Wyszukiwarka: słońcu

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońcu — zgromadziliśmy 354 teksty.

i...

wy­rywam kil­ka prawd
życiu na bieżąco

idę z deszczem
cudze­go uśmiechu

cza­sem łez parę
słońcu złapię

małe i wiel­kie kształty
dni niosę pewnie

zgi­nam kark
w pokłonie za oddech
ry­zykiem nocy

ści­gam myśli, łamiąc słowa

ale jestem...

i... będę sobą 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 1 grudnia 2012, 23:08

Ty.

uwiel­biam, kiedy cho­wasz się
wie­czo­rami,
przy gasnącym kominku
pod swoimi powiekami

po­ruszając stru­ny gitary
nu­cisz pod no­sem melodię
kojącą tru­dy dnia


przechadzasz się uliczka­mi Paryża
rzu­cając mo­netę ka­tary­nia­rzo­wi
by za mo­ment ukoić skórę
po­wiewem mor­skiej bryzy
wy­ciągając dłonie ku słońcu
na szycie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 89 fiszek • 26 marca 2013, 10:45

* * *

gdzieś w ho­telo­wym po­koju drgało
słabe światło


nieopo­dal
roz­pa­lone ciało
w mglis­tym słońcu lamp
gasło
dotarło
tam...

gdzie uk­ry­te są
przeróżne tajemnice

i sen przy­sy­pał świat
lekką mgłą ciem­nych barw
w mglis­tym słońcu lamp 

wiersz
zebrał 66 fiszek • 4 czerwca 2013, 23:06

* * *

ja­ko płatki
spa­dali z osobna

ja­ko śnieg zalegali
wzajemnie

po­nad­to roz­grza­ni
to­pią się w słońcu

uz­datnieni spływają
wraz z wodą

in­sp. cynamon. 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 9 listopada 2015, 19:13

* * *

Dot­knięcie mo­tyla
pieści mo­je ciało,
marze­nia wpi­sane
w skrzydła na­miętności,
ciepło tej bar­wy słońcu zab­rało
i otu­liło ma­gią czułości.
Słowa­mi ut­kałam tęczę,
niebo nią przysłoniłam,
spójrz...uchwyć w swo­je ręce,
to co dla Ciebie stworzyłam. 

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 października 2010, 01:44

Kto jak nie... Ty

Odtwórz

Gdy cza­sem tracę wiarę w siebie
wy­bacz... że ro­nię wte­dy łzy...
ważne że mam ko­goś przy sobie
a tą osobą... jes­teś Ty.


Że wte­dy tu­lisz mnie w ramionach
us­ta­mi zdo­biąc smutną twarz...
szep­cząc że wiary masz za dwoje
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 23:58

..........

W zwier­ciad­le życia marzeń garść
Rzu­cone na wiatr pus­te słowa
Echo wspom­nień wciąż we mnie żyje
Od ser­ca ścian się od­bi­ja od nowa

W pus­tej przes­trze­ni me­lan­cho­lią maluje
Świat co już daw­no stra­cił swe kolory
Gdzie bar­wy wyblakły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 28 lutego 2013, 08:27

Zaklęte słowa

W myślach nie za dobrze
pus­tką straszą

lecę ku słońcu
sza­leństwem dni

nocą zos­ta­wiam drzwi otwarte
czekają

niesłow­nym zamyśleniem
przy­pinam do bioder ka­mien­ne witraże
zaklęte w sufity

słowa 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 27 października 2012, 00:00

Słoneczniki...

Są ta­kie kwiaty ut­ka­ne z radości
ku słońcu wzras­tają z wdziękiem
by, gdy zab­raknie wza­jem­nej miłości
pochy­lić się nad człowiekiem… 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 4 września 2012, 09:58

wsłuchana w siebie

późna noc
może oświecę
myśli

dys­kret­nie
spiszę ciszę
jak do snu kołysze

obudziły się
ma­lują na ko­loro­wo życie
w zi­mie la­to słyszę

pta­sie trele
ape­tyczne morele
kąpiel w słońcu


o świcie
i ty obok
tu­lisz mnie


Krys­ty­na Sz. 07.02.2014r. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 8 lutego 2014, 00:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Głupcy utożsa­miają wol­nośćz le­nis­twem. Mądrzy [...]

dzisiaj, 12:32Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Szukam miej­sc ma­gicznych w świecie [...]

dzisiaj, 12:29Irracja sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:27shulag sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:27onejka sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 12:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Tytuł: niez­na­ny

dzisiaj, 12:23shulag sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]

dzisiaj, 12:21Irracja sko­men­to­wał tek­st noszę w so­bie puszkę [...]

dzisiaj, 12:21onejka sko­men­to­wał tek­st test