Wyszukiwarka: uśmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech — zgromadziliśmy 2108 tekstów.

nie(bo)piekło

roz­pie­szczo­ny wiel­kością rzeczy
za­pomi­nasz jak kruchy
jest człowiek i je­go
uśmiech

zbyt często ciążą łzy
na rzęsach nie twoich

niep­rzys­wo­jone dobro
os­wa­ja zło
a ludzie przechodzą
przez ciebie bez pukania

ubo­gie ko­rytarze two­jej duszy
zakręty py­tań bez odpowiedzi

i ty 
kat włas­ne­go wnętrza
z wyr­wa­nym sercem
na bruku

wspomnij
gdzie leży niebo 

wiersz
zebrał 159 fiszek • 22 stycznia 2013, 19:02

spełniona

spełniona ko­bieta nie szu­ka sensacji
nie układa cudzych życiorysów
na swoją modłę, co zwie prawdą

spełniona ko­bieta ma marzeń setki
i zajęć ty­siące, i ra­miona ciepłe
co wie­czo­rem utulą zmęczoną

uśmiech ma na twarzy spełniona kobieta
i su­kienkę za ciasną od nad­miaru szczęścia

w oczach ma czułe błys­ki spełniona kobieta
a włosy ucze­sane miłosną rozkoszą

i niep­rzy­jaciół ma spełniona kobieta
co liczyć chcą jej orgazmy... 

wiersz
zebrał 155 fiszek • 17 lipca 2013, 13:47

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

w nieładzie miłości

nie było
w niej nic niezwykłego
na­wet włosy miała
w ciągłym nieładzie

za­dar­ty nos
i dłonie zimne


to jed­no spojrzenie
uśmiech je­den sprawił
że stała się dla niego
idealna...

bo miłość ma swo­je ścieżki
dostępu 

wiersz
zebrał 112 fiszek • 11 grudnia 2012, 21:45

(...) bo nadzieja spoczywa za horyzontem marzeń ...

Nie za­bieraj mi światła
co ser­ce oświetla
ciepłem otu­lając
zbłąka­ne myśli

Ofiaro­wujesz mi „dziś”
pełne entuzjazmu
jak dar
ot­wartych dob­ro­cią dłoni

Trwaj „jutro”
op­le­cione skrzydłami pragnień
dające is­krę
by marzyć i żyć

Bądź niczym „wczoraj”
taką towarzyszką
co w mi­gaw­ce wspomnień
uśmiech wywołujesz

Nie pragnę cudów
wiel­kich dowodów
je­dynie wiary
i twej obecności… 

wiersz
zebrał 82 fiszki • 14 listopada 2012, 15:08

* * *

przyjdź do mnie
jak­byś nig­dy nie odchodziła

spójrz, uśmiech
Twój leży na mej twarzy

wiem,
nie wyrwę so­bie Ciebie
z me­go krwioobiegu

płyniesz moim wnętrzem
pogodnie

przyjdź

tam nie będziesz bezpieczna 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 16 lutego 2012, 18:55

* * *

prawda
ta­jem­nicza kochanka
perłowe­go zmiechrzu
wzburzo­nym dłoniom
składa obietnice


wyr­wa­ni z kon­tek­stu
cichych kształtów ciał
przys­tają nad nieznanym
do­tykając uśmiech
ciężki od wdzięcznościi tyl­ko tros­ki mar­szczą korę drzew
po dru­giej stro­nie natury 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 17 lutego 2012, 23:13

Okruchy życia...

Cza­sami w życiu
trze­ba zro­bić coś więcej
niż tyl­ko za­rabiać na chleb
i byt…

Cza­sami trze­ba zostawić
wszys­tkie rzeczy,marze­nia i sny
wziąć os­tatnią kromkę
i do człowieka wyjść…

Nie ocze­kując zapłaty za czas
ra­zem po­siłek zjeść
i uśmiech ser­deczny mu dać
nie bacząc na łzy… 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 listopada 2012, 16:09

* * *

wras­ta­my w siebie
błogosławioną trwogą
przed którą nie ma lęku

choć jeszcze drżącym piórem
spi­suje­my naszą historię
zielo­nych świateł oczu


i Two­ja czułość bogatsza
o wspom­nienie daw­nych tęsknot
burzy porządek świata

...

zos­tawmy
twarze, których uśmiech nie przylega
już do niczego

bo święta to miłość
co cier­pli­wie składa
ka­wałki serci my
w niej obecni
wy­ciąga­my ręce do wieczności 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 18 stycznia 2012, 23:04

* * *

Umarł czas.
A wtem wszys­tko nab­rało in­ten­syw­ności,
każdy za­pach, każdy uśmiech, każdy deszcz.
I te po­ziom­ki po­da­ne w koszy­ku marzeń..

Jeszcze niebo w swej nieskończoności
łamie fa­le spojrzeń
z nadzieją na jutro.. 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 20 lipca 2012, 13:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:19M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 21:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:14M44G sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:12Irracja sko­men­to­wał tek­st Z języ­kiem na wie­rzchu [...]

dzisiaj, 21:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Za­raża to, co prze­raża.  

dzisiaj, 21:08amel. sko­men­to­wał tek­st smutnym człowiek co śmiać [...]

dzisiaj, 21:07Irracja sko­men­to­wał tek­st Gdyby człowiek wie­dział ,cze­go [...]

dzisiaj, 21:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy ma­lują [...]

dzisiaj, 20:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny