Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Dar jakim jest przyjaciel

Spełnione są te chwi­le,w których z ser­ca płynie dob­ra tyle,
Jed­no spoj­rze­nie,je­den gest,a już na mo­jej twarzy uśmiech jest,
Two­je żar­ty,Two­je myśli,Two­je słowa,te­go w głowie mieści się tyl­ko połowa,
Bo niez­liczo­na w To­bie te­go miara,przez [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 czerwca 2010, 19:19

Przepraszam

Możesz pomóc ko­muś mi­lion razy,
Po­daro­wać set­ki kwiatów,
Mo­zesz wy­baczyć gdy zechcesz.
To wszys­tko jest niczym gdy raz
spo­niewiera się ko­muś życie.
Ona nie chciała nic ni­komu niszczyć
Bo gdy tak długo pragnęła szczęścia
A ono właśnie przyszło
Po­myślała tyl­ko o so­bie, raniąc
innych...Ciebie
Cóż te­raz może powiedzieć...?
przep­raszam...? wybacz...?
Słowa nic nie znaczą.
Chci­wość zawładnęła...? Nie...
To tyl­ko prag­nienie opar­cia które
w nim znalazła...
Prag­nienie kro­pel­ki miłości
w morzu pełnym sutku.

Przepraszam... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2010, 12:48

Do x.

W tą piękną noc,
Proszę cię otul mnie ko­cem ut­ka­nym z gwiazd..
..Po­każ mi swój świat,pełen roz­koszy i eufo­rii ..
Pro­wadź mnie drogą ku miłości..
..Ona ma ta­ki cze­kola­dowy smak i pachnie malinami.
W te wiosenną noc , bądź ze mną blis­ko tak ..
..Ten os­tatni raz..
A kiedy będziesz czułe słowa szep­tał mi do ucha..
..Choćby kłam..
Bo .. lu­bię cier­pki smak ,twoich kłamstw. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 marca 2010, 02:32

Pragnienie ..

Krop­la , po Krop­li ścieka z mej dłoni ..
Oczyszcza umysł, za­daje ra­ny , jest niczym ktoś nie­chciany ..
Odejście jed­nej po­wodu­je ulgę i wes­tchnienie ..
Na­dejście następnej koi prag­nienie ..
Oczy płona , z gęby [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 kwietnia 2010, 02:42

Próba

Słowa rzu­cane niczym ciężkie kamienie,
Uderzają mnie po twarzy.
Mam przep­ro­sić za swo­je istnienie?
Za to , że chcę na­dal walczyć?
Co dzień upa­dają bez­denne ambicje.
Uderzają o twardą podłogę.
Wte­dy krzyczę , błagam, proszę... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 grudnia 2010, 14:57

~ ~ ~

z fil­trem na uszach który el­mi­nuje brzyd­kie słowa
idę przez mias­to będąc gotowa
na spot­ka­nie z przeznaczeniem
bo prze­cież nikt mi nie po­wie że ta rze­ka po pra­wej Wisłą się zowie
a gdy już będę po le­wej stro­nie ki­jem zakręcę po kro­wim ogonie
po­myślę chwilę
i tak jak te ko­loro­we motyle
zniknę

za małą chwilę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2010, 16:32

Do A.

I aby miało war­tość coś
wzruszyć Cię mu­si i poruszyć
Cza­sem z równo­wagi wyprowadzić
Ser­ca lód i dumę skruszyć

Tak wyglądało pier­wsze spotkanie
Ty wtar­gnąłeś jak złodziej nocą w mo­je życie nies­podziewa­nie,
Nieświado­ma wa­gi chwi­li nie potrafię [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lutego 2011, 00:04

śmierć

- Kto ją zabił?
- Nadzieja.
- Jak to?
- Wie­rzyła, że zaufa­nie zro­bi co trzeba.
- Zrobiło?
- Zdradziło ją ze zmartwieniem.
- A ono?
- Płakało za rozsądkiem.
- Zja­wił się na pogrzebie?
- Głosił mowę pożegnalną.
- Co w [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lipca 2010, 17:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama