Wyszukiwarka: weekend

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 16 tekstów.

wycieczka /tautogram/

w wiosen­ny weekend Wysoccy
wy­ruszy­li w Wak­smun­dzkie Wierchy
wychodząc We­roni­ka wy­myśliła
wyści­gi we wspinaczce

wyg­rała Weronika
wi­dok wyśmienity

wra­cając wąwozem
We­roni­ka wlazła we wnyki
wyła wy­bałuszając wzrok

wtem
wy­pat­rzyła wilka
wska­zując Witkowi

Wi­tek wątpiąc w wypowiedź
wy­luzo­wany
wyśmiewając wmawiał
wyima­gino­waną wyobraźnię

wilk warknął
wys­traszo­ny Wi­tek wy­dobył wałówkę
wyrzucił
wilczek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 1 czerwca 2013, 08:36

Piszę do Ciebie Synu... część I

Piszę do Ciebie Synu,
Bo myśli mi usnąć nie dają,
Bo Ser­ce wciąż tęskni i kocha
Bo wierzę, że nasza his­to­ria się jeszcze nie skończyła...

Pa­miętam Twe oczy pięciolatka,
Które­go porzu­ciła rodzo­na matka,
Gdy półrocznym byłeś dziecięciem
I płakałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 00:27

Weekend

Po­nie­działek narodzenie
Wto­rek poznanie
Śro­da zakochanie
Czwar­tek wyznanie
Piątek pożegnanie
Weekend ?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 stycznia 2013, 08:39

nadmorska rozkosz

zbliża się weekend,
tu­ryści idą molo...
nie straszne fale

tłum chce od­począć od codzienności
posłuchać
śpiewu mew, szu­mu morza
zeb­rać muszle, bursztyny
uj­rzeć pas­mo wydm
rozłożyć marze­nia na plaży Bałtyku
swe ciała zanurzyć
za­topić w myślach

na wybrzeżu
pias­kiem usy­pać ma­giczne słowa
by de­lek­to­wać serce
cze­ka dru­ga połowa
uśmiech na twarzy
oczy zalśniły słonecznie
na szczęście ziaren­kiem pisane

kocham cię i nie przestanę


Krys­ty­na Sz. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 kwietnia 2013, 12:07

~~Uparta pogoda~~

Wciąż po­goda nam kaprysi
Może gniewa się,dlaczego?
Nie chce słon­kiem w weekend cieszyć
Straszy deszczem i ulewą

Za­miast spędzać czas na plaży
Jest jak w la­to po sezonie
Pus­te plaże jak po burzy
Może la­to w in­nej stronie

Czyżby urlop [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 1 lipca 2013, 00:05

znasz to

"Miała w so­bie spo­ro z ko­ta. Z jed­nej stro­ny nieza­leżna, chodziła swoimi dro­gami i była zadzior­na. Pot­rze­bowała za­bawy, roz­rywki i wrażeń. Emoc­ji, które przy­niosą jej ek­scy­tację i poczu­cie zag­rożenia. Pot­ra­fiła się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 10 listopada 2015, 13:30

Życie - bez rabatu

nie pot­ra­fię po­wie­dzieć dlacze­go odchodzę
bez kółek w walizce
z ciężarem ba­gażu podjętej de­cyz­ji

tak na przekór by so­bie ulżyć
zna­leźć nowe
ciep­lej­sze
tam gdzie ok­res przychodzi terminowo
a stres nie wy­pełnia to­rebek pus­ty­mi paczka­mi

po pa­piero­sach
- zos­ta­je dym

kawa
słodzo­na

kiedy czuję że życie jest zbyt gorzkie
do­lewam mle­ka
i po pros­tu nie słucham
nie patrzę
wyłączam telefon

i by­le do piątku - myślę

jak­by weekend stwarzał sy­tuację do wyjścia
bez powrotu 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 września 2012, 16:44

~~Skok w dorosłośc~~

W ka­lej­dosko­pie zdarzeń
Dzień mi­ja jak szalony
Led­wo co była niedziela
A człowiek od no­wa zmęczony

Ty­god­nie mi­jają dośc szybko
Od święta do święta czekamy
I uśmiech po­jawia się w piątek
Bo znów długi weekend przed nami

I ta­kie to życie niestety
Marze­nia wyb­lakłe gdzieś poszły
A kiedyś tak bar­dzo się chciało
Na przekór byc szyb­ko dorosłym. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 grudnia 2012, 00:06

Po­loniście co mie­szkał w Śwątku
sta­wał co ra­no aż do piątku.
W weekend on wychodził -
dziew­czy­ny nachodził
i za­raz wra­cał do główne­go wątku. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 2 listopada 2012, 07:47

Jim Beam

Jim Beam


Zno­wu weekend, re­gał w Netto.
Ta his­to­ria jest jak w życiu.
Zo­baczyłem cię w ukryciu.
Byłaś piękna i nie mała,
pełna wdzięku doskonała.

Na od­wagę się zebrałem,
i cię w końcu poderwałem.
Ty za dłoń mnie pochwyciłaś.
Ja poczułem [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 10 fiszek • 4 czerwca 2013, 20:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st bóg jest w każdym [...]

dzisiaj, 01:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przylepiec

dzisiaj, 00:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:50danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:49krysta sko­men­to­wał tek­st Bohaterem nie jest ktoś, [...]

wczoraj, 23:49Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:40danioł sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

wczoraj, 23:39Vedan sko­men­to­wał tek­st Śpisz obok a ja [...]

wczoraj, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie