Wyszukiwarka: zapachu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pachu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Klątwa ognia

Za­bierz ręce z mo­jej głowy
Obudziłeś sta­re rany
Duszę zdarłam do połowy
Dru­giej uk­ryć nie dam rady

Ty na dłoniach masz zaklęcie
Li­nią życia przekreślone
Na ich skra­ju li­nia serca
Z os­trych cier­ni upleciona

A na moich nie ma znaku
Wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 maja 2011, 18:42

oto miłość

sze­les­tem liści
wiat­ru podmuchem
za­pachem kwiatów
ko­lorem tęczy
krop­la­mi deszczu
słońca promieniem
mówi do nas
o pięknie istnienia

bez niej
sza­rość wokół panuje
wszel­ka ra­dość szyb­ko gaśnie
pus­tką czte­rech ścian
nakłada krzyż zwątpienia
na osłabłe ramiona
sku­wa lodem
słabnące z każdym uderze­niem
ser­ce ciepła pragnące

tak wiele książek już napisano
poeci stro­fy układa­li niedościgłe
bar­do­wie pieśni o niej śpiewali
głosa­mi których
po­zaz­drościły by im ptaki
lecz wszys­tko to
jakże jest nikłe
gdy spoj­rzysz na nią
pot­ra­fiącą budować
lecz i niszczyć
na potęgę którą ktoś kiedyś
naz­wał miłością ... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 października 2011, 00:01

...Pamiętam

Przyśniłaś mi się dzisiaj
Cza­sem boję się tego
Pa­miętam jak Cię traciłam...
I jak bar­dzo siebie znienawidziłam

Pa­miętam też jak łza­mi
Za­lewałam szklaną przestrzeń
Dzieląca mnie od Ciebie
Wołałam...ma­mo...gdzie jesteś?

Pat­rzyłam w dal...
W tę lukę między blokami
I wie­działam, że
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 23 marca 2011, 00:34

Gra w zielone

Nie potępiam
bez­domnych,
żeb­rzących za rogiem
co łapiąc się
płaszcza przechodnia
bród swój zostawiają
i za­pach którego
strzepnąć się nie da

Nie wy­tykam im
błędów, dróg źle wybranych
od­bi­jających swe piętno
w ich błagal­nych
spojrzeniach

Chce wie­dzieć tylko…

…Co czu­je człowiek
który wzrok swój odwraca
na drugą stronę przechodząc
A co czu­je anioł
który okaże współczucie
zielo­ne do ka­pelusza
wrzucając… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 lutego 2011, 15:01

Nocne igraszki

Usiadła przy
Kominku
Spi­jając wi­no
Z moich warg

Pod­biegła cichutko
Na palcach
Musnęła dotykiem
Kaszmiru

Wzrokiem
Prze­biegła po Ciele
Drżeniem
Łas­kocze me 
zmysły

Zos­ta­wiła Za­pach
Na skórze
Jak­by odejść
Nie chciała

A jed­nak ser­ce
Sa­mot­ne
Porzu­ciła
Pod kocem
Jeszcze ciepłym
od marzeń

Nies­pełnionej Miłości 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:50

* * *

Przy­tulam się do Twych myśli
let­nią roz­koszą zrodzo­nych,
do za­pachu Twe­go słowa
i dłoni mną otu­lonych...

zmysłami płonęłam cała
gdy le­wym kąci­kiem ust,
kreśliłeś mapę me­go ciała,
miłos­ny połączył nas blues...

w słod­kości noc­ne­go szep­ta­nia,
w Twym od­dechu czułości,
splątały się us­ta, oczy, ciała,
skro­piły się ser­ca rosą miłości... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 5 sierpnia 2010, 23:58

Zgłodniałe ciała

Po długim poście wra­cam do Ciebie.
Ot­wierasz drzwi,
ser­ce znów biegnie.

Za­pach ko­lac­ji uno­si się wkoło,
czuję, że dzi­siaj będzie
wesoło.

Ape­tyty rosną lecz nie siada­my do stołu.
Po wszys­tkim zje­my tłus­te­go rosołu...

Budzą się w nas zwierzęce pragnienia,
ma­my składniki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 września 2012, 00:08

* * *

podziurawiona
ku­le przeszyły na wskroś
ser­ce jej kochanka
na­tar­czy­wie szuka
następne­go działa

klęczy przed nim
rozkładając ręce
krzyczy
plu­je ogniem
za­wis­tnych wspomnień

szu­ka spełnienia
daw­nej obietnicy
za­pisa­nej krwawo
na żyłach
tętnicy

umy­wa dłonie
krew nie zejdzie
łzy są mokre
dusza zapachem
je­go przejdzie

roz­my­te uczucia
śmier­dzi tu przeszłością
ko­lej­ny zamęt
wybuch
se­kun­dy ułamek

niewierni
ani sobie
ani miłości
pokutują
codzien­nie od nowa
ser­ce cerują

mno­gie łaty
sporządzo­na klatka
a na niej napis:

'to zwykła pułap­ka' !! 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 16 maja 2011, 12:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki