Wyszukiwarka: siostry

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sios­try — zgromadziliśmy 160 tekstów.

Szlachta

Nie po­mogą płaszcze na­wet ze skóry niedźwiedziej
Co z resztą po­dar­ka­mi są, niżeli tro­feum
Nie ob­chodzi mnie gdzie jes­teś, co ja­dasz na czym siedzisz
Co pa­lisz, ja­ki sen śnisz, co ro­bisz by dot­rzeć do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 21 stycznia 2012, 10:13

* * *

zeszy­ty rymów
ko­lej­ne stopnie
z życia zagadki

brak roz­wiązań przed Nami
jes­teśmy tu sami

u podnóża góry
gdzie los się śmieje
sta­jesz twarzą w twarz
z kłam­stw drogowskazem
ludzkiej zawiści

pat­rzysz nań prosto
trzy­masz w dłoni sztylet
szep­ce Ci diabeł
"za­bij al­bo sam zginiesz"

ranisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 września 2011, 09:58

Trzy siostry

Błęki­tem jas­nej gwiazdy,
Spłynęły z turkusu,
Trzy bla­de iskry,
Rozkwitły,
Tworząc ciepłą noc,
Is­to­ty nieziemskie,
Wrażli­wością mo­tylich skrzydeł,
Mięto­wej zieleni,
Wraz z ogniskiem,
Tańcząc ze szkla­nym życiem,
Strzałą losu,
Co ra­ni wiecznie,
Pro­wadziły Cię drogą,
Otu­lając opieką...
Nie wierzysz?
Znasz je dobrze,
Chcąc uniknąć przeznaczenia,
Pot­rze­bując wolności,
Związa­nej z bra­kiem problemów,
Trzy sios­try trwały,
Sa­me w sobie,
Pier­wsza ub­ra­na w ko­lor liści,
Wiara, umoc­niła Cię w nadziei,
Niebies­kiej jak je­go oczy,
Któreś pokochała,
Od­dając swą duszę miłości... 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 9 marca 2012, 17:55

Nadzieja.....

W czte­rech ścianach nadzieja zamknięta
Sios­tra cier­pienia...bra­tem jej strach
Sa­mot­na dusza...odar­ta z pragnienia
Żyją ra­zem...smu­tek to ich znak

Prag­nienie słowa co duszę uleczy
Owładnęło ser­ce co ciągle w pier­si łka
Nadzieja na słońce wys­ta­wiła oczy
I cze­ka...cze­ka na miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 listopada 2011, 08:50

Wesoła Stypa.

Nie ma nic, nie ma łez, nie ma strachu, ni uśmiechu
Kiedy leżysz nierucho­my, zim­ny, mar­twy jakby
Leżysz tak, śpisz, w pięknym dębo­wym pudełku
Nad Tobą wdo­wa, ka­waler i dwie do­rosłe panny

Pełno­let­nie już są obie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2012, 13:23

List do siostry

Tak bar­dzo chciałabym Cię
Objąć
Lub cho­ciaż na moment
Zobaczyć

Lecz
Po­zos­ta­je mi tyl­ko
Tęsknić
I czekać…
Aż sta­niesz w drzwiach
Uśmie­chnięta jak zawsze
Z przytłaczającą walizką
No­wych wspomnień

Two­je dłonie jak zaw­sze będą
Zimne
Bu­ty przemoczone
A ja będę czuła
Jak­by nie było cię już rok
A Ty byłaś tylko
Niewidzialna... 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 11 marca 2012, 19:57

trzy kolory zazdrości

zaz­dros­ny jes­tem o tę rzekę
która do­tyka ciebie czule
gdy ciepłym ran­kiem swe nagości
tu­lisz w błękit­nym wo­dy tiule

zaz­drość ma ki­pi o to słońce
które pro­mieniem pieści ciebie
o wiatr co głaszcze two­je usta
a pózniej skry­cie mknie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 30 października 2011, 14:33

Róża Jerychońska

Jes­tem kłębkiem zieleni
niesionym przez ro­zed­rga­ne powietrze
przy­tulam ziaren­ka piasku
przyk­le­jone łza­mi wiat­ru do mych dłoni

Na ska­mieniałej ziemi
zielo­ny strzępek serca

Mam szor­stkość skał piaskowca
nie znam imion moich sióstr
ani ich włosów wo­ni
a jed­nak strażni­cy ogrodów
na­zywają mnie
kwiatem pustyni
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 sierpnia 2012, 12:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wszystkie
Filtruj wyniki