Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Pakt z diabłem

każesz mi śpiewać,
gdy staję się niema
i pal­ca­mi, ślepo
błądzę po ścianach,
twoich dłoniach.

wzro­kiem oplatasz,
prze­bijasz, osnuwasz,
jak pnącza­mi róż.
uczu­cia drżą jak słowa
u szczy­tu warg.

uno­sisz powieki
i pat­rzysz, jakbyś
nig­dy nie widział.
chwilą zwątpienia
miażdżysz mi kości.

tańczą tak lekko,
pro­mienie w oczach.
czy­je są te zielone
lus­tra duszy?
two­je czy szatana?

po­ruszasz moim
ciałem, kruszysz
łzy u szczy­tu rzęs.
jes­teś diabłem,
pozwól mi być twoim

czar­nym aniołem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2010, 08:49

***

[...]

Obiecuję ci, że mnie nie będzie tutaj,
nigdzie.
Że będę krótko nieobec­na, a potem
mnie nie będzie na żad­nej ciszy otwartej
na syg­nały pomocy.

[...]

Obiecuję ci, że na­wet szczątek ges­tu, nic obcego
nie po­zos­ta­nie - szcze­ra ciem­ność i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2010, 20:58

Dwa najważniejsze słowa

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Choć małe, mają duże znaczenie,
Choć pros­ta jest ich wymowa,
To w żyłach pod­no­si ciśnienie.

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Są przez wszys­tkich zna­ne i wszędzie,
Tym słowem wyz­na­jemy miłość,
Która była, jest i będzie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2010, 00:11

Prezent na Dzień Mamy

Chciałam na­pisać wiersz
Spec­jalnie dla niej
Słowa ser­ca prze­lane na papier
Lecz ono za­milkło
Nie po­maga mi wcale

Dzień Ma­my się zbliża
A ko­lej­ny próby
Kończą się fiaskiem
Ser­ce najwyraźniej
Ma us­ta za­sypa­ne go­ryczy piaskiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2010, 12:32

To tylko jedna noc

Jed­na noc
Jed­na dob­ra noc
Je­den błąd

Jak drzewo
Za­puszcza korzenie
Jak drzewo
Wy­daje owoce

Słowa
Spa­dają na białe kar­ty ciszy
Nie krzyczą
Niedojrzałe
Szepczą

Że miłość zak­witła za szybko
Że zdławi ją chłód poranka

Praw­da –
Rzu­cił księżyc cierpko

Ale rankiem
Zo­baczy­li wszyscy
Źdźbło miłości
Wy­dało pus­te nasienie

Owo­ce spadły
Zapomniane
Og­rodnik odszedł
Zos­tał bar­ma­nem w noc­nym barze 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 marca 2010, 00:26

Wieczny, mroźny, sen

Zim­ny dreszcz ok­rasza ciało
Myśli szep­czą niezrozumiałe
Słowa plączą się w poemat
Następu­je cicha trema
Zmrok za­myka wszys­tkie okna
Ciar­ki tańczą po no­gach, rękach...
Chłód owiewa włosy woalem
Do snu wie­czne­go przyk­ry­wa,
Pięknym, mroźnym, szalem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 grudnia 2010, 22:46

Natura człowieka

Cze­mu człowiek do­piero gdy tra­ci zaczy­na do­ceniać,
Cze­mu nie pot­ra­fi w porę życia swe­go poz­mieniać.
Cze­mu wszys­tko na jedną kartę postawia,
Cze­mu krzywd ludzkich nie naprawia.
Cze­mu na przyszłość nie spogląda,
Cze­mu in­nym, a nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 listopada 2010, 21:25

Wieczorna modlitwa

Od­wie­czną miłością mnie umiłowałeś
zechciałeś ob­darzyć wolnością
żad­nych wa­runków nie narzucałeś
to­warzyszyłeś cichą obecnością

Słyszałam Twoją his­to­rię nieraz
za każdym ją ra­zem przeżywam inaczej
przy zdro­wych zmysłach wiara mnie trzyma
nadzieja , że kiedyś Ciebie zobaczę.

Że mnie do serca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 czerwca 2010, 22:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki