Wyszukiwarka: wiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiem — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Zmiany

To­warzyszą mi często gdyż życie to nie baj­ka, lecz ze zmiana­mi prze­pychan­ka.. Daw­no zauważyłem że zmiany są czy te­go chce­my czy też nie, jed­ne bar­dziej bo­les­ne jed­ne nie, lecz one są czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2010, 23:13

NIE ODCHODŹ

Kiedyś na­dej­dzie dzień gdy uj­rzysz ludzi,
którzy odeszli w od­chłań przeszłości.
Po­zos­ta­wiając po so­bie cier­pienie bliskich
odej­dziesz aby spot­kać się z przeznaczeniem.
Czy wiesz ja­ki to ból gdy się ko­goś traci...?

Jeżeli nie chcesz mo­jego cier­pienia, proszę nie odchodź!
Nie zos­ta­wiaj mnie sa­mej w kręgu zła,
obłudy i kłam­stwa, bez Ciebie nie chcę żyć!

Za­bierz mnie ze sobą do „mias­ta dusz”
a zap­ro­wadzę Cię na ulicę „zmartwychwstania”... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2010, 11:00

nie wiedziałeś

mówiłeś kocham
w Twoich us­tach brzmiało to tak pięknie
codzień przytulałeś
codzień całowałeś
nie wie­działeś, że tak bar­dzo mnie do siebie przywiązałeś
pew­ne­go dnia inną spotkałeś
i to jej swe ser­ce oddałeś
mówiłeś
jak o niej marzysz
nie wie­działeś ile bólu mi sprawiłeś
nie chciałam już na Ciebie patrzeć
odeszłam,
zakochana,
zdradzona
i za­pom­niana .. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 sierpnia 2010, 12:56

***

Mówiłeś, że kochasz.
Mówiłeś, że tęsknisz.
Mówiłeś, że chcesz być ze mną.
Mówiłeś, że się o mnie martwisz.
Mówiłeś, że jes­tem Twoją gwiazdą.
Mówiłeś, że uczysz się od naj­lep­szych- ode mnie.
Te­raz wiem.
Sko­ro sie nie spo­tyka­my to pewnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2010, 00:09

w monotonii gorzkich monologow

to sie na­war­stwia w glo­wie po ty­lu zawodach
klaus­tro­fobia mys­li przyt­lacza mysl uwieziona
zam­knieta w czaszce marzy by byc uwol­niona
zaz­nac sma­ku wol­nosci niz obej­sc sma­kiem i konac
bo ta niewo­la mys­li na marzeniach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2010, 15:27

Głód Miłości

Wciąż go czuje,
I od te­go już wariuje,
Chcę zaz­nać miłości,
Tej słod­kości i czułości,
Na­wet cze­kam na zazdrość,
Nie mam jej dość,
Choć na nią czekałam,
Nig­dy jej nie zaznałam,
Tej miłości,
I zazdrości,
Prze­cież nie ma miłości....
...Bez zazdrości,
Nie wiem jak to smakuje,
Bo świat wokół mnie ciągle wiruje,
Na­dal na nią czekam,
Mam nadzieje, że się kiedyś doczekam 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2010, 14:03

Adam

Choć gdzieś da­leko jes­teś, ja wiem, że mnie słyszysz,
Ja słyszę Twój od­dech, jak os­tatka­mi tchu dyszysz...
Wiem również, że zbyt wcześnie mi Cię zabrali,
Mo­je ser­ce wraz z Twą śmier­cią poszarpali...

Dusza Two­ja u bo­ku me­go jest, tak czuję,
Lecz zem­sty na mnie śmier­cią Twoją nie pojmuję...
Chcę znów czuć Two­jego ser­ca bicie,
Wiesz cze­mu? Bo ja Kocham Cię nad życie...

[*][*][*] z de­dykacją dla Ś.P. Ada­ma (14 lat)... i dla Patrycji. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2010, 18:33

Miłość idealna

Śmierć..
Czym ona jest dla życia?
Każdy przed nią ucieka
boi jak diabeł święco­naej wody
Na­wet nie jest świadomy
że codzień sie o nią ociera
Przechadza sie ona za nim
nie umiejąc zwrócić na siebie je­go uwagi
Pragnąc wie­cznej miłości..
Ona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 czerwca 2010, 15:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki