Wyszukiwarka: wiosna

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wios­na — zgromadziliśmy 674 teksty.

i głupota musi kiedyś klęknąć

na­wet kiedy roz­bi­jesz słowo
o wiatr, co pro­si o wiosnę

gdy pędy wy­puści głupota
a pokłon złożysz bólowi
co gra na 
skrzyp­cach obłudy

nie za­mykaj okien
sercu

może tam na 
chod­ni­ku

wspomnień
cze­ka na ciebie

człowiek

wyjrzyj
______________________

...z dru­giego to­miku "blef dla życia" 

wiersz
zebrał 164 fiszki • 24 stycznia 2013, 20:33

Dla Wiosny słów kilka

Po­wiedz mi, jas­ny niebiesie
Ba­ran­kiem i złotem beztroski
Choć drze­wa na­gie niczym późna jesień
Raczysz Ty wios­ny przyj­mo­wać ja­kieś bar­wne wnioski?

Po­wiet­rze jest lek­kie marzeniem
I słońca łzą delikatne
Krew bar­wi mi wios­ny odcieniem
Co zro­bię, gdy te­go mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 90 fiszek • 17 kwietnia 2013, 22:27

Na stacji marzeń

Jes­tem jak ten płatek śniegu
krucha i...delikatna
roz­ta­piam się
na twoich ustach
bielą poranka

czas zat­rzy­mał mnie
między wiosnami

taką mnie masz
w spełnionych dłoniach

lśnią jeszcze pier­wsze słowa
kiedy na pe­ronie marzeń
ze sreb­rną kroplą w oczach
gorących pro­mieni słońca
czekaliśmy

nie wiedząc jeszcze wte­dy
że naszej stac­ji na­damy imię

miłość.


Julka.


Dla...P ;)


( is­np. pier­wszą roz­mową ) 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 29 października 2012, 22:30

Trzy po...trzy

Już wiesz kocha­ny
że...
zakręco­na jes­tem
jak te dziew­częce war­kocze
które tańczą wiosną
z mo­tyla­mi na wietrze

że burza hu­ragan i sztorm
cza­sami tylko...
tęcza na niebie
nieuśpione emocje
we mnie drżą
więc
plotę czasami
trzy po trzy...te zdania
które nie war­te są nawet
grosze

a ty ko­lej­ny raz
wy­baczasz mi 
jak­byś był...najpiękniejszym

Aniołem

Dziękuję....


Julka.


dla P ;) 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 22 października 2012, 19:53

Ciekaw­skim wzrokiem
wodzi­my tu i ówdzie
szu­kając wiosny… 

haiku
zebrał 70 fiszek • 27 marca 2013, 12:05

Tyle w Tobie lubię... kocham...

Odtwórz

Lu­bię uśmie­chać się na samą myśl
żeś jest praw­dzi­wy... niewymyślony.
Uśmie­chem Twoim... kar­mić oczy
że jes­teś jawą a nie... wyśniony.

Lu­bię jak w oczach masz ty­le gwiazd
blas­ku co lśni jak... dziec­ku z radości
ty­le w nich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 19 kwietnia 2013, 01:21

wracaj już.

Na­dal Cie kocham
I nie wiem, dlaczego…

At­ra­ment, wszędzie atrament
Wy­pełnił moją krew, ścieka z oczu
Na­wet już nie mogę mówić
Tyl­ko ry­suję w ciemną noc
Twój por­tret z pamięci
Na lus­trze duszy

Ka­leczę palce
O pęknięcia na taf­li szkła
Zostawiając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 65 fiszek • 26 listopada 2012, 00:28

Jesienne pląsanie

choć w duszy ma­my jeszcze lato
a w ser­cach wios­na gości
prag­niemy się tak samo
wśród wrzosów szu­kamy miłości

twój uśmiech na­bieram w dłonie
jak wi­no piję do dna
i ser­ce deszczem przemoczone
za­pach doj­rzałych owoców ma

niech świat wokół wiruje
a miłość z je­sienią tańczy
ba­bim la­tem cię otulę
na sta­rość nam to wystarczy 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 21 października 2012, 02:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Wszystkie
Filtruj wyniki