Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Odeszłaś.

Odeszłaś w bólu i cier­pieniu .
Odeszłaś po­zos­ta­wiając masę wspom­nień .
Wspom­nień nig­dy do za­pom­nienia .
Odeszłaś z uśmie­chem na twarzy .
Tak przy­naj­mniej myślę .
Szpi­tal­na sa­la stała się tak nag­le pusta.
Odeszłaś po­zos­ta­wiając po so­bie smut­ny świat .
Wszys­tko sza­re było .
Nic nie ba­wiło i nie śpiewały pta­ki już .
Odeszłaś tak nag­le bez pożeg­na­nia .
Ty­le lat bez Ciebie .
Ob­raz za­mazu­je się .
Lecz słowa i czy­ny w ser­cu są . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2010, 19:37

Zła

Będę te­raz zła
Krwa­we łzy bolały
Te słowa dwa
Wojnę rozpętały

Te­raz ja będę ra­nić
Bo chcesz zniszczyć mnie
To To­bie wszys­tko będzie się walić
Kto wyg­ra, każdy wie

Będziesz klękał i płakał
Bym przes­tała zabijać
Będziesz krzyczał i błagał
A ja będę ser­ce przebijać

Po­tem jak śmiecia zdeptam
Już nikt nie po­kocha
Jeszcze Twój uśmiech pamiętam
Ale z me­go ser­ca wynocha

Zniena­widziłam Twe duszę
Jes­tem dum­na z siebie
Te­raz cierp te katusze
Ja poczu­je się jak w niebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 grudnia 2010, 07:40

rymowanka

Wyrwę z zeszy­tu kar­tkę, w rękę długo­pis wezmę
Na­piszę kil­ka zdań o tym co czuję, o tym kim jestem.
Nie ma znacze­nia co myślę o to­bie, o kimkolwiek,
Więc poglądów wy­mianę w tym mo­men­cie kończę.
Na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 maja 2010, 18:58

Niepotrzebne słowa

Te­raz wszys­tko się układa, oprócz właśnie słów
Cza­sem słyszę krzyk ko­lej­no ściętych głów
Uczu­cia pełzają błagając o pomoc
Słowa je niszczą w tę ciemną noc
Roz­gwieżdżone niebo wca­le nie pomaga
Cechu­je je strach, a nie odwaga 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 września 2010, 15:18

Czy słowa te

Czy słowa te coś znaczą?
Czy słowa coś w so­bie mają?
Czy słowa te barwę jakąś dają?
Czy słowa te ko­muś pomagają?
Czy słowa te oni kiedyś docenią?
Czy słowa te prze­miną jak ja?
Czy słowa te coś zmienią? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 grudnia 2012, 19:23

Bez Ciebie.....

Pro­myczkiem mi byłeś,
słońcem na pochmur­nym niebie,
więc jak mam te­raz żyć bez Ciebie?
Jak za wszys­tko Ci podzięko­wać?
I jak odejścia Two­jego nie żałować?
Od­na­leźć Ciebie chy­ba już nie zdołam,
choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2010, 23:05

Opis na podstawie

Opi­sać to trze­ba w słowa,
Zro­zumieć sens mówionych na głos,
Słów błądzących po duszy mojej.

I cnotę dot­kniętą już jakby,
a jed­nak dziewicą śmiesz zwać się.
Wszys­tko poszło nie tak, bez sensu.

Plan był w głowie ułożony,
Tyl­ko ciągle cze­goś brak,
Tej oso­by, dla której miejsce
wiel­kie, zajęte jest w sercu. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2010, 15:26

Listy

Pa­miętasz jeszcze tam­te lis­ty miłosne?
W sta­rej ko­modzie przet­rwały nie jedną już wiosnę.
Za­pom­niane, do Twe­go ser­ca wy­syłane, lecz nig­dy nieodeb­ra­ne.

Szep­tałeś w ten je­sien­ny, deszczo­wy wieczór słowa niepozorne
Lecz tchnąłeś we mnie nadzieję,
choć może te spoj­rze­nia nie były kiero­wane do mnie.

Dzi­siaj, gdy chłod­ne dni na­deszły, już Cię tu­taj nie ma
Od­szedłeś w niez­na­ne, gdzie us­chły daw­no drzewa. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2010, 14:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki