Wyszukiwarka: weekend

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 10 tekstów.

...

W po­nie­działek życia
Mys­lał, że do weeken­du daleko
Obudził się w piątek 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 września 2012, 12:19

"Deszczyk"

„ Deszczyk”

Słon­ko znikło za chmurami
rzad­ko wi­dać już przebłyski
Półmrok wi­si gdzieś nad nami
Świat ogar­nia i nas wszystkich

W tle pu­kanie słychać ciche
W ryt­mie kro­pel które z nieba
Cza­sem wiel­kie , cza­sem liche
W dół nam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 28 fiszek • 5 marca 2013, 18:45

Piszę do Ciebie Synu... część I

Piszę do Ciebie Synu,
Bo myśli mi usnąć nie dają,
Bo Ser­ce wciąż tęskni i kocha
Bo wierzę, że nasza his­to­ria się jeszcze nie skończyła...

Pa­miętam Twe oczy pięciolatka,
Które­go porzu­ciła rodzo­na matka,
Gdy półrocznym byłeś dziecięciem
I płakałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 28 marca 2013, 00:27

Weekend

Po­nie­działek narodzenie
Wto­rek poznanie
Śro­da zakochanie
Czwar­tek wyznanie
Piątek pożegnanie
Weekend ?


Odtwórz 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 18 stycznia 2013, 08:39

Życie - bez rabatu

nie pot­ra­fię po­wie­dzieć dlacze­go odchodzę
bez kółek w walizce
z ciężarem ba­gażu podjętej de­cyz­ji

tak na przekór by so­bie ulżyć
zna­leźć nowe
ciep­lej­sze
tam gdzie ok­res przychodzi terminowo
a stres nie wy­pełnia to­rebek pus­ty­mi paczka­mi

po pa­piero­sach
- zos­ta­je dym

kawa
słodzo­na

kiedy czuję że życie jest zbyt gorzkie
do­lewam mle­ka
i po pros­tu nie słucham
nie patrzę
wyłączam telefon

i by­le do piątku - myślę

jak­by weekend stwarzał sy­tuację do wyjścia
bez powrotu 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 września 2012, 16:44

~~Skok w dorosłośc~~

W ka­lej­dosko­pie zdarzeń
Dzień mi­ja jak szalony
Led­wo co była niedziela
A człowiek od no­wa zmęczony

Ty­god­nie mi­jają dośc szybko
Od święta do święta czekamy
I uśmiech po­jawia się w piątek
Bo znów długi weekend przed nami

I ta­kie to życie niestety
Marze­nia wyb­lakłe gdzieś poszły
A kiedyś tak bar­dzo się chciało
Na przekór byc szyb­ko dorosłym. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 grudnia 2012, 00:06

Po­loniście co mie­szkał w Śwątku
sta­wał co ra­no aż do piątku.
W weekend on wychodził -
dziew­czy­ny nachodził
i za­raz wra­cał do główne­go wątku. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 2 listopada 2012, 07:47

* * *

Daw­no Ciebie nie widziałam
A tak bar­dzo te­go chciałam
Weeken­da­mi wciąż czekałam
I pod do­mem Cię szukałam
Dnia pew­ne­go Cię spotkałam
„Kocham Cię” Ci powiedziałam
--­--------------------­-------------------i zwiałam. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 września 2012, 08:11

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki