Wyszukiwarka: weekend

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: weekend — zgromadziliśmy 16 tekstów.

Niedoskonali(my)

w Twoich oczach lus­tro piękne
bar­wa ścis­kająca mo­je tkanki
w nich naj­praw­dziw­szy On
i naj­praw­dziw­szy smu­tek mój

cóż za­tem w moich oczach jest...
niemoc duszy
w krzy­wym zwierciadle
czy po pros­tu głos przeciętności?

------------
wy­padałoby żeby nam wypadł
ten weekend wolny
od moich spoj­rzeń miłości
i piękna oczu twoich niemych
------------

jed­no jest pewne
w pus­tce łat­wo jest się uzupełnić 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 marca 2014, 21:48

Mamo..

Ty zaw­sze mnie wspierasz,
Z łóżka co weekend zbierasz.
Ty zaw­sze mnie pocieszasz,
I tak słod­ko się uśmiechasz.
Ty zaw­sze gdy się de­ner­wu­jesz
to ze śmie­chu po cichut­ku wariujesz,
choć nie wytrzymujesz.
Ty zaw­sze tu­lisz mnie gdy płaczę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 stycznia 2011, 00:46

UŚMIECH PROSZĘ :)

I znów no­wy tydzień się zaczął
ludzie na siebie krzy­wo patrzą
a wys­tar­czy tyl­ko pomyśleć
że jak pop­rzed­ni i on pryśnie
prze­leci dzień za dniem ...szybciutko
i znów nas­ta­nie weekend....
...na krótko.
Bo to co dob­re, miłe, kochane
zaw­sze na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lutego 2014, 14:01

chciejmnie

Kroję się na kawałki
dla każdej no­wej znajomości
mam ty­le siebie
że chce oddać
i w duszy proszę

o czy­jeś
chcenie
branie
oddanie

tylko

weź mnie
cho­ciaż kawałek
weź mnie poznaj
weź bądź przy mnie
weź zap­roś w weekend posiedzieć
weź na rozmowę
weź mnie na spacer
weź do swo­jego życia.

tylko

nikt nie chce brać
te­go co mogę dać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 maja 2015, 00:06

Beach

Dla pot­rze­by nie bądź potrzebą
os­tatnia noc i weekend
te­raz znów masz łzy i nic
cze­kasz na ko­lej­ny raz
nie wiesz jeszcze, że tak
tra­fisz na sa­mo dno! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 listopada 2011, 15:21

Kłótnia

Myślisz, by być ze mną
choćby weekend pobyć
i pod kołdrą ciemną
po­całun­kiem mnie zdobyć

I jeśli zechcesz mnie kochać
mnie i wszys­tkie me troski
nie chciej rywalizować
i nie miej w ok­nie zazdroski

Podziel jabłko na dwoje
kiedy mo­ja będziesz
dzielmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2013, 11:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 05:51lajajaj sko­men­to­wał tek­st Naiwna zno­wu się złapała [...]

dzisiaj, 01:03PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Głupota ro­bi się nap­rawdę [...]

dzisiaj, 00:56PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 00:54Jacob sko­men­to­wał tek­st im Ktoś jest świętszy, [...]

dzisiaj, 00:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Znaczenie wychodzi po cza­sie, [...]

dzisiaj, 00:52PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:43Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:38XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 00:36Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...]