Wyszukiwarka: serce moje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce mo­je — zgromadziliśmy 10557 tekstów.

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

Nocny monolog

Słyszę głośne bi­cie choć jest tak daleko,
widzę jak pom­puję krew - mam je pod powieką.
Mo­je w Two­je dziw­nym tra­fem zos­tało wplecione
i to pier­wsze i to dru­gie miłośći złaknione.

Mówisz cza­sem "mięsień" o tym naszym dzwonie,
ja zaś ma­wiam ser­ce, gdy łzy szczęścia ronię.
Ciepły po­wiew czuję, mi­mo chłod­nych nocy.
Czy to jest już miłość czy do­piero kroczy? 

wiersz
zebrał 95 fiszek • 8 kwietnia 2014, 00:13

Zam­kniętym światem
ot­wierasz ser­ce moje.
Dro­ga miłości. 

haiku
zebrał 85 fiszek • 26 sierpnia 2012, 20:57

Cenne jest to, co między kadrami

Wy­paliłam się na czyichś ustach
gdzieś prze­lały się chmury
a mo­je ser­ce ma rdza­wy kolor
od stęchłych wspomnień

łoża nie miłości 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 25 października 2015, 02:15

Nucisz tę pieśń

To nie ma znaczenia
kto był przed tobą

kim była ona

tu­lisz mo­je serce
zziębnięte
ja two­je dłonie

na­wet cisza się budzi
nad ranem
w pościeli

za­lot­nie uśmiechasz
ja w to­bie płonę

i nu­cisz tę pieśń
to nie był przypadek

ty byłeś, ja byłam
tam

dziś tyl­ko my razem 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 14 września 2012, 09:52

Nim spadnę

Za­nim na gwiazd nieboskłonie
Zgi­nie mo­je serce
Niech jeszcze raz zapłonę
i ot­worzę ręce…

Za­nim um­rze nadzieja
Sącząca się czule
Za­nim wzro­kiem wbitym
W twą duszę
Całkiem się otulę

Zatańczmy…
Me­lodię już ser­ce nuci
I w objęciach namaszczonych
Otul mnie
I w otchłań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 71 fiszek • 27 października 2012, 23:03

* * *

Wiem, że nie przyjdziesz.
Ale cze­kam.
Nie,
to nie ja.

To cze­ka mo­je serce. 

wiersz
zebrał 68 fiszek • 13 listopada 2015, 21:58

Powiedz

Powiedz

Masz tą is­krę w oku jak ja
Chęć do życia
Powiedz
A grzeszyć potrafisz
Wie­rzyć w to nieuchwytne
In­ni na­wet nie pot­ra­fią marzyć
Idą ma­neki­na krokiem
Martwi
Ze wzro­kiem matowym
A ty
Odpowiesz
Za­tańcz ran­kiem mglis­tym
Na tra­wie zroszo­nej łza­mi no­cy
Tak no­cy, która sny zsyła
Mglis­te i tak trud­ne do spełnienia
Mo­je ser­ce wiary jest pełne
Żyje i gra moc­nym uderzeniem
Uf­ne niczym dziecko
A ty
Masz, że tą is­krę w oku
Powiedz

Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 14 maja 2013, 14:59

67 Dni

Mo­je żag­le poz­ry­wał wiatr złych pokus,
kiedyś tak pełnych ra­dości i szczęścia.
Jes­tem da­leko, dry­fuje wśród twarzy dusz
smut­nych i innych.
Choć tak da­leko, lecz blis­ko myślami,
budzę się z Tobą, by żyć.
Two­je ciepło, Two­je myśli, Twoja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 59 fiszek • 19 marca 2010, 15:03

* * *

Wy­lecz mnie
z tej miłości do Ciebie,

wy­lecz mo­je ser­ce
niepo­kor­nie
stęsknione Twe­go oddechu,

wy­lecz mnie
bo czuję, że zat­ra­cam siebie,

wy­lecz moją duszę
zachłan­nie
to­piacą się w nies­pełnionej
czułości grzechu...

albo

za­kochaj nas. 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 19 lutego 2011, 03:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:28shulag sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:25Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:24Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Brzydka po­goda

dzisiaj, 15:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st 02.05.2016

dzisiaj, 15:20shulag sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:19karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 15:18Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:18Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]

dzisiaj, 15:18karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża