Wyszukiwarka: rodzina

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rodzi­na — zgromadziliśmy 278 tekstów.

Samotność w czterech ścianach...

Odtwórz

Już za­pom­niałeś jak to jest kochać?

Jak bar­dzo cie­szy blis­kość człowieka?

Jak... będąc da­leko zatęsknić za kimś

kto równie sa­mot­nie tęskni i czeka.


Brak cza­su tłumaczysz wciąż pracą.

Z pieniędzmi lżej żyć... powiadasz.

Lecz kiedy na miłość czas [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 21 kwietnia 2013, 00:07

Życie von Smutek.

Za­lata­ny człowiek.
Wol­ny,
nie na wietrze.
Mętne powietrze,
wśród ludzi nieobecne.
Ludzie bez natchnienia.
Życie czy nadzieja?
Wybór nic nie zmienia.
Gdy czas nas nie docenia.
Ka­wa sen zabiera.
Pra­ca dni rujnuje
i źle się z tym czujesz.
Rodzi­na w przyszłości.
W przeszłości wspomnienia.
Zaś owa teraźniejszość,
przerzu­ca Twe marzenia
Tyl­ko ra­dość się nie zmienia.
Bos­ki uśmiech dni docenia.
Szczęście młode, życie młode,
By­le smu­tek był Twym wrogiem.
 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 lutego 2012, 22:35

* * *

Oso­biście i w imieniu naszym
Poz­wolę kil­ka słów skroić
Nie wiem czy to przys­toi,
Gdy­by ktoś miał ja­kieś ale
Niech piszę, niech się nie boi

W większości się nie znamy
W różnych mias­tach,
Wsiach się chowamy
Uczymy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 15 kwietnia 2012, 15:12

Przejście dla pieszych

Mi­kołaj ma osiem­dziesiąt lat
i strasznie się moczy
uno­si zre­zyg­no­waną twarz
z plamą na spod­niach przez mias­to kroczy

Rodzi­na o nim zapomniała
a on marzy o jajecznicy
której zapach
przez wen­ty­lator z ba­ru krzyczy

Smut­ne i bar­dzo oschłe
jak krza­ki po­midorów w je­sien­nym słońcu
życie dało mu w twarz
i za­powie­działo rychły koniec... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 14 marca 2012, 21:05

"Niechciani..."

Ma­leńki domek,
pod la­sem, blisko.
Czyjś mały azyl,
duszy schronisko.
Tam cze­ka strachem,
dziew­czy­na cierpiąca.
Wśród czułej rodziny,
za kimś tęskniąca.
W stronę drzwi, bólem
jej wzrok, zwrócony.
Jak­by czekając
na wi­dok wymodlony.
Przy drzwiach stoi,
Anioł, o si­wej skroni.
Pan­cerz rdzą pokryty,
i brak już mu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 marca 2011, 00:03

Życzenia...z odrobiną ironii?

Tak w bieli...przepiękna..
i jakże zakochana...
Wędru­jesz przed ołtarz,
przed ob­licze Pana...
Przy­sięgę złożysz i Je­mu i...
przyszłemu mężowi swemu...
I...będziesz szczęśliwa.
Może rodzinę powiększycie...
A ja? Tak so­bie myślę,
w ciszy i skrycie..
żeby Wam się udało
to Wasze pożycie...
Bo -małżeństwo
to czysta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 maja 2011, 00:16

Zimowe święta

Nad­chodzą zi­mowe święta,
a z naszych ust wy­doby­wa się kolęda.
Na­biera ona niez­wykłej mocy
pod­czas tej jed­nej wi­gilij­nej nocy.

Gdy ko­loro­wo przys­tro­jona stoi choinka,
na bu­zi małego dziec­ka po­jawia się we­soła minka,
a gdy pod nią leżą prezenty
mały dzieciak czu­je się wniebowzięty.

Cała rodzi­na się w te święta spotyka,
a wszel­kiego rodza­ju gniew z ich serc znika.
Przy wi­gilij­nym sto­le wszys­cy spożywają smaczne potrawy
a za ok­nem stoją uśmie­chnięte bałwany. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 grudnia 2011, 15:02

Pożegnanie

Stało ich setki,
Poukłada­ni jak Kredki.
W rzędach równych
Na pla­cach głównych.
Każde­mu się w oku łez­ka kręciła
Za de­cyz­je su­mienie karciła.

Rodzinę opuszcza na pół roku
Aby wal­czyć w cudzym amoku.
Żony, kochan­ki, matki
Rzu­cają im róży płatki.
Że wrócą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 11 czerwca 2011, 16:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Wszystkie
Filtruj wyniki