Wyszukiwarka: wiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiem — zgromadziliśmy 4803 teksty.

Cierpienia młodego Wertera

"...To, co ja wiem, może każdy wie­dzieć. Mo­je ser­ce mam ja tylko..." 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 marca 2011, 21:49

JAK NA ZŁOŚĆ -_-

Gdy do­pada mnie sa­mot­ność, zaczy­nam myśleć o Tobie
Cze­mu? Nie wiem, mam wrażenie, że przes­ta­je is­tnieć każdy is­tniejący na tym świecie człowiek
Wkurza mnie to, bo po­win­nam już o To­bie za­pom­nieć do końca
To przychodzi sa­mo, na­wet nie wiem kiedy
I wte­dy znów wra­ca to wspom­nienie, kiedy stoję objęta w twoich dłoniach 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2015, 11:45

Życie piękne jest.

Życie jest piękne i dob­rze o tym wiem
Że cza­sem roz­czu­lam się
Ale nie po­dam się! to mo­ja zasada
Której trzy­mam się.
Chcę kochać, wal­czyć marzyć
Iść do przo­du ..
Bu­duję małymi kroczka­mi ten piękny rozdział.
Nikt nie zat­rzy­ma mnie
Nie wiem cze­mu ale Kocham Cię
Życie !? Tak Kocham Cię.
Ty uszczęśli­wiasz mnie .;) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 sierpnia 2010, 00:33

Dla Przyjaciół Wszystko

Te­raz wiem że nie jes­tem sam. Mam przy­jaciół tych praw­dzi­wych którzy po­mogą na­wet w tych naj­gor­szych chwilach.
Te­raz chce od­wdzięczyć się wam ale nie wiem jak.
Te­raz jeszcze posłuchaj­cie mnie. Co zro­bić mam by od­wdzięczyć się wam bo Kocham ja Was. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2014, 23:12

Smutek Mroku

Gdy za­pa­da noc, ogar­nia mnie smut­ku mrok...
Jes­tem sa­mot­na, zroz­paczo­na i da­le­ko od Ciebie oddalona...
Mo­je ser­ce da­lej bi­je, nie wiem dla ko­go i po co żyje...
Ze­gar od­licza czas, nie zat­rzy­ma go żaden z nas... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2012, 18:43

Gdzie jesteś ?

Gdzie jes­teś? Po­wiedz mi gdzie jes­teś ? Sie zgu­biłam i nie wiem gdzie mo­je miejsce... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2015, 12:47

* * *

Duszne po­wiet­rze nie poz­wa­la mi złapać tchu
Pier­wszy raz bez sił krzyczę
bez sił, bezdźwięcznie, eterycznie
Cały czas sta­ram się nie bać
co będzie dalej?
Chciałabym uciec, ale nie mam gdzie
chciałabym uciec, nie mam wyboru
czuję, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lutego 2014, 20:06

146..

Jes­tem proszkiem nasennym,
Daję ci te kli­ka godzin,
byś od­szedł,
Mu­sisz się z tym pogodzić
Jes­tem bólem w twoim sercu,Wiem.
Ile kosztu­je szczęście?
dużo,
Ale i tak nic nie zastąpi mi ciebie ........
wiem, cze­go mi te­raz tu pot­rze­ba, proszę zagłusz mnie! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2015, 00:03

Nie szukam

Jes­tem, lecz nie szu­kam poklasku.
Nie ro­zumiem co we mnie widzi­cie... dlacze­go ciągłe tak chwalicie?
Co jest w tych spra­nych kaszta­nowych włosach farbowanych?
I oczach nieprzebłaganych...
Co znaj­du­jecie w do­tyku moim nieuf­nym i zacho­waniu nieposłusznym?
Dlacze­go jes­teście? Cze­go szukacie?
Nie wiem.
Więc co was przy­ciąga? Co wa­mi kieruje?
Nie wiem.
Na­dal jes­tem, jed­nak uciek­ne... nie szu­kam poklasku. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 czerwca 2014, 18:45

Już czas

U splo­tu twych ra­mion uwięziony
Lęk mój za­miera pokornie
W ot­chłani wes­tchnień
Koi się tak łagodnie
I pewnie

Ufam ci bez­wied­nie jak nig­dy dotąd
I skąd ta wie­dza nie wiem
A głębia wpat­rze­nia do
Bez­miarem drżąc
Zachwy­ca

I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2012, 20:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 06:27scorpion sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 04:11Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 02:34PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

dzisiaj, 01:49Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st W długiej ko­lej­ce po [...]

dzisiaj, 01:19krysta sko­men­to­wał tek­st sobie pi­sani

dzisiaj, 01:16krysta sko­men­to­wał tek­st Zdążymy

dzisiaj, 01:13krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie zakładaj mi łańcucha Daj [...]

dzisiaj, 00:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Blond to zdro­wie

dzisiaj, 00:44Cris sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc