Wyszukiwarka: wiosenne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiosen­ne — zgromadziliśmy 215 tekstów.

W codzienności słów

Wiosen­ny świt w zam­glo­nym poranku
po­gubił mo­je niewin­ne słowa
szu­kam ich każde­go dnia by no­wymi wersami
niczym naj­piękniej­sze dzieło Vangoga
in­ny por­tret twój stworzyć

Poezją ser­ca układam ko­lej­ne strofy
jak bu­kiet żółtych kwiatów z naszej łąki
w codzienność [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 113 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:11

Bądź moją muzą...

Bądź proszę już te­raz, moją piękną muzą
do życia wiosen­nym ze snu przebudzeniem
w niez­na­ne, pędzla po płótnie podróżą
bądź farbą, bądź światłem, bądź cieniem…

Stań proszę, gdzie słońca naj­więcej się zbiera
niech tyl­ko bar­wy będą twym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 7 lutego 2012, 10:05

" Wiosenne marzenie "

Naj­piękniej­sza po­ra roku
pu­ka w nasze drzwi
za chwilę
war­kocza­mi dziewcząt
namiętność...
jak słońca złote pro­mienie
oświet­li sza­re dni

a ja wiat­rem o poranku
zno­wu za­tańczę...
dla ciebie

na łąkach de­likat­nością
zachwy­cać będą motyle
i ro­sa na stopach
nie jed­no wy­pisze imię
swoim śpiewem ptaki
obudzą
ludzkie zmysły

niczym mgła subtelnością
ukołyszę two­je sny i naszą...
ciszę

w ser­cach jak najpiękniejsze
kwiaty
miłością roz­kwitną wszystkie
marzenia...
i tyl­ko mo­je na­dal niezmienne
tak sa­mo jak wiosnę

zno­wu uj­rzeć chcę ...
ciebie


Julka.


P. 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 marca 2012, 13:31

Piękne chwile...

Urze­kają swoją ma­gią
i fig­larnym lotem
sub­telnie de­likat­ne
niczym płat­ki pol­ne­go maku
pie­szczą piękno
między źdźbłami traw
i na skra­ju lasu
mus­kają skrzydłami
nasze ciała
prze­nosząc je
w przes­trzeń dreszczy
niepo­kojem palców
budzą nieśmiałe rumieńce…

Kim są te nim­fy wiosen­nej łąki?
Czy to pta­ki? Czy kwiaty?
Czy motyle?
a może po pros­tu
są to tyl­ko
piękne chwile… 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 17 kwietnia 2012, 10:52

Pragnienie wiosny

Cza­sem naj­większym marzeniem
Byłby je­den dzień wiosenny
Cza­sem naj­większym wytchnieniem
Byłby czyjś uśmiech promienny...

Drob­ny słońca błysk wśród mroku
Wśród stag­nacji mordującej
Światło w moim, Twoim wzroku
Zi­my ból adorującej...

Odejdź zi­mo, cię zaklinam!
Na Ody­na, Tho­ra, Freję!
Kur­tki za­mek dziś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 3 kwietnia 2013, 15:03

"W parku... "

W par­ku, z ław­ki widziałem...

Za­kocha­na młodzieńcza para.
Ich miłości wza­jem­na wiara.
Uczu­cia wciąż bra­ne od nowa,
Na ucho szep­ta­ne słowa,
Z ra­dością co w ser­cu gości,
Za rękę, pra­wem młodości.
Z uśmie­chem w ust zakamarku,
Spa­cer po wiosen­nym parku,

W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 marca 2011, 00:31

" Zagubieni "

Pi­sały dziś na niebie złote pro­mienie słońca,
de­likat­nie w tra­wie szu­miał na łąkach wiatr
i pta­ki śpiewały zgod­nie w górze,
że jest gdzieś ta­kich dwo­je, którzy kochają
się tak pięknie, tak... cudnie
Miłość sub­telna, zwiew­na jak wiosenne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 12 września 2011, 00:08

Wiosennie

ty­le nieobec­ności jeszcze w nas
w gąszczu nie naszych godzin
mi­ja ko­lej­ny dzień za dniem

a za ok­nem wios­na ra­dośnie szeleści

tra­wa tańczy w rytm pożąda­nia
ziele­nią kusi…
a mnie zniewa­la myśl o to­bie
i dobrze
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 20 kwietnia 2012, 19:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Wszystkie
Filtruj wyniki