Wyszukiwarka: siostrze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­trze — zgromadziliśmy 160 tekstów.

Zawirowanie..

usiadłem na karuzeli
za­wiro­wanie zawieszenie
traf mi­mo niechęci
do da­li odfruwam

chcę do­tykać ziemi po­za granicami
nie do mnie na­leżą
by­wam da­leki

spoglądam pros­to w oczy
sios­tro bracie
po­konałem przestrzeń
wra­cam z daleka 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2010, 07:14

Bezsensowny dialog

"Proszę Pa­ni czy wszys­tko wporządku? Słyszy mnie Pani?"

Ależ słyszę.
Je­dynie sił mi brak by od­po­wie­dzieć zgod­nie z prawdą.


"Czy coś się stało proszę Pani?"

Stało się.
Życie spot­kało mnie za ro­giem tam­tej ulicy.
Próbo­wałam się
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2013, 21:26

* * *

Już daw­no oder­wałaś pióra
Z moich skrzydeł.
Z resztą i tak ut­ra­ciły swą biel.
Os­tatnio wykręciłaś druty
Mo­jej aureoli.
Jed­nak i to było dla Ciebie za mało.
Te­raz wbi­jasz rogi,
Przecze­sujesz włosy,
By zasłonić swe zło.
Byłem śle­py podążając za tobą,
A te­raz jest za późno,
By zawrócić.
To jed­no­kierun­ko­wa w stronę dna.
O Nienawiści!
Ok­rutne twe imię.
Pycha i Złość to two­je siostry.
One też po­całowały mnie
Te­go dnia, gdy zaświeciło już słońce. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 maja 2010, 18:53

Drugi policzek

sta­lowe pręty
pu­kam we wro­ta ciszy
nie zamknę
nie zam­knę ust wrogom

naj­gor­sze z uczuć
życzyć dob­rze choć nikt nie słyszy
bezsilnie
próbuję urżnąć plot­kom ogon

a ile do cholery
a ile w plot­kach ziaren
uk­ry­tych przed sa­mym sobą zdarzeń
zak­raplających w duszy strach

nie pragnę
nie pragnę do cholery
zemsty
jak­by kto wierzył
że to sios­tra sprawiedliwości...

i jeszcze te ściany
dźwiękoszczel­ne fa­le żalu
które chłoną za­nim ty usłyszysz
nie ma we mnie wrogości...
nie ma we mnie wrogości...

piosenka
20.08.2012
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 sierpnia 2012, 10:39

Noc wybrana

O no­cy Zmartwychwstania
Jak żeś ty w zaszczycie
Gdy ziemia ok­ry­ta czernią
Nie śniła o błękicie
Gdy niebo jak nig­dy przedtem
było dum­ne z ciemności
Gdy blas­kiem gwiazd ogłaszało
ta­jem­nicę miłości.

O no­cy Zmar­twychwsta­nia
Jak żeś ty szczęśliwa
Gdy w twych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 marca 2013, 16:52

Powinien

po­winien być zaw­sze ze mną, wspierać mnie w trud­nych chwilach

po­winien nau­czyć mnie jak się go­lić, roz­ma­wiać ze mną o dziewczynach

po­winien grać ze mną w piłkę na bois­ku przed blokiem

su­rowym lecz pełnym miłości [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 kwietnia 2010, 01:33

Cena życia .

Gdy­byś wie­dział co czuję
I od jak daw­na już swą śmierć planuję.
Gdy­byś wie­dział o mej miłości
I o tym jak pragnę Two­jej bliskości,
Gdy­byś tam­te­go dnia ostatniego
Po­wie­dział, że nie masz już wyjścia innego
Nie poz­wo­liłabym odejść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 października 2010, 16:01

* * *

Ja, Ty, Ty i Ty,
jes­teśmy jak roboty.
Wsta­jemy - do pra­cy, do szkoły idziemy.
Ro­bimy co mu­simy, żyje­my jak chcemy.

Ja, My, Wy,
deszcz prob­lemów na nas spada,
codzien­nie nam życie
kłody pod no­gi podkłada.

Wy, Ty, On [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 grudnia 2011, 21:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki