Wyszukiwarka: słońce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońce — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Będę

Byłem
Na skra­ju świata gdzie się rodziłem
Czułem co miłe i co niemiłe
Wy­bierałem – le­piej i gorzej

Jestem
W świecie gdzie słońce świeci wysoko
W miej­scu i cza­sie, których nie wybierałem
Dob­ro od zła co­raz trud­niej odróżnić

Będę
Choć nie wiem gdzie
I co mnie poniesie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 marca 2011, 14:49

* * *

Gdy po­myślę o dniach, które były,
które nig­dy nie wrócą więcej,
widzę oczy, co niebem zalśniły,
czuję ciepłe, kocha­ne ręce.

Widzę wte­dy wo­dy jeziora,
las i ogród pełen zieleni,
bar­wy nieba u bram wieczora
i twój uśmiech ze słońca promieni.

Ty roz­kwitłeś w mym życiu, jak mak w zbożu,
dałeś barwę i piękno sza­rym dniom,
po­kazałeś kieru­nek na rozdrożu...
Cze­mu dziś poz­wa­lasz płynąć łzom?... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 marca 2011, 18:03

Dobre pytania

Py­tasz ja­ki jest sens życia
W świecie w którym ważniej­sze jest mieć niż być
Kochać i być kocha­nym to jest praw­dzi­wy sens
Ale jak kochać gdy żyje się pośród hien
Gdzie każdy wo­li brać niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 7 października 2010, 10:07

Napięcie

Baczność!
prze­wody sieci trakcyjnej
są pod napięciem
dob­rze wiesz
gro­zi śmier­cią dotknięcie
jed­nak tańczysz na pięcie
brud­na od słońca upadku
w su­kien­ce czerwonej
przym­rozkiem wypranej
prze­bitej brodawką

Us­pokój się proszę
bo pat­rzą na nas ludzie
ale ty roz­pięta jak pajęczyna
na tle komina
pas­kudnie fa­lujesz biodrami
i ściągasz spoj­rze­nia podróżnych
od­dzielo­nych szybami

Próba hamulca
patrz
puściły ci i nie trzymają
rzeczy­wis­tość smutna
zos­ta­niesz na bocznicy
boś jędza podkuta...


Marka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 8 października 2010, 08:28

Kiedy już niczego nie będzie

Truj mnie, truj mnie powoli
Wstrzy­kuj nar­ko­tyk nienawiści
Do­ciśnij szty­let do piersi
Umocz pal­ce w ru­bino­wej krwi

Spa­laj mnie, spa­laj powoli
Ko­lej­ne części plas­ti­kowe­go ciała
Roz­pal os­tre, og­niste języki
Zbierz popiół

Bu­duj, bu­duj mur powoli
Z wrzas­ku łez i bólu trzasku
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 kwietnia 2011, 22:52

Niebo

Wraz z tchnieniem myśli na wol­ność skazuję

a one umy­kają, bo od po­wiet­rza lżejsze...

Nat­chnienia wśród uroków no­cy poszukuję

bo wyz­wa­nie mi rzu­cono, od po­zorów trudniejsze.

Ka­zano mi ub­rać i spi­sać ludzki­mi słowy

coś cze­go zmysł nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 sierpnia 2010, 00:27

* * *

Nie czekajmy.
Chodźmy ,na spa­cer marzeń,
skąpa­ni w słońcu wiary,
otocze­ni nadziei powietrzem,
pośród op­ty­mis­tycznej zieleni.
Choć raz na­pełnij­my nasze ser­ca krótką lecz piękną miłością,
o nic więcej Cię nie proszę...
Po­daruj mi tyl­ko je­den dzień Two­jego życia. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 kwietnia 2011, 17:02

Jesienny klimat

Bla­dy je­sien­ny świt
Budzi zas­pa­ny świat do życia

Pro­mienie słońca niechętnie
Uderzają o mar­twą ziemię
Gu­bią przy­jem­ne ciepło
Nad smut­ny­mi twarzami

Zaos­trzo­ny chłód
Wbi­ja się w żywe ciało
Prze­bija nie­chciane myśli
Zim­nym sztyletem

Swa­wol­ne deszcze
Pa­dają ciem­ny­mi godzinami
Wy­pełniają mo­noton­ne przestworza
Cichym jękiem przyrody

Wieją ner­wo­we wiatry
Po­między so­lid­ny­mi budynkami
Otu­lają ściany ceglane
Sza­lonym krzykiem

Po dniu niespokojnym…
Nad­chodzą me­lan­cho­lij­ne wieczory 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 października 2010, 08:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki