Wyszukiwarka: uśmiech

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: uśmiech — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

"Cytaty.info..."

Jest ta­kie jed­no miejsce,
Szczególne w tym świecie.
I nie mów, że pew­nie głupie,
Bo umie­szczo­ne w necie.

Tu­taj się - mniej lub bardziej,
Ano­nimo­wi ludzie spotykają.
Lecz wszys­cy jedną wspólną
I szczególną cechę posiadają.

Dzielą się myśla­mi swymi,
Szczęściem, wątpliwościami.
Czasem [...] — czytaj całość

fraszka dnia z 1 lutego 2013 roku
zebrała 69 fiszek • 18 lutego 2011, 00:26

* * *

Błądzą mo­je myśli w noc czarną
gwiaz­dy migoczą
jak­by uśmiech mi słały

za­nurzam się w nie sen
by wspom­nień bieli uchwycić
spod po­wiek ob­raz się wyłania

schodzi po schodach
tak lek­ko stąpa
włos piękny otu­la ramiona
ona...

jam tyl­ko patrzył
cza­rem pos­ta­ci ujęty
ciszą wez­bra­ny, by czaru
nie spłoszyć

o nieśmiałości moja
w złą godzinę wskazówką drgnęłaś
niesforną

wys­tar­czyło pochwy­cić, przytulić
nie oddać

nie, to nie kobieta
to Anioł z mym ser­cem na dłoni.. 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 24 lipca 2011, 17:25

* * *

jeszcze je­den raz chciałabym Cię spotkać,
w tym sa­mym miej­scu i o tej sa­mej porze.
pod­szedł byś z uśmie­chem mówiąc krótkie - cześć
za­pew­ne nie wie­dzieli­byśmy dokąd iść,
wyb­rałbyś tą ławkę, na której obo­je lu­biliśmy prze­siady­wać
zaczęłabym cię drażnić, a ty byś mnie łas­ko­tał
i śmiałabym się jak głupia
i trwa­li byśmy w tam­tej chwi­li
nie wiedząc co nas spotka 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 26 maja 2010, 15:09

* * *

I tyl­ko mi nie mów,
że naszym marze­niom nie po drodze,
bo na­wet niebo śle nam uśmiechy,
oko­wy myśli rozerwane
na strzępy, ciężar swój zrzuciły,
i wspólny kieru­nek prag­nień obrały.
I kiedy dłoń mi po­dasz kochana,
uklęknę natłokiem szczęścia przybity,
ust do­sięgnę, ser­ce utulę,
i w szept Twój się wsłucham :
" przez­nacze­niem tyś jest
mój miły, odkąd się ser­ca wsłuchały,
dla siebie zabiły" 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 29 maja 2011, 15:29

* * *

Je­den te­lefon wystarczy,
by w krainę marzeń wyruszyć,
Twój głos słod­ki usłyszeć,
obłoki marzeń poruszyć,
wy­kuwam więc w ska­le mych myśli,
Twój ob­raz oczu zielonych,
i uśmiech Anioła cierpliwy,
co kruszy smut­ki wytrwale.
Tyś Słońca blas­kiem na niebie,
stąpasz po chmur krajobrazie,
zdzi­wione gwiaz­dy szeptają,
że na­wet księżyc odległy,
zap­ragnął zab­rać mi Ciebie. 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 23 marca 2011, 14:28

* * *

gdzieś
za mgłą
moich marzeń
stoisz,
pat­rzysz na mnie,
a ja za­myślo­na
w przes­trze­ni
Twoich ra­mion
nicze­go już nie pragnę,
w uśmie­chu Twym
zna­lazłam
mój świat,
do które­go idealnie
pasuję,
w spłoszo­nej duszy mej
Twój obraz
namiętnością
de­likat­nie szkicuję... 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 13 lutego 2011, 01:27

Skrzaty

Wstałam rano
życie kochałam
wiatr roz­wiewał włosy
słońce po­ran­ne ra­ziło w oczy
sto­py zbrudziłam
w pia­szczys­tych lasach
kwiaty mus­kały ciało
za­pach tra­wy pieścił czule
uśmiech zle­wał się
ze śpiewem ptaków
i sze­les­tem skrzatów
bo tak kochałam...
jes­tem bezimienna
two­ja zapomniana... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 8 kwietnia 2011, 00:11

* * *

Nieśmiałym do­tykiem dłoni
roz­budziła mo­je marze­nia ,
falą roz­koszy wi­je
się mo­je ciało ,
niep­rzy­tom­nym wzro­kiem
prze­bijam niebies­kie chmu­ry ,
chwy­tając jej uśmiech
zos­ta­wiony na moim policzku... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 1 marca 2011, 19:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki