Wyszukiwarka: zakochani

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kocha­ni — zgromadziliśmy 320 tekstów.

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Zakochana jesień

Pod­chodzę na­miętnie
do pejzażu twoich piersi.
Składam gorące usta
nasączo­ne pragnieniem
two­jej słodyczy.
Roz­cieram ciało ręcznikiem
pożąda­nia zamkniętego
w skrzy­ni zacza­rowa­nych rozkoszy.
Ob­da­ruj mnie moc­no roz­grza­nym sercem
żeby wzrusze­nie za­mie­szkało w ogrodzie
kwitnących as­trów jesienią. 

erotyk
zebrał 56 fiszek • 28 września 2012, 17:56

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

Nie tylko w wierszach

codzien­nie…
chwy­tam się cudzych uśmiechów
szu­kam błęki­tu w spojrzeniach
z nadzieją, że twój zo­baczę

mo­je dłonie drwią so­bie ze mnie
głod­ne - wciąż krzyczą niena­syce­niem
pus­tką prze­cis­kającą się przez pal­ce

- a ja
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 marca 2012, 14:47

Za piątą górą radości

Chciałabym ci nieśmier­telność zapisać
obłokom na­dać imiona
zam­knąć w zdań antyramach
kro­ki niepew­ne pierwsze

Chciałabym opowiedzieć
jak słońce dzień niesie w ramionach
i wiatr się błąka we włosach
szu­kając dro­gi do serca

Kładziesz mi pa­lec na ustach
i tak się mądrze uśmiechasz

Już wiesz
nie tyl­ko zakochani
piszą do siebie wiersze


mo­jemu syn­ko­wi w dniu urodzin 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 22 marca 2012, 14:58

Dobrze przemyślani

te­raz nie udaję zaw­stydze­nia
prze­cież i tak znasz mo­je myśli
a one pros­te z najprostszych

prze­nikają ciepło dłoni
kuszą, by roz­szerzyć mnie do my 
już się nie boję tej miłości

przy­mykam oczy na siebie
po­woli - staję się
twoim prag­nieniem i spokojem

i jes­teśmy ta­cy dob­rze prze­myśla­ni…

kiedy budzi­my się
nieposłuszeństwem ciał
i kiedy kroimy chleb na naszym sto­le

wciąż głod­ni…

- zakochani
 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 21 lutego 2012, 20:22

"W parku... "

W par­ku, z ław­ki widziałem...

Za­kocha­na młodzieńcza para.
Ich miłości wza­jem­na wiara.
Uczu­cia wciąż bra­ne od nowa,
Na ucho szep­ta­ne słowa,
Z ra­dością co w ser­cu gości,
Za rękę, pra­wem młodości.
Z uśmie­chem w ust zakamarku,
Spa­cer po wiosen­nym parku,

W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 marca 2011, 00:31

* * *

Kiedyś wpi­sałem two­je imię
w kra­job­raz swo­jej duszy
nau­czyłem się słuchać smut­no-pięknej muzyki
two­jego ciała…nut­ka po nutce
uz­broiłem się w cier­pli­wość oczekiwania
byś ofiaro­wała mi choćby naj­mniej­szy pro­myk nadziei
że zostaniesz…


A ty… ty nie mogłaś prze­cież mi jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 13 grudnia 2011, 15:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Wszystkie
Filtruj wyniki