Wyszukiwarka: seksie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: sek­sie — zgromadziliśmy 5 tekstów.

Ona i On vol.5

Ona tyl­ko dla bo­gaczy, On właśnie jest jed­nym z owych
Ona za­rabia tak jak pot­ra­fi wy­lewając łzy przy tym słone
Mi­zogi­nis­ta z kap­ry­sem na ko­kotę bo któż mu zabroni
Żad­ne nie wie­działo, iż życia dotychczasowego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 maja 2011, 08:14

* * *

W kry­zysie spo­sobów na udaną masturbację
pisze się po­rad­ni­ki o seksie

gra wstępna wy­całowała dłoń
da­rem­nie i nieczule
na głębo­ko zra­nioną wrażli­wość
ateizm jest zbyt płyt­ki

nie ma się gdzie zwrócić mar­ny poeta
nie kwit­nie już w porze bzu
zimą włas­nym cieniem wkur­wia przebiśniegi

ro­man­tyk ama­tor, nie­szczęśli­wy człowiek
wciąż ten sam
przechodzi no­we bóle

Dedykowane 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2015, 10:02

My, z pierwszej połowy XXI wieku

My, z pier­wszej połowy XXI wieku
Pat­rzy­my bacznie, lecz postępu­jemy intuicyjnie,
Jes­teśmy zbyt młodzi i naiw­ni, i nie przys­to­sowa­ni do życia,
Wie­rzy­my w ideały sprze­dane nam w li­tera­turze mi­nonych epok,
Za­kochu­jemy sie w nieod­po­wied­nich osobach,
Po­pada­my w miłość do wyobrażeń;
Za dnia twar­dzi jak stal, nocą słabi jak miedź,
Szu­kamy uczuć w przed­mioto­wym seksie;
Łudząc się przeżywa­my dni, miesiące, lata....
I umieramy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2013, 01:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:53eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:52krysta sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:42beti7474 sko­men­to­wał tek­st Słuchacie mu­zyki, żeby zagłuszyć [...]

dzisiaj, 21:35M44G sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”

dzisiaj, 21:34eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:32CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st List: „Ka­mien­ny las”