Wyszukiwarka: romans

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ro­mans — zgromadziliśmy 35 tekstów.

Eden...

...sy­ce sie to­ba codziennie,niezmiennie
niewyob­ra­zal­nie szy­buje po­nad przecietność
i gu­biąc zmysły-zbieram nagość
czując miły eden...wa­riując dla ciebie
dłonią za­cis­kam twoją pięść
ułoże z ciebie wit­raże pragnień
bez­ludne pustkowia
na­pełni­my so­ba po brze­gi kochanie
sącząc roz­kosz z czer­wo­nego grejfruta
w twoich ramionach
oazą [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 10 listopada 2012, 10:32

Tyle Piękna

Połowę met­ra nad skurzo­nymi chodnikami
Po zmro­ku dwie pla­my ciem­ne i cienie
Niemy ro­mans, niewin­ny z gwiazdami
Ukłony la­tarń. Gasnące skinienie.

Ty­le Piękna w Was, przyjaciele.
Ty­le Piękna w Was.

Uniesione z zaufa­niem w górę dłonie
Ra­dość trys­ka i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 października 2010, 21:28

Absencja

Idę uliczką ciemną, krętą i kamienną
W Hiszpa­nii nieznanej
La­tar­nia przyświeca mi drogę
Widzę pa­ry za ręce splecione
Po­całun­ka­mi ob­darzo­ne
Zaz­drość się we mnie wzbudza
Prag­nienie te­go uczucia
Piękna mu­zyka w nas­trój ich wprawia
To jazz to "Paradiso"
Tańczą zakochani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2010, 11:17

* * *

Skradzione słowa
z ust spragnionych
ciszy
i ciepła
zwodzą...

Naj­cichsze pragnienie
na dnie ser­ca skryte
na­wet w słowa
nie da się go uformować...
To tam mieszka
naj­większa prawda
naj­skryt­szy sekret
czu­cia nagiego
nieub­ra­nego w słowa
naz­byt brutalne
by istnieć...

Nie proś o nie
są zbyt młode
by gniaz­do myśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2012, 22:50

` Stracili wszystko.

` Pod paz­nokciami miała piach.
Czuć było odór zgnilizny,
a na jej ciele wi­doczne były blizny.
Po­ziele­niała cera,
mrok w tęczówkach.
Po­wyciera­na gdzienieg­dzie skóra,
odsłaniająca jej niena­gan­ne u kostnienie.
Si­no-fiole­towe usta,
a z nich lejąca się krew,
krew te­go chłopaka,
który chciał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2013, 21:40

LIVET

Każdy z nas chciałby kiedyś przeżyć sza­lony ro­mans, praw­dzi­wa miłość i niewyob­rażal­nie nie­szczęśli­we roz­sta­nie, by moc wrócić do nor­malności. Bo wszys­tkie ro­man­se, i nies­pełnione miłości są sza­leństwem i przy­darzają się tyl­ko sza­leńcom. Prze­ciętny człowiek prze­zywa zwykły ro­mans, który pro­wadzi do miłości, a kończy się na ślub­nym ko­bier­cu. Właśnie wte­dy uświada­mia so­bie, ze w życiu cze­goś mu brak, być może te­go sza­leństwa, które zap­rze­paścił normalnością. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2011, 10:47

Książka Życia

Życie mo­je niczym stro­ny książki.
Raz zas­ka­kuje, cza­sem i szokuje.
Zaw­sze cze­goś no­wego się dowiaduje.
Ro­man­su smak, dra­matu strach,
ko­medii śmiech oraz li­ryki zmierzch.
Ileż mogę jeszcze znieść.
Kochać ale nie być kochanym,
pa­miętać ale być zapomnianym.
Gdyż w książce me­go życia hap­py en­du nie zastaniesz.
Poz­wo­lisz mi odejść czy może zat­rzy­masz mnie kochanie.

Cause the­re is so­meone that I'am deep in love...
And I still ha­ve ho­pe that one day my feeling reach her heart 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 grudnia 2010, 16:49

Młodość

Młodość
Ulu­bieni­ca wol­ności
Czyż to nie ta pier­wsza da­ma re­woluc­jo­nistów
Czyż to nie ta wzniosła i piękna We­nus ze slumsów
Tak oto ona

To te por­wa­ne ub­ra­nia i prze­palo­ne płuca
To zapas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 września 2010, 18:16

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki