Wyszukiwarka: słońce

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słońce — zgromadziliśmy 2242 teksty.

zawieszenie.

a w skrop­lo­nym świcie
słońce za­marło w tańcu
czas uklęknął by zapłakać
nad swym przemijaniem
nad bliz­na­mi nieleczo­nych ran
nad pow­sta­niami z upadków
zbyt wielu połama­nych nóg

księżyc za­wisł nad li­nią wzroku
pat­ro­lując przed­wie­czny horyzont
wstrzy­mano go nim poszedł spać
niezrozumiany

a w nies­kończo­nej sekundzie
ze­gar przełamał tabu
i już można iść dalej

(cykl słoneczny, twór 3.) 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 28 września 2014, 23:58

* * *

sa­mot­ność jest łzą duszy
niemym krzy­kiem w tłumie
pustą ławką w parku
kroplą deszczu na szybie

po­wiedz jak zna­leźć ciepło
w gwarze ciem­nych ulic
uj­rzeć słońce w ciem­nej ciszy
dłonie marzną od niedotyku

spójrz, nie może być za późno
na słowo co nie kaleczy
wciąż jeszcze tli się nadzieja
gdy ser­cem do­tykasz człowieka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 grudnia 2014, 10:34

Zapominając o niebie, co odbija się w mętnej wodzie

śpieszę się do odejść
by tęskno­ta mogła szyb­ciej zwiotczeć
nie na­zywać z imienia
kałuży ziele­ni tam­te­go nieba

prze­cież przyjdą inne

dla których stracę równowagę
w naj­ważniej­szym mo­men­cie

ośle­pi słońce

znasz to uczucie
kiedy mrużysz oczy
i da­lej nic nie widzisz 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 listopada 2012, 23:44

Jesiennie

Jes­tem jeszcze

Liściem czerwonym
co wiat­ru pragnie

i deszczem ciepłym
na wargach

Jeszcze Słońce prześwietla
mi serce

W sreb­nosza­rych oczach

oglądam jeszcze drze­wa
na­gie

Tak jesiennie
w złota­wej kąpieli

Jes­tem jeszcze na wpół
w lis­to­padzie

a tu grudzień w buciorach
wy­biela
no­we Słońca i no­we oczy

Pędzi styczniowym zamieciom

tyl­ko Ty ta­ki mój jesienny
Budzisz mi się w źrenicach

Niezmiennie


~ dedykowane 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 grudnia 2012, 00:00

Umarł ze starości świat

Za ho­ryzon­tem usnęło wzburzo­ne morze
Me­lodyj­ne dźwięki spo­koj­nych fal
Sreb­rny blask księżyca otu­la za­pom­niany szum
Na pias­ku, suchym brze­gu... śla­dy wiodą w dal
Tam odeszło os­tatnie wspom­nienie, zat­ra­cił się czas
Słońce gdy usy­pia budzi księżyc w bieli
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 lutego 2012, 19:09

* * *

Zacho­wałem kil­ka łez
to lek na opuchłe usta
gdy wys­chną z tęsknoty

Zacho­wałem kil­ka chwil
by wy­pełniły pus­te dni
gdy nie ma Cie obok

Zacho­wałem Twych oczu blask
by pro­wadził mnie przez życie
gdy bez Ciebie za­padła noc

Zacho­wałem Twe ziarenko
co za­sadziłaś w ser­cu mym
kiedyś znajdę jeszcze słońce
og­rze­je je, wzrośnie kwiat 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 października 2013, 08:36

dużymi krokami zbliża...

je­sień zszarzała
śnieg bielu­si otuli
dy­wan zaścieli

roz­jaśni nam dzień
w zi­mowym og­rodzie bajecznie
po sta­wie na lodzie
tańce i harce

mro­zik poszczypie
po­liczki zaczerwieni

przy za­bawie buźka się śmieje

jak do prószy
ko­nik ku­ligiem
w podróż wyruszy

cze­kają dzieci
niech tyl­ko jeszcze słońce poświeciKrys­ty­na Sz.  02.12.2013r 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 grudnia 2013, 00:08

bałwan stary (ze mnie)

zu­pełnie niedorzecznie

marzą mi się drze­wa płonące malachitem
w niewo­li słońce po krańce nieba
po­wodzią żyta skąpa­ne pola
i szept ma­ciej­ki słodki
jedyny

ni mniej ni więcej la­ta par­ne­go
cu­dow­ne ręce

- nie zimy 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 listopada 2013, 19:22

Księżyc na słońce patrzy.

Lu­bię te dni, gdy
Księżyc na słońce
Tak ma­gicznie patrzy

Gdy słońce już ze snu wstało
I się jas­ne całko­wicie stało
A księżyc opuścić nieba nie chce
I spoglądają na siebie nawzajem
Jak oczy świeżo zakochanych

Za­kocha­nych, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 31 sierpnia 2013, 14:47

Nałóg kochania...

Kocham słońce...
kocham deszcz...
kocham wiatr...
i Ciebie...też...

Us­ta,oczy...i Twój dotyk...
cały jes­teś jak narkotyk
który wchłania się w me ciało
i które­go wciąż mam...mało...

I nie pozwól bym przestała
brać garściami Twoją miłość...
kochać Twoją piękną duszę...

Ja już się uzależniłam...
z tym nałogiem żyć już muszę... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 maja 2011, 00:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:56shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:56Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:52jantar sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 09:51Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:49jantar sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47Rychcik sko­men­to­wał tek­st Trudno jest co­kol­wiek po­wie­dzieć [...]

dzisiaj, 09:47karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 09:47shulag sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]

dzisiaj, 09:46Starlight. sko­men­to­wał tek­st Chcecie zo­baczyć mo­je zdjęcie? Jeżeli [...]