Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 403 teksty.

nienazwane

nig­dy nie pro­siłam żebyś szu­kał w nas ciszy
po­za tobą i mną
wszys­tko jest martwe

oprócz tęskno­ty je­dynie lus­tro zat­rzy­muje ob­raz
w mo­men­cie powolności
pa­miętasz?

kiedyś lu­biłeś smut­ne wiersze
i czerwień

w pew­nych miej­scach
już zaw­sze będę się wić 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 20 października 2012, 00:27

Nie przestawaj

Nie przes­ta­waj wierzyć
Pi­sać wier­szy
Choćby miały być smutne
Nie przes­ta­waj latać
Po niebie błękit­nym twych marzeń
Nie przes­ta­waj istnieć
Bo tak bar­dzo pot­rze­ba mi tu ciebie
Twych ra­mion do tulenia
Kiedy boję się lub smut­no mi
Pot­rze­ba mi
Nie przestawaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 października 2012, 18:50

Wspólna kawa...

Umówił się ze mną w godzi­nach porannych...
zap­ro­sił na małą czarną...
tam opo­wiadał mi wszys­tko o sobie
his­to­rię życia miał...marną.

Pa­pieros tlił się w je­go dłoni
dym jak po­jawiał się..tak znikał...
często do­tykał ręką skroni...
ner­wo­wo stu­kał w blat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 lutego 2012, 00:28

panna poranna

gdzie jesteś?
ty co budzisz w nas życie
staw sku­ty wciąż lodem
w par­ku śnieg pod ławką
cisza jak­by przed wschodem
sza­lik na dru­tach zrobiony
ser­ce pu­ka pod żebrem
z tęskno­ty zimne

nie dąsaj się
przywróć drze­wom zieleń
kwiatom po­daruj zapach
a pta­kom trele
pro­mien­na pan­no z wianuszkiem
już czas byś przyszła
siać uśmiech na twarzach
smut­ne oczy roześmiać 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 4 kwietnia 2013, 11:26

Jesień

Z drzew zaspanych
ocieka październik
niesie słońce zadumane
chłodem wiat­ru czadzi

Ja wśród zes­chłych kłosów
stoję i wy­pat­ruję spełnienia
pus­to wokoło
mgły po­ran­ne mi Ciebie pożarły

A cisza ba­wi się
i smut­ne me­lodie układa
modlę się ogar­niając z twarzy liście
kwiaty umarły za­bierając ko­lory światu

Ciebie wciąż nie ma i nie ma
księżyc je­sien­ny zim­ny i zły
roz­ma­wiać nie chce
A może je­sień jest po to by cze­kać ? 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 3 października 2011, 09:53

dziwny erotyk

Niewin­ność skażona wolą niewiadomą
ciem­nością i chłodem lek­ko skropioną
roz­poczęła ta­niec młodych ciał
i nikt nie miał te­go, co chciał...

Gorące us­ta, chłod­niej­sze niż dawniej
zachłan­ne ręce, działające składniej
błyszczące oczy, ma­towe i płoche
i na­wet uśmie­chy jak­by smutne [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 24 fiszki • 5 kwietnia 2014, 18:14

Sple­cione dłonie
Oczy w Ciebie wpatrzone
Od­ważne myśli mo­je
Tobą wy­pełnione
Smut­ne ser­ce stęsknione
Czas wspomnień

...in­spi­rowa­ne chwilą.... 14.06.2015


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 15 czerwca 2015, 06:04

* * *

Stałeś tak samotnie
bez uśmie­chu na twarzy.
Nie mogę te­go zapomnieć
wciąż mam to przed oczami.

Może przez smut­ne oczy
i rękę, która tak drżała.
Ciągle ja­koś wspominam
ten dzień, w którym Cię ujrzałam.

Te­raz to już nie ważne
jak bar­dzo będę się starać.
Nie oszu­kuj­my się
nie wy­mażę Cię tak od zaraz.

Sta­rając się usilnie
nie do­puszczałam do siebie myśli.
Że może chciałabym
być przy To­bie mi­mo wszystko. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 7 kwietnia 2012, 18:13

Po co choremu...

Po co choremu…

Po co cho­remu człowieko­wi kłótnie polityków
Bez­sens ich dziw­nych światów
Ból i cierpienie
Ko­lej­ki do re­jes­trac­ji
Le­karze z ich dłońmi do­tykający­mi ciała
I dusza cierpi
Całe ko­lej­ki po­dob­nych ludzi
Stres i skupienie
Kłótnie i przek­leństwa na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 24 lutego 2013, 12:50

Bladość nieswoja

kiedy od środ­ka stygnę
i ciem­ność przes­ta­je spoglądać
mrużąc oczy księżyca

wte­dy, ciężko nić lo­su przecinać
bo sens spląta­ny głębiej,
co dook­reślać, gdy ból zakłada moją skórę
i op­ra­wia smut­ne usta

nie czer­wo­ne od jesieni,
tyl­ko wrzo­sy wys­chną na pojutrze
i myśl zbled­nie przemilczana 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 listopada 2011, 12:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:49XX na kran­cu swiata sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st nowoczesne pro­jek­ty bu­dow­la­ne są [...]

dzisiaj, 23:47Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:46karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 23:46Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st sumienie to in­ter­pre­tac­ja po­zys­ka­nych [...]

dzisiaj, 23:44Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Odrzucam wszys­tko, po­zos­ta­wiam su­mienie... [...] 

dzisiaj, 23:43amel. sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]