biają się porówny­wać pop­rzez różnice. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 26 listopada 2011, 15:51

Ulu­bionym te­matem nor­malnych ludzi są ludzie nienormalni... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 6 maja 2011, 22:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:46rastanatusia do­dał no­wy tek­st Danse ma­cab­re już daw­no [...]

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M 

dzisiaj, 14:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 14:31cyt.adela do­dał no­wy tek­st zzz