Wyszukiwarka: serce moje

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ser­ce mo­je — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Moje skrzydła Tobie

Zry­wam z Ciebie tęsknoty
skrzydłami
prze­pas­tnych nadziei

niebu za­taczam kręgi
moich umierań
i wskrzeszeń

dro­gi wciąż nieprzebyte
kładą się lekką równiną

szep­ty za­mieniam w zapach
kocham, zatracam
żyję

nie ja, nie Ty, nie my

miłość bu­duje
nam dom

i Twój uśmiech
opar­ty o mo­je ser­ce drży 

wiersz
zebrał 143 fiszki • 30 grudnia 2012, 15:20

Dwa serca – jedno pragnienie

W ko­lej­nych zmarszczkach
ut­ka­nych przez życie
za­tapiasz pragnienia
z po­korą w sercu

Tam gdzie los
dłonie kładzie
obłokiem szczęścia płynące
prośby swe składasz

I choć uśmiechu
i ser­ca dla innych
nie bra­kuje w twej codzienności
wciąż czekasz…

Więc kiedy sta­niesz na piedestale
spełniających się marzeń
wiedz, że to i mo­je
właśnie się ziszczają…
 

wiersz
zebrał 89 fiszek • 27 listopada 2012, 20:27

Serce nie dla publiki

Nie jes­tem żadną poetką
mo­je słowa
piszą się codzien­nym trudem
i...ty­mi myśla­mi które
w wersy
niez­darnie układam

a serce...
ciągle wie najlepiej

wy­rywa się przed te
wszys­tkie na­pisa­ne wiersze
i po­między
ut­kaną naj­piękniej poezję

zanim...
ja­ko blon­dynka spokojnie
po­myślę raz jeszcze

dlatego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 86 fiszek • 21 listopada 2012, 18:59

Zam­kniętym światem
ot­wierasz ser­ce moje.
Dro­ga miłości. 

haiku
zebrał 85 fiszek • 26 sierpnia 2012, 20:57

Tęsknota

Kro­pel gorzkich łez, plusk wybrzmiewa
Zagłusza zra­nione­go ser­ca brzmienie
Jak je­sień liści poz­ba­wia drzewa
Tak tra­ci sens mo­je istnienie.

Do końca już dni me­go żywota
Nic mu­ru między na­mi nie skruszy
I od­wie­czna za Tobą tęsknota
Nie poz­wo­li łez moich osuszyć. 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 21 czerwca 2010, 06:35

* * *

Błądzą mo­je myśli w noc czarną
gwiaz­dy migoczą
jak­by uśmiech mi słały

za­nurzam się w nie sen
by wspom­nień bieli uchwycić
spod po­wiek ob­raz się wyłania

schodzi po schodach
tak lek­ko stąpa
włos piękny otu­la ramiona
ona...

jam tyl­ko patrzył
cza­rem pos­ta­ci ujęty
ciszą wez­bra­ny, by czaru
nie spłoszyć

o nieśmiałości moja
w złą godzinę wskazówką drgnęłaś
niesforną

wys­tar­czyło pochwy­cić, przytulić
nie oddać

nie, to nie kobieta
to Anioł z mym ser­cem na dłoni.. 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 24 lipca 2011, 17:25

Słuchając psalmów...

W skraw­kach mo­jej pamięci
żyją wspomnienia
pok­ry­te pa­tyną czasu...
Nie pot­ra­fię jeszcze omijać
miej­sc ze składanych
obiet­nic i uniesień serc utkanych
w których ślubowaliśmy
nasze zawsze…
Krótko trwało szczęście, ale dot­rzy­maliśmy ślubów
trzy­mając się za ręce, do os­tatniej bramy
przez którą nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 4 września 2011, 08:43

twój szept

twój szept ma imię moje
two­je spoj­rze­nie jak … muśnięcie warg
przy to­bie mrok jest świ­tem a sen … marzeniem
w moim ser­cu jest miej­sce dla ciebie
w którym wy­rosłaś pośród blas­ku świec
w moich snach ...też [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 62 fiszki • 5 września 2010, 10:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki