Wyszukiwarka: wulgarne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wul­garne — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Wiersz rorzucony z kawałkiem rzeczywistości

Więdniesz
ulot­na za­pachem snu
spocona
w wul­garnej czer­wieni pościeli
z ot­wartym kielichem
którym wa­bi kwiat
i ocieka nek­ta­ru słod­kim spojrzeniem

Siedzę na ro­gu tapczanu
przy­bity do kreślar­skiej des­ki rzeczywistości
jak Chrys­tus do wiel­kiego krzyża
który za­pom­niano po­bej­co­wać w ra­mach oszczędności

Mam w ręce no­tat­nik i gwóźdź
a między no­gami młotek
przy­biję się do czar­ne­go nieba
gdy krzyk­niesz " zrób to sam"
jak Adam Słodowy
z pew­nością to zrobię... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 20 września 2011, 09:44

[ zniesmaczona ]

Ni­by za­palasz znicza a dru­gim okiem filujesz;
Później plot­ku­jesz… jak się ub­rała, co na ko­go gadała…
A ja­ki ok­ropny ma­kijaż miała;
Ta­ki wul­garny a to nie wypada.
Uważasz, że jes­teś lepsza?
To nie Twój dzień, prze­cież jeszcze żyjesz…
Więc cze­mu tak świętu­jesz i wódkę z in­ny­mi pijesz?
Bo to ni­by okaz­ja, spot­ka­nie rodzin­ne – żena­da.

Gdzie w tym wszys­tkim za­duma i modlitwa?
Gdzie roz­pa­mięty­wanie i wspo­mina­nie, tych których już nie ma? 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 31 października 2011, 20:50

Coś więcej

Pi­sać to tak jak­by latać
po przes­tworzach ciała i serca,
do­sięgać do naj­skryt­szych zakamarków
i do­bywać uczuć.

Krys­ta­lizo­wać myśli w pos­tać słowa,
to tak jak­by pro­duko­wać, lecz można rzec
- zbyt wulgarne.

Słowo jest de­likat­nym tworzywem,
nie trze­ba go op­ra­wiać w ramkę
z piękny­mi środ­ka­mi.

Pi­sanie ob­naża ze wszystkiego,
sta­jemy się nadzy,
więźniowie siebie i swe­go wnętrza.

Do pi­sania star­czy dob­re serce,
ot­warte oczy i co naj­ważniej­sze -
chęć prze­kaza­nia uczuć,
a cza­sami krzty­na smutku. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 kwietnia 2013, 19:08

Fyrfl o swoim i ich świecie

Mój świat to euforia
I mój świat to lęki
Mój świat to schematy
I mój świat to burze­nie ich

Mój świat to D
I mój świat to M
Mój świat to przy­jaźnie dowolne
I mój świat to szy­der­stwo w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2012, 09:46

Niekończąca się studnia.

Czy to głębo­kie wo­dy, czy zatęchłe jaskinie,
Będziemy plądro­wać, gra­bić i chaos szerzyć!
Nam skru­pułów brak, dopóty czas łowów nie minie.
Lecz nie­chaj ktoś te­raz z na­mi próbu­je się mierzyć!

Ser­ca z ka­mienia i skóra ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 września 2012, 15:57

do facetów...

Możecie sie piep­rzyć z kim chcecie,
lecz dla mnie is­tnieć przestajecie,
A dziew­czy­ny które to zro­bią z wami
są dla mnie zwykłymi szmatami
a wy którzy przed ni­mi maj­tki ściągacie
w moim ran­kingu po­niżej ze­ra spadacie
nikt wam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 listopada 2011, 17:27
Wszystkie
Filtruj wyniki