Wyszukiwarka: torebce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: to­reb­ce — zgromadziliśmy 21 tekstów.

Zostańmy w mroku

Zos­tańmy w mroku


Sta­jesz w drzwiach i parzysz gdzieś w dół
W dłoniach to­reb­ka i mój list
Długo to tak nie będzie trwać
Zam­knę drzwi niech je­sien­ny chłód nas nie dotknie
Us­ta zgniotę szalonym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 3 listopada 2012, 22:39

Miniaturka i zimne zdjęcie

Każdy płatek śniegu
jest inny
zu­pełnie jak człowiek
kruchy -
...............................

Spot­kałem radość
pod cmen­tarnym murem
sprzedawała
wie­cznie żywe kwiaty
z plastiku
na zmarznięte groby

W pejzażu
pos­kle­janym z lip
stał człowiek
z ołowianym sercem
i tu­pał zmarzniętą nogą

Niedaw­no odeszła je­go matka
pa­mięta skazę na jej torebce
ra­dość próbu­je go zaczepić
i og­rzać zmar­szczo­ne serce... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 10 lutego 2012, 19:11

...boso

po­ranek... a wróble już o mnie plot­kują
wyrzucę im to, co niepot­rzeb­ne
kil­ka roz­trze­panych myśli
niech się na­jedzą, może je pogrzebią

i zrzucę... nocną koszulę marzeń
z twarzy zdejmę gorzki uśmiech
przyp­ra­wię nim kawę, bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 czerwca 2011, 00:10

Wypita trzecia kawa

Przy­biłem cień
do ceg­la­nej ściany
który za mną patrzy
żałos­nym wy­razem twarzy

Wys­traszo­ny upuszczam młotek
z ręki wy­pada to­reb­ka z gwoździami
stoję prze­rażony jak kat
po egza­minie z fachu - zdanym

Miłości daw­no nie czułem
od ak­sa­mit­nej osoby
siedzę w łazien­ce do późna
ba­wiąc się światłem zamulonym

Po­zos­tał na murze cień
i nie wiem czy jes­tem wolny
w koszy­ku jest chleb
i kładę dżem
by życie kośla­we osłodzić... 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 22 marca 2012, 20:31

~~Babcia i dziadek~~

Raz zap­ro­sił dziadek bab­cię
Do ka­fej­ki na kolację
Ku­pił kwiaty czekoladki
Zgo­lił za­rost by być gładki
Bab­cia też się postarała
Kok zro­biła, suk­nię wdziała
Do to­reb­ki zaś wrzuciła
Wszys­tkie le­ki co kupiła
Te na zgagę ,na skle­rozę
Chciała wy­paść nie najgorzej
Dziadek także się sposobił
Włożył kra­wat,kasę zdobył
A w kie­sze­ni tuż przy brzuszku
Ma bu­solę na łańcuszku
Tak obo­je wys­tro­jeni
Szli jak młodzi narzeczeni
I ba­wili się wspaniale
Wiek im nie przeszkodził wcale. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 27 kwietnia 2013, 00:05

Z mydłem szarym do twarzy

Popęka­ne naczyn­ka krwionośne
okien
przyb­rudzo­ne szkli­wo smutku
i mężczyz­na pi­jany z litości
którą oka­zała mu kobieta
z Czer­wo­nego Krzyża

Bro­dawkę os­nuł spojrzeniem
w niej
nie ko­nie­cznie miłość mieszkała
ale po wy­daniu darów
dała mu z ry­by ość
i kant płowe­go ciała

Stoi z to­rebką cukru
i dy­nią na parapecie
w pa­mięci ma ciało spocone
jak styg­nie w sche­matu podniecie

Prze­jechał auto­bus miejski
ktoś kłódkę na skob­lu zawiesił
real­nie to można mocz oddać
i kur­tkę na haczyk powiesić... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 października 2011, 20:46

Czerstwienie popielate z łyżeczką pudru

Ma­ryja z dzieciątkiem
pod urzędem pra­cy stoi
i ner­wo­wo pa­li papierosy

Po­piół na ziemię strzepała
ofer­ta pra­cy w szwalni
już nie aktualna
- cho­lera jas­na -
ze smut­kiem wyszeptała
i na rękach dziec­ko ululała

Ma to­rebkę znoszoną
w niej prze­dos­tatni zasiłek
w ban­ku wypłacony

Józef na lewo
w kur­ni­kach pracuje
a na obiad będą racuchy
które skąpo " popudruje"... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 14 września 2011, 12:35

Ósmy marca

jes­tem ko­bietą - to nic
prze­cież każdy ma jakąś wadę
którą cho­wa pod łóżko
by za­pom­nieć o potworach

z dzieciństwa pa­miętam
że chodziłam w spódnicy
a białe raj­tu­zy zaw­sze miały
krwa­wy odcień

dziś noszę spodnie
skórzaną kur­tkę i różową to­rebkę
cza­sami da­lej mam ochotę
wyjść na drzewo 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 11 marca 2013, 00:02

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki