Wyszukiwarka: rocznice

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: roczni­ce — zgromadziliśmy 25 tekstów.

roczni­ca ślubu
kwiaty, bu­tel­ka wina
ona w kokardzie...
Odtwórz
roczni­ca ślubu
trus­kawki, szam­pański puls
ona w kokardzie... 

haiku
zebrał 55 fiszek • 13 lutego 2013, 08:39

Rocznica

Błądzące obłoki
Myśli
Gdzieś...
W sercu
zagubione...

Wzlatują
Bezwiednie
Pod­mucha­mi uczuć
Kołysane...

Wciąż blisko
Choć...
Ko­lej­ny rok
Mija
Odkąd odebrałaś
Miano.
"Mój miły"...


Ko­lej­ny rok...


Kolejne...
Wspom­nień naszych
Westchnienia...

Kolejne...
Szepty
Miłos­nych uniesień

Wyimaginowane...

Kolejne...
Pocałunki
Przez zew
Nadziei
Podarowane...


Wciąż wzniesione
Ręce w niebosa.
W błagal­nym geście
O szansę
Jedną...
jeszcze. 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 grudnia 2012, 23:36

Dwudziesta rocznica ślubu

Osza­lałem na różowo
dla ciebie
pożąda­niem ze sche­matyczną
różą w zębach
będziemy up­ra­wiać sex
między marchwią
a pietruszką
pru­deryj­nym echem
spoceni

Wszys­tko to 
przy­goto­wałem dla ciebie
prześcieradło z liści kapusty
orzechy by było wygodnie
a po akcie
pap­ry­karz szczeciński
studzący emocje
gaszący zmysły

"Czy ty się kiedyś najesz?"
Nie mogę się oprzeć...


marka 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 5 lipca 2011, 23:14

Z uśmiechem...

cza­sami patrzy
na zas­pa­ne pta­ki marzeń
które schwytał
na pier­wszą rodzącą się rocznice
cza­sami sny nucą mu historię
te­raz tyl­ko pat­rzy
na pus­tkę w klatce
bu­dują gniaz­da
może gdziekol­wiek indziej 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 czerwca 2011, 18:53

Ty..❤

Choć da­leko, zaw­sze obok uwiel­biam Cię całym sobą
Z głębi ser­ca płynie każde słowo prócz Ciebie nie chcę nikogo
Już nie ma mnie, "ja" zastąpiłem liczbą mnogą
Masz wspar­cie, masz miłość, masz dłoń pomocną

Nie zostawię, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 sierpnia 2011, 08:44

rocznica...

Dziś rok mi­ja od kiedy się to wydarzyło
Dziś myślę że to mi się śniło
rok od Two­jego do­tyku pierwszego
od bi­cia ser­ca, od po­całun­ku cudownego
pa­miętam jak dziś gdy trzy­małeś za rękę
a te­raz to tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 marca 2012, 19:38

***

Ręką stwórcy pi­sany scenariusz
Z pop­rawka­mi, błęda­mi, plamami…
Szczęściem ma­lowa­ny, miłością rozumiany
Niekiedy w me­lod­ra­mat ubrany.

Z kom­pro­misu ut­ka­ny w in­ności charakteru
Pasją sple­cione chwile
Dni łzą pod­le­wane – w smut­ku i szczęściu
We dwo­je wspólnie przeżywane

W pętli wzajemności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 lipca 2012, 19:34

50

Pier­wszy wers, dwu sta­rych znajomych
Trzy la­ta od roczni­cy czyichś urodzin
Czte­ry ra­zy ty­le bólu w życiu ludzi na ziemi
Sza­nuj to co masz, pos­ta­raj się docenić

Pięć pom­nożone ra­zy dwadzieścia
Do sześciu do­dane, ktoś ty­le ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 marca 2011, 16:32

Następna strona 1 2 3 4

Wszystkie
Filtruj wyniki