Wyszukiwarka: słońce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońce — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Nie dotykaj za bardzo

Nie do­tykaj nieba za bardzo,
nie żyj snem,
wspomnieniami,
światem nierealnym.

Nie do­tykaj ziemi za bardzo,
nie żyj tyl­ko realnością,
dniem dzisiejszym,
światem prawdziwym.

Nie do­tykaj Słońca za bardzo,
nie spa­laj uczuć pozytywnych,
słów prawdziwych,
mądrości szczerej.

Nie zam­rażaj kon­taktów międzyludzkich,
twarzy inteligentnych,
ani myśli,
ani marzeń. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 kwietnia 2010, 09:09

Obawa

Na ołtarzu marazmu
leżą marzenia
z niepew­nie uniesioną głową
sza­rość
chwieje się kosztem
słońca prze­bierające­go palcami
w stru­nach harfy
a ko­nik -?- przecież
na biegu­nach jest
i kołysze się w nim
dziec­ko z miłości "odarte"

be­hawiorys­ta przej­dzie obok
ale Ty po­pat­rz na nie
tło
ceg­la­na ściana ocieka łzami...marka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 1 lutego 2011, 10:22

Cały mój świat

Widzę Słońce zachodzące na niebie
Nie, wszak to Two­je oczy.
Widzę po­le fa­lujące­go zboża
Nie, prze­cie to Two­je włosy.
A tam, widzę czer­wo­ne maki
Nie, to Two­je usta.
Czuję ciepły po­wiew wiat­ru
Nie, to Twój dotyk.
I wres­cie słyszę
Niep­rze­nik­nioną melodię
Świer­go­tu ptaków i szu­miących potoków
Ach nie, wszak to Twój głos.

Czy da­lej te­go nie poj­mu­jesz ?
Czy wciąż nie widzisz praw­dy ? 
Czy nap­rawdę nie wie­rzysz,
że jes­teś całym moim światem ? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 17 maja 2011, 14:43

Róży czerń

I za­wisły chmury,
wi­dać, są piękne...
mają krwa­we kontury.

Szu­kam słońca promienie,
chcę uj­rzeć Twe spojrzenie.
Nie będzie mi to dane...

Myśli me rozczochrane,
myśleć o To­bie nie przestanę.
Nie wierzę w cuda.

Uciekasz tchnieniem wiatru,
nie wiejesz mi po twarzy...
Mi się to marzy!

Świecisz blas­kiem niebieskim,
uracz mnie wzro­kiem anielskim.
Pioru­nami nie cis­kaj, je­no mnie uściskaj! 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 czerwca 2011, 14:57

Pod prąd

Szedł będę, ku Słońcu,
Leśna polaną.
Gdzie pachnie jałow­cem
I wil­gotną trawą.
Tym sa­mym ku końcu,
Się zbliżę,
Jak wszys­tko i każdy,
Jak niebo i gwiazdy.
Nad wo­dy rozległe,
Od wieków płynące,
Znad szczytów, we mgle,
Po brze­gi błękit­ne i rwące.
Od­mie­rzające czas rzeki,
Pro­wadzić pod prąd będą,
Po­zos­tające i stałe na wieki,
Zwodzić mnie, nie będą.
Pod górę, ku chmurom,
Wbrew cza­su i przestrzeni,
Po­nad po­rosłym pagórkom,
Wznieść się do korzeni... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 13 lutego 2011, 00:50

Ucieczka

Nies­pełnione marze­nia -
to udręki istnienia
Dopóki spełnić się nie mogą
nie możesz być szczęśliwą osobą...
Ani przy­pad­ko­we zdarzenia,
ani wys­nu­te zamierzenia
- nic nie jest właściwą drogą,
jeśli nie jes­teś w zgodzie z sa­mym sobą...
Pla­ny pójdą wniwecz,
roz­proszą się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 9 kwietnia 2011, 10:48

Słońca język rozwojony

Byłem na końcu świata
gdzie wycho­dek stoi różowy
a obok zniszczo­ny tapczan
ze łza­mi w pi­kowa­nych oczach

Po­wie­działeś na mnie
wariat
ale to nic nie szkodzi
kiedy człowiek budzi się w przełomie
i od­kry­wa ko­niec świata
na przed­mieściu gdzie na pętli
auto­bus miej­ski zawraca
-"wsiadasz pan?"
py­ta kierow­ca a ja -nie
odpowiadam
lecą spaliny
stoją wieżowce
za­legam na tapczanie
gdzie brud­na ściana...marka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 27 grudnia 2010, 10:15

* * *

Gdy po­myślę o dniach, które były,
które nig­dy nie wrócą więcej,
widzę oczy, co niebem zalśniły,
czuję ciepłe, kocha­ne ręce.

Widzę wte­dy wo­dy jeziora,
las i ogród pełen zieleni,
bar­wy nieba u bram wieczora
i twój uśmiech ze słońca promieni.

Ty roz­kwitłeś w mym życiu, jak mak w zbożu,
dałeś barwę i piękno sza­rym dniom,
po­kazałeś kieru­nek na rozdrożu...
Cze­mu dziś poz­wa­lasz płynąć łzom?... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 marca 2011, 18:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki