Wyszukiwarka: zapachu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pachu — zgromadziliśmy 261 tekstów.

...

Już Cię nie wi­duję jak daw­niej,
Nie czuję za­pachu twych perfum,
Nie wiem co u Ciebie,
I chy­ba już nic nie czuję…
Poz­naję różnych ludzi, z różny­mi marzeniami
Jed­ni chcą pieniędzy,
Drudzy zos­tać sami…
Głównie poszu­kują szczęścia.
Lecz nig­dy praw­dzi­wego uczucia.
Błądzą w odmętach codzien­ności szu­kając współczucia…
Mają smut­ne twarze i zapłaka­ne oczy.
Ci co nap­rawdę kochają są uk­ry­ci w cieniu,
Nieśmiali, spokojni.
Cze­kający zmiany,
By po­kochał ich ktoś, kto nap­rawdę jest wart by być przez nich kochanym. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 15:34

Tęsknota

Półnu­ty miłości gdzieś giną w krzyku,
Próżnia za­pachu, sma­ku, dotyku...
A pom­pa tłoczy lit­ra­mi cierpienie,
Żłobiąc gdzieś w ser­cu nies­mak, zgorzknienie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2014, 08:53

"raz w roku zapytam czy żyjesz"

dochodzi mnie odgłos twoich kroków
za głośny by nie słyszeć
za cichy by cię wyglądać
tu­pot wpra­wia w drżenie mo­je wargi
kołaczą wytchnienia
li­tości proszą

otacza mnie mrok, chodzę po omacku
do­tykam, szu­kam lecz nicze­go tu nie ma
prócz odrobiny...
za­pachu, który w sym­biotycznym tańcu
z po­wiet­rzem wyz­nacza ścieżkę mej
włóczęgi..
za nim podążam , gdy ociężałe dłonie
mok­rych oczu nie nadążają wycierać

ta dro­ga wie­dzie donikąd..
lecz to je­dyna jaką znam,
dro­ga, dzięki której żyję..
i umieram..
sama... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 lipca 2013, 00:13

Ktoś

Nic tu nie zmienione
A jed­nak poz­mieniane
Ja­kieś mo­je wszys­tko i nic

Ktoś tu­taj był i prócz
za­pachu zos­ta­wił jeszcze
Te długie no­ce

Ktoś kto mi się śnił...

Nie do­piliśmy na­wet naszych herbat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2015, 01:22

Magia

Ma­gia słowa, jej
treść niewymowna.

Ma­gia ciała, jej
wyk­win­tność działa.

Ma­gia spoj­rze­nia, jej
oczy to mo­je marzenia.

Ma­gia ust, jej
war­gi to słodyczy cud.

Ma­gia za­pachu, jej
ciało niczym kwiat hiacyntu.

Ma­gia uczu­cia, jej
ser­ce po­budza do życia...mnie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 sierpnia 2014, 21:39

Paradoks

Niewi­domy – po­kocha Twój wygląd.
Pa­rali­tyk – po­kocha Twój sport.
Niepełnos­praw­ny – po­kocha Twój charakter.
Al­ko­holik – po­kocha Twoją ab­sty­nen­cję.
Nar­ko­man – po­kocha Two­je szczęście.
Pa­lacz – po­kocha Twój zapach.
In­te­ligen­tny – po­kocha tak jak niewi­domy, paralityk, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 lutego 2012, 20:43

senne wspomnienia

ciężka po­wieka
zsycha po­woli
czując tak blisko
i gdzies głeboko

szum morza błęki­tu księżyca
splątany
po­wiew za­pachu na­miętnie oddany
serc sze­lest zmysłowy i 
jak niepokorny
blask oczu sza­leńczo zam­glo­ny
.............
już cisza
ty­le..i ta­kie bliskie
tyl­ko ..i tak dalekie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 października 2011, 12:58

* * *

Czekałem

Ty mnie swiat bar­wnym widzieć nauczałaś
W słonecznym skwarze widzieć mi kazałaś
Wid­mo zielo­ne, za nim czer­wień bladą
A później jeszcze niebieską kaskadą

Dy­mu, mgły gęstej,ciszy października
Chciałem się ok­ryć – to mo­ja muzyka
Ryt­my zna­jome, smut­ne cudne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 kwietnia 2013, 12:54

` Popiół.

` Ręce drżą.
Po­wieki są zamknięte.
Głucha cisza.
Czuć tyl­ko za­pach spa­lonych róż.

` Jes­teś z siebie dum­na ?
Spa­liłaś je.
Były od niego.
Myślisz, że dzięki te­mu za­pom­nisz ?

` Jest noc.
Chłód zaczął da­wać się we znaki.
Łzy spływały
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 października 2012, 21:29

* * *

prze­niknęliśmy siebie
bra­kiem słów
oddechem

dotykiem

spa­kowałam go
up­chnęłam w wa­liz­ce
obok su­kien­ki z czar­nej koronki
szmin­ki i za­pachu
Ma­demoisel­le

te­raz
wędru­je ze mną
po niez­na­nych krainach
przez ciem­ne za­kamar­ki nocy
nie dając spać

a prze­cież miało nie być powrotu… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2015, 23:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]

dzisiaj, 00:07Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie, niczym ma­neki­ny na [...]

dzisiaj, 00:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:56M44G sko­men­to­wał tek­st brakło słów więc ob­liczę deltę [...]

wczoraj, 23:53PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i bez ciebie świeci [...]

wczoraj, 23:52słoneczniki sko­men­to­wał tek­st drzewo fi­gowe

wczoraj, 23:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:50słoneczniki sko­men­to­wał tek­st ****** *** Mo­tyle - nieme piękno tańczące [...]

wczoraj, 23:49słoneczniki sko­men­to­wał tek­st osładzać życie

wczoraj, 23:48słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Sztandar