Wyszukiwarka: swe serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: swe ser­ce — zgromadziliśmy 538 tekstów.

Owoc Złości

Nie ma już nic do kochania,
Jes­tem zbyt zmęczo­na tym wszystkim
Nie mam ty­le siły by wy­baczać.
Tak de­likat­nie i rozpaczliwie
Prze­biłeś nożem moją duszę,
Więc zniszczę cię niczym por­ce­lanową laleczkę.
Jes­teś jedną z tych osób na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2012, 08:51

***

Dlacze­go ów świat py­ta mnie natrętnie
o me imię, roz­miar, kształt -
nu­mera­mi trzy­ma mnie przy sobie?

Płonąłem niez­na­nym og­niem,
ob­ce twarze mknęły w za­pom­nieniu -
Py­tałem: "Gdzie us­ta wasze purpurowe?"
Szli pok­ro­jeni wąskim korytarzem.

Dziś słońce su­to rzu­cało swe cienie
i obłok bełko­tał nad niewiary kastą;
Błysnąłem za­raz szyb­ko gasnąc,
Za­biło ser­ce zim­nym swym spojrzeniem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 października 2010, 03:01

Odmieniona.

Co byś zro­biła, gdy­bym przyszła od­mieniona?
W jas­nej su­kien­ce, rzęsie zwi­niętej w ko­kiete­ryj­nym geście,
śla­dem czer­wieni na war­gach i lek­kich pan­to­fel­kach stworzo­nych do tańca.
Co byś czuła i ile mi siebie dała?
Czy byś się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 stycznia 2013, 00:42

W srebrnym medalionie życia

W og­ro­dach bielą oplecionych
Zos­ta­wiłam mi­lion chwil minionych
Sreb­ro od­bi­jało słońce
Na łańcuszku pro­mienie mieniące
Za­marzła tam jed­na mo­ja sa­mot­na łza
Za­marzły w niej wspom­nienia i smut­na dusza ma
Zos­ta­wiłam daw­ne życie za sobą, w przeszłości
Cza­sem mi­jam znajome [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2011, 08:58

"Sylwestrowa Noc"

Syl­wes­tro­wa noc, noc jak każda inna;
Szkarłat­ne niebo - On i ja - wino.

Znów się spo­tyka­my w blas­ku księżyca,
Przy­tula mnie. W oku is­kra bystra.

W amo­ku, gniew wzbudza w nim grzesznik -
Przy­tulam go, całuję. [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2013, 18:02

(nie) całkiem nowa postawa

Zma­gasz się ze światem w poniewierce,
two­ja przyszłość to nędzny chwast.
Od te­go wszys­tkiego bo­li Cię serce,
a Two­ja mat­ka ma cho­ry pogląd na świat.
Jak­by zasłysza­ny gdzieś pogląd de­kaden­tyzmu
nasączo­ny niemocą, niewiarą, negacją,
pow­ra­ca w erze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 września 2012, 20:30

Serc wołanie

Mok­rych serc wzdychanie,
słyszę w mo­jej głowie.
Krzyczą, skom­lają, o po­moc wołają..
A ja cóż mogę zrobić,
kiedy przyczyn nie znam wcale.
Kiedy mo­je ser­ce skacze z radości,
in­nych płacze i do gardła mi skacze.
Wstyd mi kiedy smieje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 10:35

po?

Kiedy Cię widzę
Tę kropke
zieloną
co nadzieje oznacza
a jednak
a jed­nak ją tracę
bo to wątpliwość
ko­loru złote­go się wkrada
złote­go bo wieczna
bo trwała i droga
i z błeki­tem spoj­rze­nia się miesza
sza­ra samotność
i jas­kra­wa tęsknota
co oczy męczy gdy świt się zbliża
stra­cić anioła
co z krwi czerwonej
i kości bladych
co ser­ce swe
Twoje
w dłoniach obraca
i myśli przenika
który poemat napisał
choć na codzień oblicza 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2013, 22:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki