Wyszukiwarka: ciepło (aforyzmy)

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ciepło — zgromadziliśmy 21 tekstów.

Przy­tulaj. Poczuj ciepło in­ne­go ciała, tak pełne życia, poczuj bijące ser­ce i po­myśl wte­dy, co będzie jak zab­raknie tej oso­by. Wte­dy przy­tul jeszcze moc­niej i niech ogar­nie Cię życie. Przy­tulaj by­le ko­go, ko­leżankę, przy­jaciółkę, mamę czy bab­cię.

Przy­tulaj ko­biety do cho­lery, i nie uda­waj ta­kiego zat­war­działego ar­mstron­ga fiutomiażdżyciela. 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 2 maja 2011, 08:57

Ciepło można zna­leźć w różnej pos­ta­ci, jed­nak żad­na z nich nie zastąpi ludzkiego serca. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 22 czerwca 2013, 14:47

Miłość to do­tyk, który da­je ciepło. Gest, który tłumaczy, że nie mu­sisz się zmieniać. Możesz zos­tać ta­ki, ja­ki jesteś. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 19 marca 2013, 10:39

O związku się nie dyskutuje..
gdzie lód się nie to­pi, tam ciepło ustaje. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 grudnia 2013, 21:44

Sparze­ni życiem nie wy­kazują nad­wrażli­wości na ciepło. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2014, 18:51

Między ges­ta­mi i po­całun­kiem, de­likat­nie wy­doby­wał słowa z jej ust..
w cieniu wątpli­wości pot­wier­dzała je blas­kiem oczu,
tu­liła ba­daw­czo, a jed­nak tak ciepło.. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 26 grudnia 2012, 21:56

Nie ważne ile ma­my lat,
bo i tak zos­ta­liśmy stworze­ni by kochać.
Nie ważne czy po­siadasz więcej wad czy może zalet,
bo dla ko­goś w końcu będziesz ideałem.
Na­dej­dzie ta­ki dzień, ta­ka chwila
kiedy już wszys­tko nie [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 listopada 2012, 12:35

Jeśli w ser­cu, głębo­ko w swoim umyśle czu­jesz ciepło i spokój, kiedy to dzieje się gdy pat­rzysz na drugą osobę, wiedz, że to miłość. Tak do­tyka nas Bóg i łączy nasze ser­ca byśmy wza­jem­nie mog­li pro­wadzić się drogą do światła. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 13 października 2015, 22:46

Kochać praw­dzi­wie oznacza:

Wie­czność w sercu
Is­kry w oczach
Płomień w sercu
Szcze­rość uśmiechu
Szyb­kość przełyka­nia śliny
Niedos­ta­tek tlenu
Niepew­ność kolan
Mro­wienie ciała
Do­tyk rozpalający
Miękkość ust
Cięższe powietrze
Ciepło spojrzenia
Od­da­nie siebie

Za­bić w imię miłości... zginąć w ob­ro­nie miłości... i od­dać życie za ukochaną - to praw­dzi­wa miłość. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2014, 00:43

W od­da­niu miłości ko­bieta jest jak kwiat,
doz­nając słońca rozkłada liście płon­ne, za­wija oboj­ga listkami,
na­gona­sien­na, a dba o ciepło zbliżenia,
Pędem po­całun­ku raczy, rozpływającym wzro­kiem pochłania,
za­burza kon­cen­trację.. pod­da­je męstwo próbie.. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2013, 18:51
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy

dzisiaj, 16:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

dzisiaj, 15:57danioł sko­men­to­wał tek­st Współczesny człowiek jest mie­szkańcem [...]

dzisiaj, 15:55danioł sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

dzisiaj, 15:52danioł sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe suk­ce­sy to suk­ce­sy [...]

dzisiaj, 15:51danioł sko­men­to­wał tek­st Historia miłości pokrótce tak [...]

dzisiaj, 15:48danioł do­dał no­wy tek­st okłamujemy się, że kieru­je [...]