Wyszukiwarka: romeo julia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­meo ju­lia — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Romeo i Julia

Po­dejdź bliżej
Byś mnie uraczyła
Bu­kietem myśli

Dot­knij mych oczu
Prze­jedź pal­cem po ustach
Po kar­ku, przez serce
Skończ na dłoni, wty­kając pióro
Roz­le­wające po kartce
Set­ki mych uczuć do Ciebie

Przyg­ry­zając wargę
Szep­taj do ucha
By od­wa­gi dodać
Do­pinając na os­tatni guzik
Moją miłość do Ciebie


Przy której Ro­meo i Julia
Cho­wają się za kurtyną
Płonąc rumieńcami

23.02.2012 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 23 lutego 2012, 22:15

podniebny pląs...

słońce zmęczo­ne wędrówką
po upal­nym dniu
cho­wa się za ho­ryzon­tem
czas od­począć

cu­mulu­sy na niebie
podążają jak­by chciały
powiedzieć...dobranoc
za­nim zniknie

w miłos­nym uniesieniu tańczą
niczym Ju­lia i Romeo
ona z gracją powabnie
w czer­wo­nej suk­ni
on w gra­nato­wym garniturze

cza­rując zwias­tują
nad­chodzące opady

może na­poją sprag­nioną matkę ziemię..


wszys­tko ciemnieje
ustępując miej­sce nad­chodzącej nocy...Odtwórzw fil­mi­ku wy­korzys­tałam włas­ne zdjęcia pięknych ko­loro­wych chmu­rek pod­czas zachodzące­go słońca :))))) 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 4 sierpnia 2012, 16:18

Jesteś dla mnie

Jes­teś dla mnie niczym Róża dla Małego Księcia,
Kocham Cię, pielęgnuję, dbam o Ciebie.
Tyl­ko nie uświada­miam so­bie jak bar­dzo kocham,
Bo czym ob­ja­wia się ma miłość?

Jes­teś dla mnie niczym Ju­lia dla kochan­ka swego,
Jam Romeo, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 kwietnia 2012, 11:28

Kocham ...

Ja Ju­lia Ty Romeo
Kocham Cię tak moc­no i nie chcę innego

Te Two­je oczy, ich spoj­rze­nie
Kiedy jest źle dają ukojenie

Tak ład­nie pat­rzysz, mówisz że kochasz
Wszys­tkie tru­dy ze mną pokonasz

Jes­tem szczęśli­wa gdy Cię mam blisko
Przy­tulę się moc­no i mam gdzieś to wszystko

Kiedyś nie tyl­ko ja i Ty się dowiemy
Ale i wszys­cy, że MIŁOŚCIĄ żyjemy. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 grudnia 2010, 10:50

Romeo i Julia

współczes­na wersja...
* * *
Ty stoisz
Ja stoję
Nap­rze­ciw­ko siebie
Pat­rzy­my w oczy
Czy­je? Swoje
Wy­ciągasz do mnie ręce
A ja przy­tulam się do Ciebie

Stoimy
Nap­rze­ciw­ko siebie
Nic nie widzimy
Nic nie słyszymy
Liczysz się tyl­ko Ty
Liczę się tyl­ko Ja
Ktoś do nas mówi

Słyszymy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 marca 2011, 12:47

"Romeo and Juliet"(humor style)

(Ju­lia z bal­ko­nu wpat­ru­je się w Ro­meo, który stoi na dole)
Ju­lia:Jes­tem Ju­lią lat Dwadzieścia Trzy, kocham Cię mój lu­by, a kochasz mnie Ty?
Ro­meo: (milczy)
Ju­lia:(zdzi­wiona zacho­waniem ukocha­nego)Jes­tem Ju­lią stojącą na bal­ko­nie, a mój wzrok w twoim tonie
Romeo:(milczy)
Ju­lia:(wkurzo­na) Ro­meo! Skaczę do Ciebie! Złap Mnie!
Ro­meo: O nie, nie złapie Cię! (odchodzi)
koniec 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 sierpnia 2012, 16:46

Romeo i Julia

Odtwórz


Jak Ro­meo i Julia
Stojąc na balkonie
On mówił do niej czu­le
Ona do niego skromnie

No­ce prze­gada­li
Mając się ku sobie
Szko­da że tam miłośc
Skończyła się w grobie

Dzi­siaj ta his­to­ria
To nam przypomina
Że kochał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 lipca 2012, 00:09

przerwij ! ponów ! zrezygnuj

przer­wij ! ponów ! zre­zyg­nuj !
Za­nim zbi­jesz ko­balt mo­jego ser­ca, za­nim roz­wa­lisz je na drob­ne szkla­ne ka­wałki, stop, 300 se­kund i od­wróć się !
Oto ja sta­romod­na na­tura, szkla­na po­bita dusza, chcę wyjść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2011, 23:32
Wszystkie
Filtruj wyniki