Wyszukiwarka: swe serce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: swe ser­ce — zgromadziliśmy 538 tekstów.

Tylko mnie kocha

Był so­bie kiedyś facet,
po­dob­no miły, kocha­ny
przy­jaciel przyłóż do rany,
uro­dy lecz nie miał ,
tak się mu zdawało.
Lecz zna­lazł kiedyś ,
ta jed­na być może jedyną,
Marzył so­bie i śnił o niej,
dni całe i noce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2011, 23:13

Lubię...

Lu­bię od­kry­wać ciebie wierszem
stro­fa po stro­fie do­tykać
me­tafor two­jej duszy…
i wpla­tać te pe­rełki w tęczę
naj­piękniej­szych słów
i re­cyto­wać ci co wieczór
przy mu­zyce Fryderyka
w blas­ku świec
aż do pier­wsze­go dotyku…

Lu­bię, gdy wier­sz mnie odkrywa
zagląda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2012, 10:13

Motyle

Nie lu­bi pat­rzeć w lustro

Ciągle błądzi ocza­mi po piek­nych motylach
dos­trze­ga je wszędzie
lekkie
zwiewnne
niedościgłe
niedostępne

myśli
że obnażają
każdą jej wadę
każdą rysę

mści się na so­bie
karze swe ciało
i ra­ni serce

nie che nic czuć
tyl­ko głód
je­dyną drogę do perfekcji
je­dyną ścieżkę do motyli 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2010, 19:34

Najpiekniejsze miejsce na ziemi..

cho­wam się w twoich pier­siach uk­ry­wam się w nich..
ciep­lutko sym­pa­tycznie i miło mi tam jest..
żad­ne zło żad­ne dob­ro mnie tam nie sięga..
po­między jed­na a drugą uwiłem swój schron..
po do­linę dekoltu [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2013, 08:36

* * *

Gwiaz­dy przy­pomi­nają mi twe oczy, po których bezwład­nie myśla­mi ma dusza kroczy
Wiatr mówi mi szep­tem że boisz się mnie… Obiecu­je ja nie skrzyw­dzę cię
Jak spa­dający liść pod­rzu­cany na wiet­rze, proszę nie puszczaj mnie jeszcze
Ciem­ność tej no­cy przy­pomi­na świat po którym kroczysz
Szu­kasz po omac­ku wyjścia z la­su, otwórz swe ser­ce by móc zna­leźć szczęście 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 sierpnia 2010, 09:55

do M.

Owiń mnie sza­lem miłości,
wal­cz o mnie, po­każ że kochasz!
Otul mnie łydką rozkoszy,
daj mi całować swe ciało.
Chce dziś uwie­rzyć w Twe słowa,
chce Ci uwie­rzyć że kochasz!
Że będziesz bała że stracisz,
poczu­jesz lęk i coś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2012, 11:59

Owoc Złości

Nie ma już nic do kochania,
Jes­tem zbyt zmęczo­na tym wszystkim
Nie mam ty­le siły by wy­baczać.
Tak de­likat­nie i rozpaczliwie
Prze­biłeś nożem moją duszę,
Więc zniszczę cię niczym por­ce­lanową laleczkę.
Jes­teś jedną z tych osób na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 października 2012, 08:51

***

Dlacze­go ów świat py­ta mnie natrętnie
o me imię, roz­miar, kształt -
nu­mera­mi trzy­ma mnie przy sobie?

Płonąłem niez­na­nym og­niem,
ob­ce twarze mknęły w za­pom­nieniu -
Py­tałem: "Gdzie us­ta wasze purpurowe?"
Szli pok­ro­jeni wąskim korytarzem.

Dziś słońce su­to rzu­cało swe cienie
i obłok bełko­tał nad niewiary kastą;
Błysnąłem za­raz szyb­ko gasnąc,
Za­biło ser­ce zim­nym swym spojrzeniem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 października 2010, 03:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Wszystkie
Filtruj wyniki