Wyszukiwarka: zawiedziona

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­wie­dziona — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Wytłumaczenie

Zo­bacz co jest we mnie
Zo­bacz co jest w To­bie
Nie walcz!
zos­taw niena­wiść
zos­taw gniew
Tak to ko­niec!
bo dzień nie zaw­sze zaczy­na się ze słońcem
bo niebo nie zaw­sze w no­cy jest gwieździste
przestań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 września 2012, 20:04

...

W od­da­li słychać cichy śpiew,
Gi­tary stru­na drga ruszona,
Wyglądam ciebie pośród drzew
I stoję smut­na, opuszczona.
Bo nie ma ciebie, a być miałeś,
Do tańca miałeś mnie zaprosić,
Ty­le mi szczęścia obiecałeś,
Uśmie­chy miałam tu obnosić.
A za­miast te­go w oczach łzy,
Myśli mam smut­ne, zawiedzione.
Jak tu uwie­rzyć w słowo my?
W te obiet­ni­ce niespełnione?

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 7 września 2010, 00:05

Dzień z miasta

Uli­ca biegła , a ja w miej­scu stałam.
A może biegłam z nią?
Tyl­ko nie myślałam
poszu­kując uko­jenia Bożego.

Bo­lało mnie życie z każdą
częścią ciała.
Ktoś grał na skrzyp­cach ,
a ja tańco­wałam by dojść
i ur­wać strunę.
Wpoić zniszczenie.
Skończyć bal zniszczony
Skrzy­pek nakrzyczał
Skrzy­pek obrażony.
Ura­ziłam dumę naiw­ne­go
skrzypka.
Był za­wie­dziony , że nie 
in­te­resu­je mnie muzyka.
Słod­ki smak zem­sty
w us­tach poczułam.
Urażony skrzy­pek ,
urażona duma. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2011, 22:02

Powrót do marzeń

Tam, gdzie słońce świeci wieczorem
A gwiaz­da po­lar­na budzi się o świcie
Gdzie morze zstępu­je do nieba
A ziemia za­ciera wid­nokrąg ma­gią
- tam zos­tała namiętność
Tam, gdzie serc niewieścich wiele zgubionych
A smutków bo­les­nych mi­lion zatraconych
Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 czerwca 2011, 20:19

"Składniki zawiedzionego ja"

Skład­ni­ki za­wie­dzione­go „ja”
I „Ty”
Coś stoi po­między nami
Na pew­no nie „my”.
(…)
Zwi­jam li­ter­ki i je układam
Cu­dow­na miłos­na marmolada.
Ot­worzysz słoik i się prze­konasz
Na ile kochasz na ile skonasz.
Z puszki Pan­do­ry nić się wychyli
Co ściąga ku To­bie pap­ryczkę Chili.
(…)
Czer­wo­ny wszech miar tych krwa­wych owoców
Zgo­tuje nam zupę – nie mar­nuj już oczu,
Który­mi spra­wiasz, że wszys­tko się staje
Ta­kim koszmar­nym łza­wym banałem. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 września 2012, 00:11

Zawiedziona

Ko­lej­ny raz upodlona...
Myślała,
że te­raz będzie inaczej,
że on ją pokocha.
Sta­ry ze­gar wy­bił północ,
Wiatr ot­worzył okna.
Os­tatnia świeca nadziei
zgasła na jej oczach.
Uciekła na plaże
w ciemną noc wiosenną,
wiatr wzmógł się co raz bardziej.
Po­tar­gał jej włosy
i zer­wał suk­nię z atłasu.
Wbiegła na klif
by os­tatni raz spoj­rzeć z niego na ziemię,
by w końcu uwol­nić się od te­go uczucia.
Wys­tar­czy je­den krok..
I będzie na dole...


2008 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 grudnia 2011, 09:16

Wzrok dalszy

Oczy stra­conych
oczy za­wie­dzionych
można by stworzyć potężną armię
bądźmy ich sędziami

Czu­jemy się nieśmiertelni
niezłama­ni, przekonani
po­mimo wi­ru obrazów
ir­racjo­nal­nych, nieprzewidywalnych

Ktoś nam szepcze
bo­gami jes­teście
bie­rzcie co wasze
i bie­rze­my co cudze

Zak­ry­wamy twarz dłońmi
ogląda­my świat
przez szpa­ry palców
po­zos­ta­je wi­dok za oknem

I gdy tak patrzymy
przez różne szkła przejściowe
je­den jest widok
ten za oknem...

ten za da­leki­mi drzewami 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 października 2012, 18:29

Oczy

Tam­te oczy już znam
Te do­piero poznaję
I dos­trze­gam różnicę między nimi

O jed­nych już zapomniałam
O dru­gich chcę roz­pa­mięty­wać
I zas­ta­nawiam się co mnie zmieniło

A gdy pat­rzę na jed­ne czuję ciepło
In­ne zaś mro­zi chłodem
Więc to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 stycznia 2011, 16:57

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki