Wyszukiwarka: swe serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: swe ser­ce — zgromadziliśmy 8722 teksty.

„Przynoszę Ci”

Przy­noszę Ci swe serce…
Przy­noszę Ci swą duszę…
A mo­je krwa­wiące dłonie, przy­niosły Ci – Zwiędłą róże…

Zwiędła w tęskno­cie za tobą…
Us­chła jak człowie­czy rozsądek…

Co widzieć zdołałem,
Co usłyszeć, te­go w słowach nie opiszę…
Choć ofiaro­wałbym Ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 marca 2011, 16:30

Modliłam się cichutko...

Mod­liłam się cichut­ko, wie­czo­rem, w ukryciu,
Cze­mu jest ty­le gorzkich łez w moim życiu,
Już dłużej te­go nie zniosę mój kocha­ny Boże,
Bez Two­jej in­ge­ren­cji nic mi nie pomoże...
Po każdym upad­ku wciąż wstaję na nogi,
Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 października 2014, 17:37

Nieidealna

Chciała zemścić się za krzywdy
i trak­to­wać ich z góry
wo­lała uciec od wszystkich
i oglądać z drzew chmury

Chciała ich ra­nić słowami
i mieć zam­knięte wciąż serce
wo­lała krzyczeć oczami
i już nie ro­bić nic więcej

Chciała złem goić swe rany
i widzieć cier­pienie innych
wo­lała ga­sić te plany
i śledzić wzro­kiem winnych

Lecz pa­miętli­wość ujrzała
w nieideal­nej duszy
i ją upar­cie zwalczała
by znów ser­ce poruszyć 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2015, 00:27

Coś się skończyło
smu­tek ogarnął serce...
uczu­cie pustki
 

haiku
zebrał 8 fiszek • 14 listopada 2014, 04:16

* * *

Gdy zam­kniesz oczy
Wyjdę na jaw
Stanę przed lustrem
Naga
Odsłonię siebie
Owłosioną
Bezkształtną
Chropowatą
Od­kry­je swe oczy
Plastikowe
Mo­je pier­si wyjmę z push-up’a
Poz­nasz, że us­ta są malowane
A włosy – na papiloty 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 czerwca 2010, 15:58

Trzymaj...

Wczo­raj, dziś i jutro
ciało i duszę oddaję
w potrzebie....
wie­czne niebo i nadzieję
słońce i je­go zachody
zaw­sze i na zawsze
od­daję te lata
które przepłakałam w chłodzie
wszys­tkie nig­dy niez­dradzo­ne
grzechy i sekrety
wszys­tkie przecho­wane sny
i sprze­dane łzy
daję swe serce
swój umysł
swo­je ciało i duszę...
zaw­sze i na zawsze
wie­czne niebo i nadzieję
odsłoń swo­je siedem zasłon
wszys­tkie swo­je za­kaza­ne miejsca
wszys­tkie niewy­powie­dziane historie.Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 listopada 2013, 11:44

Zrozumieć

Nie pat­rząc, widzieć twą postać,
do­tykać nie czując twej skóry,
ot­rzy­mać i w za­mian coś dostać,
i siłą wo­li znieść mury.

Mil­cząc chcę krzyczeć twe imię,
tańczyć w rytm głuchej ciszy,
zna­leźć sens za­nim zaginie,
tam gdzie nikt nie usłyszy.

Po­ważnie wyśmiać swe lęki,
nocą w słońcu się schować,
słyszeć te ser­ca dźwięki,
ulot­ne chwilę przechować.

Śmiać się smut­no z rozpaczy,
nie mając ran, mieć blizny,
być gdzie nikt nie zobaczy,
zro­zumieć ser­ce mężczyzny. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 października 2013, 18:13

Niebieskooki

Niebies­kie oczy?.
Twoje...
Ach...
Czar...
Za­nużam swe ciało
w błęki­cie źrenic.
Czyżbym kąpała się w skraw­ku nieba?
Czy wypłynę?
Nie...nie niechcę
Pragnę utonąć w miłości
zam­knięta pod powiekami
w spełnieniu pożądania
Z tobą
Niebieskooki. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 sierpnia 2012, 12:20

Głos

Głos ciepły tak jak wzrok przeszywa
ściany ser­ca. Rozpływasz się
po niebie jak zni­kająca tęcza.
Nie wie­rzysz w to, lecz słuchasz
i to­niesz w swych marzeniach.
Ten głos już drze­mie w Tobie
od dziś się wszys­tko zmienia.

Od­wie­dzasz czasem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 stycznia 2012, 00:59

Mały złota­wy ptak przy­siadł na we­ran­dzie
Na we­ran­dzie na której jadłam śniadanie
Śniada­nie zjadłam ochoczo

Ochoczo ptak po­tem śpiewy swe zaczął
Zaczął wraz ze śpiewem czas wol­niej płynąć
Płynąć jak rze­ka piękna niczym kwiat lotosu 

haiku
zebrał 8 fiszek • 19 września 2013, 13:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 01:41PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:36PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st i przeg­ra­na ja­wi się [...]

dzisiaj, 01:21skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 01:07krysta sko­men­to­wał tek­st Każda ra­na się goi, [...]

dzisiaj, 01:04krysta sko­men­to­wał tek­st Dobry człowieku, nicze­go... ale [...]

dzisiaj, 00:59wdech sko­men­to­wał tek­st zwierzęta og­ra­niczają ludzi którzy [...]

dzisiaj, 00:58krysta sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 00:56krysta sko­men­to­wał tek­st Miarą szczęścia jest ocze­kiwa­nie.  

dzisiaj, 00:55krysta sko­men­to­wał tek­st Bez pożeg­na­nia od­chodzą... Wszys­cy ci,którym [...]