Wyszukiwarka: rodzina

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 137 tekstów.

Czy...

Odtwórz


Pa­miętasz jak wiatr prze­kor­ny włosy mi rozwiewał?
Przed po­całun­kiem Twoim... us­ta mo­je chronił.
A gdy mnie chciałeś kochać na leśnej polanie
on się rozhu­lał wraz z deszczem nas... przegonił.

Garść tu­lipanów... jak skradłeś je dla mnie
zdyszany... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 68 fiszek • 6 czerwca 2013, 02:29

Życie von Smutek.

Za­lata­ny człowiek.
Wol­ny,
nie na wietrze.
Mętne powietrze,
wśród ludzi nieobecne.
Ludzie bez natchnienia.
Życie czy nadzieja?
Wybór nic nie zmienia.
Gdy czas nas nie docenia.
Ka­wa sen zabiera.
Pra­ca dni rujnuje
i źle się z tym czujesz.
Rodzi­na w przyszłości.
W przeszłości wspomnienia.
Zaś owa teraźniejszość,
przerzu­ca Twe marzenia
Tyl­ko ra­dość się nie zmienia.
Bos­ki uśmiech dni docenia.
Szczęście młode, życie młode,
By­le smu­tek był Twym wrogiem.
 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 lutego 2012, 22:35

Przejście dla pieszych

Mi­kołaj ma osiem­dziesiąt lat
i strasznie się moczy
uno­si zre­zyg­no­waną twarz
z plamą na spod­niach przez mias­to kroczy

Rodzi­na o nim zapomniała
a on marzy o jajecznicy
której zapach
przez wen­ty­lator z ba­ru krzyczy

Smut­ne i bar­dzo oschłe
jak krza­ki po­midorów w je­sien­nym słońcu
życie dało mu w twarz
i za­powie­działo rychły koniec... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 marca 2012, 21:05

Odrealnienie

Żal, smu­tek, tęskno­ta, ra­dość, znów żal
Uśmie­chnięta twarz, oczy, które łzawią
Wszys­tko to w te­lewiz­ji, Ty siedź i patrz
Na gorące uczu­cia, który­mi się wszys­cy bawią

Podzi­wiasz wiel­kie gwiaz­dy na czer­wo­nym niebie
Błyszczą, olśniewają, wszys­tko to jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 marca 2012, 09:05

CZAS WSPOMNIEŃ

Czas omi­ja miej­sca, które wspominamy,
każdy z nas niemało ta­kich wspom­nień ma.
Gdy do ulu­bionych miej­sc w myślach wracamy
to, co jest przeszłością wciąż od no­wa trwa.

Dzieciństwo i młodość, ra­dości i smutki,
to, co było wczoraj, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 2 marca 2010, 11:57

Krzyk Szaleńca

Wyszedł rano
zginął przepadł
bez wieści
miał przy­nieś mleko
dla dzieci zapomniał.
a one proszą
o bu­dyń, który
niczym chmur­ka odpłynął
za­bierając smak też .
Wra­ca - krzy­ki płacz
i strach ...
spo­wił dusze blade
miota się niczym szaleniec
a dziat­wy w biegu
no­cy czeluście
bo­so ratują [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 4 lutego 2013, 20:04

MOJA SPRAWA

Urodzo­ny w Dziura­wych Prudach
ja­ko pier­wszy wnuk me­go dziada
mam za sobą his­to­rii cu­da -
o nich śpiewać mi nie wypada.

Jed­nak życie w Pol­skę mnie pchnęło
dało ko­pa w dupę za młodu,
parę rub­li na pożegnanie
i wspomnienie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 czerwca 2010, 00:04

Wesoła Stypa.

Nie ma nic, nie ma łez, nie ma strachu, ni uśmiechu
Kiedy leżysz nierucho­my, zim­ny, mar­twy jakby
Leżysz tak, śpisz, w pięknym dębo­wym pudełku
Nad Tobą wdo­wa, ka­waler i dwie do­rosłe panny

Pełno­let­nie już są obie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 listopada 2012, 13:23

Dom którego pragnę...

Dom które­go pragnę ma duże, piękne oczy
Nab­rzmiałe wzrusze­niem, zmiękczo­ne szczęścia łzą
Ot­warte na krzyw­dy blis­kich, ich małe potrzeby
Ciepło rodzin­ne znaj­dziesz zaglądając w źre­nic głąb

Dom które­go pragnę ma czułe, ciepłe dłonie
Zniszczo­ne od pra­cy, delikatne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 marca 2011, 21:56

Kraj

Ita­lia - mo­ja kraina marzen i snow,
O kto­rej po­wie­dzialem ty­le dob­rych slow.
Juz tu przy­jecha­lem, zamieszkalem,
Za moim kra­jem zaplakalem.
Za Pol­ska, za mo­ja rodzina,
Mys­le o nich, z kaz­da godzina. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 6 października 2012, 21:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Radziejowicz mu­si odejś.  

dzisiaj, 17:41Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Filozoficzny ból du*py? Gdy wiem [...]

dzisiaj, 17:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:33shulag sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:31Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:23Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]