Wyszukiwarka: wiersze pisane

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wier­sze pi­sane — zgromadziliśmy 245 tekstów.

Do polonistów

Dy­namiczna lecz
Luźna ry­mowan­ka o
niczym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 października 2011, 18:17

Król.

W po­goni za szczęściem, po­noć nie ma żad­nych zasad
Cel uświęca środ­ki, cel zdo­byty po nieżywych
I każdy tak miał i nie ma co kłamać
Ka­mienia nikt nie dźwig­nie, nikt nie jest bez winy

I nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 14:36

Niemoc

Gdy chcesz cze­goś moc­no tak
Że mógłbyś po­ruszyć cały świat
Gdy upór twój ko­lidu­je z rzeczywistością
A ty sam dławisz się już złością
Gdy wiara na­jod­leglej­sza ku to­bie się skłania
A tęga głowa wszys­tkiego ci zabrania
Gdy zmysły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 listopada 2012, 18:27

Serce

stanęło wid­mo miłości
przeklęte w zalążku już uczu­cie
błagal­nym głosem woła w przes­tworza
gdzie bo­gowie zgo­towa­li jej prób wiele
tknęli w nią życie te­raz pragną odebrać
zniszczyć swo­je dziecię

nie boi się serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2012, 23:27

* * *

jes­tem pta­kiem
które­go wiatr niesie w swych silnych
ramionach
białym gołębiem
miłością
smutkiem
szy­buję nad wsią
w ciem­nych burzo­wych chmurach
wy­dam się piękna
przepiękna
choć w us­tach zaklęte mam słowo
smutek

gołąb poczto­wy za­wisły nad tobą
te­leg­ram mam w mych us­tach zaklętych
miłość napisane
miłością pisane
słowa smutku 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2010, 21:14

"Gdyby"

Gdy­by jut­ro miało zniknąć,
Po­wie­działabym, że mi zależy.
Gdy­bym miała miesiąc życia,
Wma­wiałabym ludziom, że nie w rozsądku miłość leży.
Gdy­bym znała sek­ret życia,
Ujaw­niłabym go Tobie.
Gdy­bym wie­działa, że jes­teś mi pisany...
(Po­kochałabym?) Nie, te­go nie zrobię.

Gdy­byś wiedział, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 listopada 2011, 08:51

Niewypowiedziane.

Obo­je mil­czy­my o tym co czujemy,
te sa­me myśli chodzą nam po głowie,
w głupiej mądrości tak sa­mo czekamy,
aż któreś w tej ciszy cho­ciaż słowo powie.
Jes­teśmy po­dob­ni kiedy mniej się znamy,
poz­nając gu­bimy naj­droższe wartości,
choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2012, 21:46

Chcę Cię mieć.

Chcę Cię mieć. Chcę śnić Cię,
gdy będziesz od­chodził.

Chcę w zim­nej ciemności
znać tyl­ko Twe imię,
tak włas­ne jak ad­res mie­szka­nia,
jak su­kien­ka i bu­ty.

I chcę żebyś był,
gdy zab­raknie powietrza
na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 kwietnia 2013, 21:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wszystkie
Filtruj wyniki