Wyszukiwarka: wiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiem — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Potania- O prawdziwym koszmarze

Ko­lej­ny tek­st mo­jej piosen­ki ;)
(Ref)
o praw­dzi­wym koszmarze się nie ga­da tyl­ko piszę
w ob­liczu strachu się nie krzyczy (tyl­ko) zacho­wuje ciszę
w mo­men­cie kiedy ser­ce dos­ta­je włas­nej woli
chce uciec z te­go ciała TAK TO [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2010, 15:30

Miłość

Miłóść, gdy poświęcasz życie dla mnie
Miłość, coś czu­jesz w ser­cu na dnie
Miłość, gdy całujesz mnie czule,
Miłość, gdy łzy, żale i bóle.
Miłość, gdy źle się dzieje między nami,
a po­tem się godząc otaczasz mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 marca 2010, 16:52

Sposób odczuwania

Gdy masz wszys­tkiego dość
po pros­tu załamu­jesz się,
cze­kasz na po­cie­sze­nie
i nie widzisz is­kier­ki nadziei.
Bo tak jest prościej.
Dob­rzy ludzie których
ok­reśla­my mianem przy­jacielii
Uj­ma Two­ja dłoń i po­mogą wstać
I znów będzie tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2010, 23:43

***

Smut­no mi, kiedy pat­rzę obok,
A tam nig­dzie nie spoczy­wa Twój wzrok.
Smut­no mi, gdy kichnę sobie,
A Ty nag­le nie po­wiesz mi na zdrowie.
Smut­no mi, gdy dzień się szarzy
I wte­dy nie widzę uśmie­chu na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 marca 2010, 20:09

czy...?

czy ktoś pa­mięta te nie przes­pa­ne noce?
łzy wypłaka­ne, na głos liczne?

czy ktoś pa­mięta te miłości niespełnione?
dni bez uśmie­chu, w płaczu topione?

czy ktoś pa­mięta tę twarz?
z uśmie­chem, z ocza­mi co się śmiały?

czy ktoś wie gdzie jest nadzieja?
ta co wiel­kie uczu­cia w ser­cu budziła?

czy ktoś wie gdzie się podział uśmiech?
ta dziew­czy­na szczęśliwa? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2010, 20:54

Pijak

nie wie­dzieć kiedy zaczął
i umiar zatracił

po­padał co­raz głębiej
jak gdy­by miał zabić

za­topić chciał smutki
o których zapomniał

już nie czuł
już nie żył
by­le było polać

półdzi­ki się włóczył
nieświadom sam siebie

człowiek i alkohol
a nic nie istnieje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2010, 21:18

* * *

Ten tęskli­wy dzień i pier­wsze spot­ka­nie nasze,
tyl­ko o powtórce te­go marze,
był on ta­ki in­ny uroczy,
kocha­nie spoj­rzyj w me oczy,
może nie są one niewinne,
ale za to in­ne wyjątkowe,kochające,
in­ny urok mające.

Co w tym wierszu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 października 2010, 13:06

Zmiany

To­warzyszą mi często gdyż życie to nie baj­ka, lecz ze zmiana­mi prze­pychan­ka.. Daw­no zauważyłem że zmiany są czy te­go chce­my czy też nie, jed­ne bar­dziej bo­les­ne jed­ne nie, lecz one są czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2010, 23:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki