Wyszukiwarka: wesołe

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: we­sołe — zgromadziliśmy 259 tekstów.

Z niemojości

Po­całuj mnie czasem
ot tak
bez powodu
z rana
wieczorem
w kuchni przy obiedzie
gdy siedzę i milczę
gdy śpię na­wet
kiedy Ci smut­no, wesoło
gdy mnie prag­niesz na zabój
i gdy jes­teś słaby
bo słońce na niebie
bo deszcz zaczął padać
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 175 fiszek • 27 lipca 2009, 12:16

Opłatek nieba...

wieczór w og­rodzie się przechadza
wstrząsa białymi ra­miona­mi drzew

i lśni już pier­wsza gwiaz­da
na choin­ce przy­siadł anioł z we­sołą miną
a my słowa na dwo­je łamiemy
sma­kując ich niez­wykłość jak dob­ry chleb

i pełna wzruszeń i bliskości
otu­lona cichą nocą
przy wi­gilij­nych świecach

kocham…
- gdy opłatek nieba dzielę z tobą 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 21 grudnia 2012, 11:27

Na skrzydłach marzeń …

od­fruńmy w do­tyk dłoni naszych
płat­kiem oczu we­sołych wypłoszmy smutki
spi­jając z siebie … codzien­nie so­ki miłości
pal­ca­mi które widzą le­piej …
kocham Cię do sza­leństwa dłoni …
języ­ka i mo­wy które złożyły nas w …
je­den wspólny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 7 sierpnia 2010, 14:29

Gdy słońce… II

Gdy słońce w let­nie gorące dni
Położy się i za ho­ryzon­tem słod­ko śni
Po­zos­ta­wia og­rzaną wcześniej ziemie
No i również kwiaty, trawę i kamienie

A gdy po całej no­cy przed budzącym świ­tem
Słoneczko nie zdąży dogrzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 25 marca 2012, 12:59

Impresja z rdzą

Dwa ra­zy w roku
nasze mias­to
od­wie­dza Jezus
raz ja­ko noworodek
i jest wesoło
drugi
jak umiera
i też jest wesoło
bo ugi­nają się stoły

W każdy dzień powszedni
pat­rzy zmordowany
z zar­dze­wiałego krzyża
na Ma­rię niosącą zakupy
i na żołnierza
który mówi - wybacz... 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 3 marca 2012, 19:35

Chmurka i jej cień

Dniem pat­rzę w czys­te niebo
Widzę wiele jas­nych plam
Jed­na smut­na jed­na wesoła
Ty­le emoc­ji jest dookoła

Słyszę że ktoś mnie woła
Ale przed ocza­mi mi się chowa
Chodzę szu­kając wszędzie
Pod ka­mieniem jak i na niebie

Znajduję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 18 marca 2012, 09:19

* * *

Ule­piona ze szczęścia
We włosach mam gwiaz­dy z nieba
Aniołowie się ze mną przyjaznią
Nicze­go mi więcej nie trze­ba.

Nad głową tańcują marzenia
I śmieją się, uciekają
Niektóre do­ganiam z radością
A one się wte­dy spełniają.

Wo­koło mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 14 grudnia 2010, 12:50

Sen

Ba­jeczny sen dzi­siaj miałem.
Wszys­tko co chciałem od życia brałem.

Stałem tak so­bie w poświacie słońca.
Błękit nieba, szczęście - to nie ro­la gońca.

Nap­rze­ciw mnie wiel­ki stół ra­ryta­sami usłany.
Ob­fi­tości dzień był mi dziś dany.

Lecz nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 19 listopada 2012, 00:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Wszystkie
Filtruj wyniki