Wyszukiwarka: swe serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: swe ser­ce — zgromadziliśmy 538 tekstów.

Epilog

Po­pat­rz, kim byłeś, a czym się stałeś
Gdy się dob­ro­wol­nie cza­sowi oddałeś

Miałeś prze­cież wszys­tko, świat leżał przed tobą
Cie­szyłeś się bo­gac­twem, siłą i urodą

Mocą prze­wyższającą wśród nas na­wet przeciętność
Miałeś w so­bie potęgę i miałeś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2012, 16:26

Proszę Pana Proszę Pani

Proszę Pana
Pan jest tym
dla które­go ot­worzyłam swe serce
Pan jest tym
dla które­go chcę się uśmiechać
Pan jest tym
które­go chcę mieć blisko
Pan jest tym
które­go kocham

Proszę Pani
Pa­ni jest tą
dla której żyję
Pa­ni jest tą
dla której stanę przed [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 października 2010, 15:21

Decyzja ostateczna

Stoisz nieszczęśniku
Na ścieżki rozstaju
Nie wiesz gdzie iść
Do piekła czy do raju
W Twej podświadomości
Po­jawia się nadzieja
Że po drodze spotkasz
Sta­rego przyjaciela
Już ku niebu wędrujesz
Czu­jesz za­pach słońca
Gdy widzisz przyjaciela
Po dru­giej stro­nie końca
I te­raz w Twoim ser­cu
Rodzi się pytanie
Czy zaz­nać łas­ki Boga
Czy diabła uznanie
Jak­byś nie postąpił
Spla­misz swe sumienie
Dla­tego też wybrałeś
Wie­czne potępienie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 lutego 2011, 07:36

Zabij.

Pod­nieś mnie
uni­ces­tw mnie
kochaj mnie
za­bij mnie
nap­raw mnie
obej­mij mnie
tyl­ko nie pat­rz w oczy
w których smu­tek kroczy
Spoj­rze­nie swe dłonie we łzach moczy.
Chcę tyl­ko egzys­to­wać,
lecz ciągle w przeszłości tkwię.
Błagam, nap­raw mnie.
Wspom­nienia.
Zabij [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2013, 19:08

List od A.

Młody żeg­larzu, co wy­ruszasz w swój pier­wszy rejs.
Życie do­piero ot­wiera się przed Tobą, przed Tobą ocean stoi.
W głowie masz myśli stos, ser­ce na wo­dy rwie.
Na por­cie zos­ta­wiasz dziew­czę swe, co zapłaka­ne jest.
Cicho [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2012, 23:25

Róża

Cier­niste pędy ręce kaleczą
Wys­tar­czy lek­ko dłonią przeciągnąć
- od­ciska piętno.

A jed­nak chwy­tasz, łapiesz w swe palce
Próbu­jesz wniknąć głębiej.
Chcesz mieć naj­bliżej, przy ser­cu właśnie.
Cier­niste pędy.

Ku­si Cię woń piękna.
Chcesz kochać.
Czy kochać pot­ra­fisz jeszcze?
Wciąż kochasz, ją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 września 2012, 21:24

Ostatnia droga

Za­korze­nieni w pod­nieb­nych marzeniach
Szu­kamy praw­dy i dro­gi ucieczki
Nie chce­my spot­kać sa­mych siebie..

Ból i cier­pienie zat­rzy­muje nas na chwil kilka
By złapać od­dech… poczuć nadzieje
wśród ran za­danych przez wroga.
By oca­lić swe życie od­da­jemy pocieszenie.

Ostatkiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2011, 20:36

zagubiona świadomość.

ja niczym baran
stoję i pat­rzę bez
uczuć jakichkolwiek
na twarz Twoją

ni­by mnie nie 
ob­chodzisz, bo
Ciebie nie znam,
ni­by widziałam Ciebie
gdzieś, ale trudno
mi so­bie uświadomić
gdzie

gdzieś w snach?
gdzieś na jawie?
może w piaskownicy?

nie, na pew­no nie

stoisz prze­de mną,
bym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2012, 13:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki