Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Do A.

I aby miało war­tość coś
wzruszyć Cię mu­si i poruszyć
Cza­sem z równo­wagi wyprowadzić
Ser­ca lód i dumę skruszyć

Tak wyglądało pier­wsze spotkanie
Ty wtar­gnąłeś jak złodziej nocą w mo­je życie nies­podziewa­nie,
Nieświado­ma wa­gi chwi­li nie potrafię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 lutego 2011, 00:04

śmierć

- Kto ją zabił?
- Nadzieja.
- Jak to?
- Wie­rzyła, że zaufa­nie zro­bi co trzeba.
- Zrobiło?
- Zdradziło ją ze zmartwieniem.
- A ono?
- Płakało za rozsądkiem.
- Zja­wił się na pogrzebie?
- Głosił mowę pożegnalną.
- Co w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lipca 2010, 17:46

~~Zraniona duma~~

Poszłam kiedyś tam gdzie nig­dy nie byłam
Zo­baczyłam coś cze­go nig­dy nie zobaczę
Wołałam słowa­mi które nie istnieją
Biegłam w miej­scu za­mykałam oczy i znów je otwierałam
Szłam i szłam niemalże doszłam
Nie pa­miętam gdzie
Dziś już chy­ba nie ma te­go miej­sca na mapie
Po­kazałabym lecz boję się zranić
Po­gardą będzie ma du­ma a później błąkać się będę tam
gdzie mnie nig­dy nie było 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2010, 15:37

...

wyp­lu­wam słowo za słowem
duszę się z zimna.
jak­by tab­letki mogły coś zmienić.
nie łykam ich. za­tapiam się w prześcieradle.
jest białe.
a mi bra­kuje przes­trze­ni. wy­padają mi włosy.
tyl­ko pik, pik. ding dong.
cza­sami budzę się ze strachem przed samą sobą.
bo nie znam. bo pragnę, bo tęsknie i za­pijam. her­batą nienarkotyczną.
pa­radok­salnie dos­kwiera mi samotność 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2010, 13:13

Pakt z diabłem

każesz mi śpiewać,
gdy staję się niema
i pal­ca­mi, ślepo
błądzę po ścianach,
twoich dłoniach.

wzro­kiem oplatasz,
prze­bijasz, osnuwasz,
jak pnącza­mi róż.
uczu­cia drżą jak słowa
u szczy­tu warg.

uno­sisz powieki
i pat­rzysz, jakbyś
nig­dy nie widział.
chwilą zwątpienia
miażdżysz mi kości.

tańczą tak lekko,
pro­mienie w oczach.
czy­je są te zielone
lus­tra duszy?
two­je czy szatana?

po­ruszasz moim
ciałem, kruszysz
łzy u szczy­tu rzęs.
jes­teś diabłem,
pozwól mi być twoim

czar­nym aniołem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2010, 08:49

***

[...]

Obiecuję ci, że mnie nie będzie tutaj,
nigdzie.
Że będę krótko nieobec­na, a potem
mnie nie będzie na żad­nej ciszy otwartej
na syg­nały pomocy.

[...]

Obiecuję ci, że na­wet szczątek ges­tu, nic obcego
nie po­zos­ta­nie - szcze­ra ciem­ność i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2010, 20:58

Dwa najważniejsze słowa

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Choć małe, mają duże znaczenie,
Choć pros­ta jest ich wymowa,
To w żyłach pod­no­si ciśnienie.

Te dwa naj­ważniej­sze słowa,
Są przez wszys­tkich zna­ne i wszędzie,
Tym słowem wyz­na­jemy miłość,
Która była, jest i będzie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2010, 00:11

Prezent na Dzień Mamy

Chciałam na­pisać wiersz
Spec­jalnie dla niej
Słowa ser­ca prze­lane na papier
Lecz ono za­milkło
Nie po­maga mi wcale

Dzień Ma­my się zbliża
A ko­lej­ny próby
Kończą się fiaskiem
Ser­ce najwyraźniej
Ma us­ta za­sypa­ne go­ryczy piaskiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2010, 12:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki