Wyszukiwarka: zapachu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­pachu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

* * *

Jej po­całun­ki parzyły, choć us­ta lodowate,
Myśli miała pus­te, lecz słowa bogate

Ocza­mi przy­ciągała, nie sta­rając się wiele,
Dłońmi zachęcała, blas­kiem na swym ciele

Po­całun­ki jak sen, śmiech niczym muzyka,
Za­pachem odurzała, a czas tyl­ko umyka

Jej od­dech na szyi roz­pa­lał tyl­ko zmysły,
Spójrz w jej ser­ce... I uro­ki wszys­tkie prysły. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 9 listopada 2011, 20:18

***

Nie do­tykaj moich wspom­nień
Kochany
W nich mieści się świat cały
Wciąż niezapomniany

Nie do­tykaj moich ust
Kochany
W tęskno­cie zniknął już ich zapach
Na­miętnością malowany

Nie do­tykaj moich oczu
Kochany
One wciąż tyl­ko ból widzą
Ten niechciany

Nie do­tykaj me­go ser­ca
Kochany
To je­dyne słowo bo­li tak
Kiedy świeże jeszcze rany

Jeszcze nie czas… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 października 2011, 20:32

Klątwa ognia

Za­bierz ręce z mo­jej głowy
Obudziłeś sta­re rany
Duszę zdarłam do połowy
Dru­giej uk­ryć nie dam rady

Ty na dłoniach masz zaklęcie
Li­nią życia przekreślone
Na ich skra­ju li­nia serca
Z os­trych cier­ni upleciona

A na moich nie ma znaku
Wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 maja 2011, 18:42

oto miłość

sze­les­tem liści
wiat­ru podmuchem
za­pachem kwiatów
ko­lorem tęczy
krop­la­mi deszczu
słońca promieniem
mówi do nas
o pięknie istnienia

bez niej
sza­rość wokół panuje
wszel­ka ra­dość szyb­ko gaśnie
pus­tką czte­rech ścian
nakłada krzyż zwątpienia
na osłabłe ramiona
sku­wa lodem
słabnące z każdym uderze­niem
ser­ce ciepła pragnące

tak wiele książek już napisano
poeci stro­fy układa­li niedościgłe
bar­do­wie pieśni o niej śpiewali
głosa­mi których
po­zaz­drościły by im ptaki
lecz wszys­tko to
jakże jest nikłe
gdy spoj­rzysz na nią
pot­ra­fiącą budować
lecz i niszczyć
na potęgę którą ktoś kiedyś
naz­wał miłością ... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 października 2011, 00:01

Szukasz...

na ścieżce
wy­dep­ta­nej myślami
szu­kasz swo­jego śladu
zagubionego
między życia chwi­lami

od­cisków Jej dłoni
na swo­jej skórze
szu­kasz wzroku
który pożąda­niem płonie
pośród Waszych wzruszeń

za­pachu malin
co przy­warł do warg
na małą chwilę
póki wiatr Jej go nie odebrał
wciąż szukasz
choć jed­ne­go dowodu
że Ona jeszcze żyje

ale...
czy chcesz być z Nią na pew­no ?

10.05.2010 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 12 maja 2010, 01:29

...Pamiętam

Przyśniłaś mi się dzisiaj
Cza­sem boję się tego
Pa­miętam jak Cię traciłam...
I jak bar­dzo siebie znienawidziłam

Pa­miętam też jak łza­mi
Za­lewałam szklaną przestrzeń
Dzieląca mnie od Ciebie
Wołałam...ma­mo...gdzie jesteś?

Pat­rzyłam w dal...
W tę lukę między blokami
I wie­działam, że
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 23 marca 2011, 00:34

Gra w zielone

Nie potępiam
bez­domnych,
żeb­rzących za rogiem
co łapiąc się
płaszcza przechodnia
bród swój zostawiają
i za­pach którego
strzepnąć się nie da

Nie wy­tykam im
błędów, dróg źle wybranych
od­bi­jających swe piętno
w ich błagal­nych
spojrzeniach

Chce wie­dzieć tylko…

…Co czu­je człowiek
który wzrok swój odwraca
na drugą stronę przechodząc
A co czu­je anioł
który okaże współczucie
zielo­ne do ka­pelusza
wrzucając… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 lutego 2011, 15:01

Nocne igraszki

Usiadła przy
Kominku
Spi­jając wi­no
Z moich warg

Pod­biegła cichutko
Na palcach
Musnęła dotykiem
Kaszmiru

Wzrokiem
Prze­biegła po Ciele
Drżeniem
Łas­kocze me 
zmysły

Zos­ta­wiła Za­pach
Na skórze
Jak­by odejść
Nie chciała

A jed­nak ser­ce
Sa­mot­ne
Porzu­ciła
Pod kocem
Jeszcze ciepłym
od marzeń

Nies­pełnionej Miłości 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki