Wyszukiwarka: wiem

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiem — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

czy...?

czy ktoś pa­mięta te nie przes­pa­ne noce?
łzy wypłaka­ne, na głos liczne?

czy ktoś pa­mięta te miłości niespełnione?
dni bez uśmie­chu, w płaczu topione?

czy ktoś pa­mięta tę twarz?
z uśmie­chem, z ocza­mi co się śmiały?

czy ktoś wie gdzie jest nadzieja?
ta co wiel­kie uczu­cia w ser­cu budziła?

czy ktoś wie gdzie się podział uśmiech?
ta dziew­czy­na szczęśliwa? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2010, 20:54

Pijak

nie wie­dzieć kiedy zaczął
i umiar zatracił

po­padał co­raz głębiej
jak gdy­by miał zabić

za­topić chciał smutki
o których zapomniał

już nie czuł
już nie żył
by­le było polać

półdzi­ki się włóczył
nieświadom sam siebie

człowiek i alkohol
a nic nie istnieje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2010, 21:18

* * *

Ten tęskli­wy dzień i pier­wsze spot­ka­nie nasze,
tyl­ko o powtórce te­go marze,
był on ta­ki in­ny uroczy,
kocha­nie spoj­rzyj w me oczy,
może nie są one niewinne,
ale za to in­ne wyjątkowe,kochające,
in­ny urok mające.

Co w tym wierszu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 października 2010, 13:06

Zmiany

To­warzyszą mi często gdyż życie to nie baj­ka, lecz ze zmiana­mi prze­pychan­ka.. Daw­no zauważyłem że zmiany są czy te­go chce­my czy też nie, jed­ne bar­dziej bo­les­ne jed­ne nie, lecz one są czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2010, 23:13

NIE ODCHODŹ

Kiedyś na­dej­dzie dzień gdy uj­rzysz ludzi,
którzy odeszli w od­chłań przeszłości.
Po­zos­ta­wiając po so­bie cier­pienie bliskich
odej­dziesz aby spot­kać się z przeznaczeniem.
Czy wiesz ja­ki to ból gdy się ko­goś traci...?

Jeżeli nie chcesz mo­jego cier­pienia, proszę nie odchodź!
Nie zos­ta­wiaj mnie sa­mej w kręgu zła,
obłudy i kłam­stwa, bez Ciebie nie chcę żyć!

Za­bierz mnie ze sobą do „mias­ta dusz”
a zap­ro­wadzę Cię na ulicę „zmartwychwstania”... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 kwietnia 2010, 11:00

nie wiedziałeś

mówiłeś kocham
w Twoich us­tach brzmiało to tak pięknie
codzień przytulałeś
codzień całowałeś
nie wie­działeś, że tak bar­dzo mnie do siebie przywiązałeś
pew­ne­go dnia inną spotkałeś
i to jej swe ser­ce oddałeś
mówiłeś
jak o niej marzysz
nie wie­działeś ile bólu mi sprawiłeś
nie chciałam już na Ciebie patrzeć
odeszłam,
zakochana,
zdradzona
i za­pom­niana .. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 sierpnia 2010, 12:56

***

Mówiłeś, że kochasz.
Mówiłeś, że tęsknisz.
Mówiłeś, że chcesz być ze mną.
Mówiłeś, że się o mnie martwisz.
Mówiłeś, że jes­tem Twoją gwiazdą.
Mówiłeś, że uczysz się od naj­lep­szych- ode mnie.
Te­raz wiem.
Sko­ro sie nie spo­tyka­my to pewnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 czerwca 2010, 00:09

w monotonii gorzkich monologow

to sie na­war­stwia w glo­wie po ty­lu zawodach
klaus­tro­fobia mys­li przyt­lacza mysl uwieziona
zam­knieta w czaszce marzy by byc uwol­niona
zaz­nac sma­ku wol­nosci niz obej­sc sma­kiem i konac
bo ta niewo­la mys­li na marzeniach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 marca 2010, 15:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki