Wyszukiwarka: romans

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­mans — zgromadziliśmy 34 teksty.

Eden...

...sy­ce sie to­ba codziennie,niezmiennie
niewyob­ra­zal­nie szy­buje po­nad przecietność
i gu­biąc zmysły...zbieram nagość
czując miły eden...wa­riując dla ciebie
dłonią za­cis­kam twoją pięść
ułoże z ciebie wit­raże pragnień
bez­ludne pustkowia
na­pełni­my so­ba po brzegi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2013, 17:59

ridin on the bicycle

Naj­pierw pieszczotliwie-
naj­gor­sze przekleństwa.
Po­tem ciosa­ne słowa
na odlew.
Cóż pożąda­nie słodzi byt.
Ce­lujus - Natasza!
Be­zoki i czujący.
Byłem zapląta­ny, lecz nie w Tobie.
Schro­niłem się w po­dania o dob­ro­ci bodhisatwów.
Miłem ro­mans i kil­ka py­tań do Glorysi.
Tyl­ko wir­tual­nie -jednak
ma się wrażenie, że most Gol­den Gate
jest tak sa­mo w realu jak opuszczo­ne do połowy powieki. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 sierpnia 2015, 19:25

***

Noc, niezwykłe
uro­ki odsłania.
Od horyzontu,
po azymut,
gwiazdom
na romans
z księżycem
przyzwala.
Nie kryjąc
tej miłości
i mnie
na pokuszenie
wodzi.
Ochotę mam
zag­ryźć sumienie,
bo na cóż
poj­mo­wać te,
czy owe
wybory.
Czy pożądanie
na to nas
potrzebuje,
by trudniej
było zasnąć,
poz­naw­szy mowę
Two­jego ciała?
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 grudnia 2014, 22:01

Sen...

Spoj­rze­nie w od­bi­ciu lustra
Zam­glo­ne marze­niem oczy
Pod­kreślo­ne głęboką czernią
Us­ta pok­ry­te czerwienią
W kąci­kach warg
Ta­jem­niczy uśmiech
Pół mrok otu­la ciało
Gorąco uderza falowo
W rytm muzyki
Ciało kołysze powoli
Jed­no sprag­nione spojrzenie
Ręce sple­cione razem
Ciało do ciała
Tyl­ko taniec
Us­ta rozgrzane
Całują powoli
Na pożegnanie
Jak nie do­kończo­ny romans 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2014, 23:22

''Puszka serca''

Pus­ta dusza, czy pus­te ciało;
czy uczu­cie to czy ro­mans ?
Coś co każde dziew­cze chciało...
Ktoś tam w górze pisze o nas.
Myd­li oczy wiąże serca,
pew­ność nig­dy nie jest jasna.
Czy stworzy­ciel, czy morderca;
puszka ser­ca już jest ciasna. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 stycznia 2014, 13:35

LIVET

Każdy z nas chciałby kiedyś przeżyć sza­lony ro­mans, praw­dzi­wa miłość i niewyob­rażal­nie nie­szczęśli­we roz­sta­nie, by moc wrócić do nor­malności. Bo wszys­tkie ro­man­se, i nies­pełnione miłości są sza­leństwem i przy­darzają się tyl­ko sza­leńcom. Prze­ciętny człowiek prze­zywa zwykły ro­mans, który pro­wadzi do miłości, a kończy się na ślub­nym ko­bier­cu. Właśnie wte­dy uświada­mia so­bie, ze w życiu cze­goś mu brak, być może te­go sza­leństwa, które zap­rze­paścił normalnością. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2011, 10:47

Nocą

W po­nurą noc, gdy wszys­cy już daw­no śpią,
Ot­wieram oczy i liczę gwiaz­dy na niebie.
Marzę wte­dy, że pew­ne­go dnia je policzę.
Ale jest to nie możli­we, Ja to wiem..
To jak po­całunek od księżyca,
Którego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 00:48

''Nikt inny''

Toż to czys­ty ab­surd, odjął mi umysł.
Jeśli nie on, któż by mógł... ?
Pot­rze­bowałam praw­dy, jaśń w nim - urok zadumy.
Sen ten jed­nakże szyb­ko zmókł.

Życie me niczym ludlumy.
Czy wie­rzyć zacząć, że to przez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 grudnia 2013, 23:22

Miłoszcz

W chuj z tą miłością,
z tym cze­go nie ma,
z tym cze­go nam nie potrzeba.
I choćbym miała zro­bić następny krok
to już bez ciebie.
Chuj z tobą!
I żeby tak zaw­sze było i żeby się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 listopada 2012, 21:15

Morena

Jes­tem pew­na, że nie jes­tem go­towa
na no­wy romans
na no­wego słowa
na je­go oczy
ani je­go usta

bo wciąż pa­miętam te sta­re, mi­mo że
brudne
na­dal moc­no we mnie zakopane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 lipca 2015, 12:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 22:34karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:32krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:30aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:29karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Boję się wszys­tkiego prócz [...]

dzisiaj, 22:27karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Oczy bez ser­ca się [...]

dzisiaj, 22:26karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Najbardziej em­pi­ryczne w życiu [...]

dzisiaj, 22:25krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:24aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]

dzisiaj, 22:20karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Doświadczenie? Wykuwanie cier­pienia na ko­wad­le [...]

dzisiaj, 22:17krysta sko­men­to­wał tek­st Szanujmy szlachet­ny dar za­pomi­nania [...]