Wyszukiwarka: zaufanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zaufa­nie — zgromadziliśmy 317 tekstów.

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

* * *

Dob­ra wola
kochan­ka cierpliwości
płaszczyzna
między człowiekiem
a Bogiem

jej dłoń wspar­ta o krzyż
o drze­wo, które poz­wa­la dojrzeć
owo­com niewiary

w mrocznym pokoju
tchnieniem łagod­ności
duszę
pochy­la nad zroszo­nym czołem

niep­rze­kup­na rzeczo­wością spojrzenia
be­zimien­nym myślom

brzmi w nie słowach


zaufaj 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 28 sierpnia 2011, 13:33

* * *

i jeszcze dłoń
ciężką od wdzięczności
kładę na Twym uśmiechu

złote ref­leksy słońca
opieram zaufa­niem o Two­je ramię

mie­szkam w To­bie słowem
od kiedy pier­wszym po­ran­nym światłem
patrzyłeś

przełama­ny na podobieństwo
moich dłoni nocą


lubię
gdy kochasz za mocno 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 20 lipca 2012, 20:13

Nocny gość

Roz­dzierasz paz­nokciami skórę bez­bo­leśnie
Do­tykasz us­ta­mi żeb­ro, wyj­mu­jesz szep­tem
Spraw­dzasz aor­ty i ser­ce - tłoczą dla ciebie
Wspi­nasz się po po­wiet­rzu zwiew­nej pościeli
Pięciopal­czas­te myśli czer­wienią się w bieli
Sze­leszczą na ścieżkach za­pachu jaśmi­nu

Wzdłuż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 57 fiszek • 23 listopada 2012, 10:07

Uczmy się kochać ludzi...

Boimy się spot­ka­nego człowieka
bo nie widzi­my je­go duszy
w której przy­nosi on swo­je intencje…
Boimy się uczuć
bo za bar­dzo wi­dać w nich szczęście
które tak łat­wo później można stracić
i bólem przypłacić…
Tymczasem…
i człowiek i uczu­cia są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 27 czerwca 2011, 09:41

Niepew­ność jutra
Stoję na dróg rozstaju
Ser­cu zaufam 

haiku
zebrał 50 fiszek • 26 października 2012, 12:00

Pożegnania Czas

To, co aurą cudną się zdawało
Spo­wił gąszcz czar­nych chmur
Już nie zag­ra ser­ce tak jak grało
Między dwoj­giem za wy­soki już mur.

Zaufa­nie ob­rało kieru­nek nieznany
Już go na­wet cud nie zdoła dogonić
Uśmiech szczęścia trwogą zamazany
Oczom po­zos­tało je­dynie łzy ronić.

Miłość, która właśnie w bólu dogorywa
Spocznie na zaw­sze w pa­mięci mej grobie
Szczęścia zaz­nałem i choć te­raz go przegrywam
Póki tchnienie we mnie… nie za­pomnę o Tobie. 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 16 lipca 2011, 14:02

Życie ...

Zer­wa­ny krok
marzeń ucichł
wspom­nień toń
prze­padł ,
po­zos­tały łzy i smu­tek ...
Budzisz się ze snu
wijąc w sza­rej
rzeczywistości
świata [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 23 lutego 2012, 10:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Wszystkie
Filtruj wyniki