Wyszukiwarka: zakochałem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­kochałem — zgromadziliśmy 236 tekstów.

Nim odejdziesz

Nim odej­dziesz, po­wiem Ci coś, co być może chciałbyś wiedzieć,
Nie ro­zumiem te­go, dlacze­go mu­sisz iść, no dlaczego,
nie chcę Cię puszczać, choć wiem, że muszę,
tak bar­dzo przy­wiąza­na, w oczach łzy tęskno­ty duszę,
jes­teś jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 listopada 2010, 00:21

Lato w pełni [cz.1]

Kochać i kocha­nym być,
o tym każdy marzy,
wiara cu­da czyni,
może się więc zdarzy,
że ciebie do­pad­nie też,
nag­le i niespodziewanie,
niczym gry­pa w zimie,
let­nie zakochanie.
Bo, gdy la­to, la­to w pełni,
miłość pochwy­ci nas w szpony,
amor strzałą wnet ugodzi,
zaw­sze ktoś nam przeznaczony. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 sierpnia 2012, 11:36

Gdybym wiedziała

Nie po­wiem nikomu,
swe us­ta zakleję.
Będę mil­czeć, a to
wszys­tko przez Ciebie!

Gdy­bym wie­działa, że jed­no spotkanie
za­mieni mo­je życie w łez wylewanie.
Gdy­bym to wie­działa poz­nając Two­je imię
po­dała bym i swo­je, lecz tyl­ko na chwilę.
Później bym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 października 2010, 14:15

Czego pragną ...

Tak zwyczaj­nie się za­kochać, nie mieć lęków ani obaw,
dać od siebie wszys­tko ot tak tonąc w dźwięku w cień jak woda.
Tak zwyczaj­nie się za­kochać, wie­dzieć w lęku gdzie się schować,
nie mieć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 września 2012, 02:21

Czekając na Lepsze Jutro

Często za­daje so­bie py­tanie - Co to właści­wie jest życie.
Pa­rodia, wiel­ki teatr, ja­kaś próba?
Kim ja jes­tem w życiu?
ja­kaś rzecz, bo­hater­ka, mo­ze zwykła lo­su zguba...
Chciałabym znać przyszlość.
wie­dzieć co się jut­ro wydarzy.
Cho­ciaż...jed­nak nie.
Wy­bieram spontaniczność, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 lutego 2011, 15:31

Trudno zapomnieć

Dla ciebie "kocham" to tyl­ko słowo
Kłamiesz , bo jes­teś dla mnie królową ? 
Gdy cię z me­go ser­ca wyrzucę
To obec­ny stan rzeczy odwrócę

Nie wiem jak , sko­ro cię na­dal kocham
Nieus­tannie pragnę przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2011, 14:43

Rozmowy z samym sobą - część II

Ro­bisz matmę? Czy Ty jes­teś niepoważna?
Wy­bacz sta­ry. Chcę być w życiu poważana.
Ja też, ale co to ma do rzeczy?
Mówią: ma­tema­tyka matką wszechrzeczy!
Nie słucham ich - jes­tem humanistą!
Ale mat­ma też pot­rzeb­na - bądź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 maja 2010, 16:26

Dla Ciebie

Paweł,
kiedy Cię poz­nałam,nie od ra­zu się zakochałam,
często o To­bie myślałam i trochę cza­su potrzebowałam.
Bałam się zaufa­niem Cię ob­darzyć,nie chciałam ko­lej­ny raz na uczu­ciu się sparzyć.
Wol­ność porzu­cić było mi trud­no,oba­wiałam się,że będzie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2010, 19:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wszystkie
Filtruj wyniki