Wyszukiwarka: zakochałem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kochałem — zgromadziliśmy 236 tekstów.

Trudno zapomnieć

Dla ciebie "kocham" to tyl­ko słowo
Kłamiesz , bo jes­teś dla mnie królową ? 
Gdy cię z me­go ser­ca wyrzucę
To obec­ny stan rzeczy odwrócę

Nie wiem jak , sko­ro cię na­dal kocham
Nieus­tannie pragnę przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2011, 14:43

Rozmowy z samym sobą - część II

Ro­bisz matmę? Czy Ty jes­teś niepoważna?
Wy­bacz sta­ry. Chcę być w życiu poważana.
Ja też, ale co to ma do rzeczy?
Mówią: ma­tema­tyka matką wszechrzeczy!
Nie słucham ich - jes­tem humanistą!
Ale mat­ma też pot­rzeb­na - bądź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 maja 2010, 16:26

Dla Ciebie

Paweł,
kiedy Cię poz­nałam,nie od ra­zu się zakochałam,
często o To­bie myślałam i trochę cza­su potrzebowałam.
Bałam się zaufa­niem Cię ob­darzyć,nie chciałam ko­lej­ny raz na uczu­ciu się sparzyć.
Wol­ność porzu­cić było mi trud­no,oba­wiałam się,że będzie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2010, 19:58

PL

Człowiek cze­goś al­bo nie do­cenia, ce­ni lub prze­cenia,
Cza­sami świado­mie, cza­sami od niechcenia.
Ja Pol­ski nie doceniałem,
Ser­ce mi mówi, że na no­wo się zakochałem.
W Polsce.....

9 dni. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 grudnia 2012, 18:16

-Chwilowe Szczęście-

Za­kocha­nie to oślepienie
Zam­rocze­nie przez niedoj­rzałe uczucie
Z kąt to wiem?
Nie wiem. Po pros­tu przeczucie

Przez to chwi­lowe zaurocze­nie
Człowiek tra­ci lo­giczne myślenie
Po­pełnia błąd za błędem
A gdy to mi­ja, przychodzi nuda
tęskno­ta za tym błogim szczęściem,
za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 marca 2010, 10:53

Wyznanie me

(Dla P.Ś.)

Ser­ce twe jest głębsze niż każde morze
Oczy lśnią nies­po­tyka­nym blaskiem
Dusza piękniej­sza niż po­lar­ne zorze
Jes­teś ta­jem­nym zmie­rzchem i brzaskiem

Każdy w życiu ma swo­je miejsce
To cząstka duszy dru­giej połowy
ona za Ciebie od­da swe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 kwietnia 2010, 16:33

Zakochać się!

..po­wie­dział jej, że się strasznie zakochał..
A ona sa­ma w so­bię się pod­ja­rała, że będzie go dla siebie miała. Lecz gdy po­wie­dział jej w 'czym', a nie w kim się 'za­kochał'..od ra­zu spuściła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2010, 00:03

Kocham Diabła

Piszesz do mnie w myślach
piszesz do mnie skrycie
prze­mawia miłość i strach
to, co przy­nosi życie

Boisz się przełamać
boisz sie mo­jej złości
masz pra­wo się wahać
chcesz je­go miłości

Opi­sujesz dzień pastelami
opi­sujesz noc pożądaniem
sny usłane kwiatami
rzeczy­wis­tość zle­wa się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 marca 2010, 21:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wszystkie
Filtruj wyniki