Wyszukiwarka: wiersze pisane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wier­sze pi­sane — zgromadziliśmy 245 tekstów.

Ballada o (o)Czyszczeniu

Zaj­rzałem do ko­rytarza ciemnego:
brud­ne­go, mroczne­go, zakurzonego,
gdzie żaden ogień nie chciał go rozświetlić
i nikt nie myślał, by nadzieję rozniecić...

Zat­rzy­małem się w środ­ku, by zadziałać
i spróbo­wać - chciałem cu­da wyzwalać,
więc na­tychmiast za­kasałem rękawy
i ruszyłem [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 listopada 2012, 09:27

"P"

Przyk­ryj dłonią ten list
Pi­sany piórem duszy
Poczu­jesz bijące serce
Przyśpie­szo­ny puls
Przeminę
Przes­ta­nie bić mi serce
Płynąca krew skrzepnie
Pamiętaj 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 listopada 2010, 20:40

List pisany szeptem

mu­sisz mnie nau­czyć jak wal­czyć o siebie
jak chodzić po niebie bez nóg
po jas­nym księżycu
tańczyć i śpiewać bez słów
po włas­nych cieniach;
mu­sisz zo­baczyć jak aniel­skie skrzydła
trze­począ na wietrze
jak uwodzi­ciel­skie rzęsy
cy­catej bru­net­ki na [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 kwietnia 2013, 18:47

Do polonistów

Dy­namiczna lecz
Luźna ry­mowan­ka o
niczym
 [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 października 2011, 18:17

Król.

W po­goni za szczęściem, po­noć nie ma żad­nych zasad
Cel uświęca środ­ki, cel zdo­byty po nieżywych
I każdy tak miał i nie ma co kłamać
Ka­mienia nikt nie dźwig­nie, nikt nie jest bez winy

I nie [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 14:36

Niemoc

Gdy chcesz cze­goś moc­no tak
Że mógłbyś po­ruszyć cały świat
Gdy upór twój ko­lidu­je z rzeczywistością
A ty sam dławisz się już złością
Gdy wiara na­jod­leglej­sza ku to­bie się skłania
A tęga głowa wszys­tkiego ci zabrania
Gdy zmysły [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 listopada 2012, 18:27

Serce

stanęło wid­mo miłości
przeklęte w zalążku już uczu­cie
błagal­nym głosem woła w przes­tworza
gdzie bo­gowie zgo­towa­li jej prób wiele
tknęli w nią życie te­raz pragną odebrać
zniszczyć swo­je dziecię

nie boi się serce [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2012, 23:27

* * *

jes­tem pta­kiem
które­go wiatr niesie w swych silnych
ramionach
białym gołębiem
miłością
smutkiem
szy­buję nad wsią
w ciem­nych burzo­wych chmurach
wy­dam się piękna
przepiękna
choć w us­tach zaklęte mam słowo
smutek

gołąb poczto­wy za­wisły nad tobą
te­leg­ram mam w mych us­tach zaklętych
miłość napisane
miłością pisane
słowa smutku 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2010, 21:14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wszystkie
Filtruj wyniki