Wyszukiwarka: słońcu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońcu — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Z niemojości

Po­całuj mnie czasem
ot tak
bez powodu
z rana
wieczorem
w kuchni przy obiedzie
gdy siedzę i milczę
gdy śpię na­wet
kiedy Ci smut­no, wesoło
gdy mnie prag­niesz na zabój
i gdy jes­teś słaby
bo słońce na niebie
bo deszcz zaczął padać
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 175 fiszek • 27 lipca 2009, 12:16

* * *

Je­den te­lefon wystarczy,
by w krainę marzeń wyruszyć,
Twój głos słod­ki usłyszeć,
obłoki marzeń poruszyć,
wy­kuwam więc w ska­le mych myśli,
Twój ob­raz oczu zielonych,
i uśmiech Anioła cierpliwy,
co kruszy smut­ki wytrwale.
Tyś Słońca blas­kiem na niebie,
stąpasz po chmur krajobrazie,
zdzi­wione gwiaz­dy szeptają,
że na­wet księżyc odległy,
zap­ragnął zab­rać mi Ciebie. 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 23 marca 2011, 14:28

* * *

W emoc­ji moich myśli
pogrążam rzeczy­wis­tość
wy­pełnioną Tobą,
zas­ma­kowaną roz­koszą
pul­sującej namiętności,
prze­mie­rzam nies­po­koj­ne wyb­rzeża snów ,
aby za­topić się w cieple
Twych ra­mion,
odzianych sma­kiem
sub­telnej czułości.Zain­spi­rowa­ny poezją Słońca ;) 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 6 marca 2011, 20:03

Ku słońcu

Zaw­sze z uśmiechem
spoglądasz w stronę nieba
wy­pat­rując słońca…

i mi­mo, że los cię nie oszczędzał
sta­rasz się wierzyć
że is­tnieją dob­re serca...

szu­kasz w ludziach ciepła
i da­jesz im swój uśmiech
prześliczny…

tak jak słoneczni­kowa artystka
og­rze­wasz dusze pięknem
i poezją…metafizyczną.

ulu­bionej poetce. 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 5 grudnia 2012, 06:15

* * *

Dot­knięcie mo­tyla
pieści mo­je ciało,
marze­nia wpi­sane
w skrzydła na­miętności,
ciepło tej bar­wy słońcu zab­rało
i otu­liło ma­gią czułości.
Słowa­mi ut­kałam tęczę,
niebo nią przysłoniłam,
spójrz...uchwyć w swo­je ręce,
to co dla Ciebie stworzyłam. 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 października 2010, 01:44

* * *

Na spa­cer z Twych snów
po par­ku , za rękę wy­biorę się z Tobą ,
ja będę ciszą , Ty spoj­rze­niem mów
i pójdźmy ra­zem aleją par­kową ,

w dzień na pochmur­nym niebie
dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 lutego 2011, 23:52

Skrzaty

Wstałam rano
życie kochałam
wiatr roz­wiewał włosy
słońce po­ran­ne ra­ziło w oczy
sto­py zbrudziłam
w pia­szczys­tych lasach
kwiaty mus­kały ciało
za­pach tra­wy pieścił czule
uśmiech zle­wał się
ze śpiewem ptaków
i sze­les­tem skrzatów
bo tak kochałam...
jes­tem bezimienna
two­ja zapomniana... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 8 kwietnia 2011, 00:11

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki