Wyszukiwarka: radosne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ra­dos­ne — zgromadziliśmy 423 teksty.

zbyt wiele

nie pot­rze­ba mi kochać Cię
jeszcze bardziej
mówisz,
że ja to zbyt wiele

i wtu­lasz się ciszą zieloną
w mo­je dłonie
na­wet wte­dy, kiedy mnie
nie ma

ze snów sa­mot­nych zrodzona
mod­litwą wyszeptana
uchwy­cona obłokiem
płyniesz
ra­dosną myślą mo­jego czynu

jak nie kochać Ciebie więcej mam
jeśli boję się

że mi życia dla Ciebie
zabraknie 

wiersz
zebrał 159 fiszek • 4 stycznia 2013, 19:17

* * *

Myślałem,
że cza­su mam co­raz więcej
bo wios­ny co­raz zieleńsze
i wol­ność kwitła pod domem
o płot pod­parta różami.
Myślałem,
że wyłapię ze świata to
co formą marzeń nazwałem
doj­rzały po­wiet­rza łyk
w sub­telny dźwięk odziany.
Myślałem,
że ze­gar wskazówki zatrzyma
los nie zwie­dzie na pokuszenie
ciepła dłoń przy­gar­nie serce
dom zak­wi­li radośnie.
Myślałem,
że cza­su mam co­raz więcej
w pokłosiu zma­gań wzlecę pod niebo
po­myłki przez si­to przesiane
za sobą zos­ta­wię, ehhh...

nie myślę,
pas­mo si­wych włosów opadło
na skroń. 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 18 lipca 2011, 12:16

Na imię jej miłość

Na imię jej miłość

Miłość jej na imię
Usychasz niczym kwiat poz­ba­wiony światła i wody
Sen odpływa na da­lekie morza
Wszys­tko przes­ta­je mieć sens
Na­wet nie sma­kuje już strawa
A prze­cież kochasz
Szczęście po­win­no pod­nieść rolety
Wpuścić za­pach radosnego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 6 grudnia 2012, 14:16

Oczekiwanie...

Już nieba­wem wrócisz…przeb­ra­na w wiosnę
jak pow­ra­cają do swoich gniazd wiosną ptaki
i zno­wu uj­rzę utęsknioną bu­zię i oczy radosne
mi­liony uśmiechów…i we włosach kwiaty…

Pójdziemy na łąkę…jak wtedy…pamiętasz?
gdzie płat­ki ma­ku wyściełały nam ścieżki
a nieśmiałość pachniała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 kwietnia 2012, 07:04

Minus pięć…

„Kto kocha nap­rawdę
Będzie kochać zaw­sze
Gniew zmieni w kocha­nie
A zdradę w niepamięć”


Dla czwórki ludzi
Która ludzi nie nudzi
I dla całej jed­nej jedności
Naszej Pa­ni naszej Wysokości

Która istnieniem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 2 marca 2013, 15:53

Prostota uczuć...

Nie pot­ra­fię używać wiel­kich słów
ani obiet­nic składać na two­jej dłoni
słowa po­zos­ta­wiają zbyt wiel­ki chłód
gdy obiet­ni­ce nie mogą być spełnione…

Pragnę cię kochać skrom­nie, tak zwyczajnie
cichym zam­knięciem sy­pial­nianych drzwi
umy­ciem pleców, gdy cze­kasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 lutego 2012, 08:14

Zostań czyimś aniołem...

Niekiedy jes­teśmy ta­cy samotni
ta­cy zagubieni
jak żeg­larze dry­fujący w łupi­nach orzecha…

Nie ro­bimy jed­nak nic, by to zmienić
cho­wamy się
a czas nieubłagal­nie przez pal­ce nam ucieka…

Czy nie le­piej ro­zej­rzeć się i wyszu­kać człowieka
który bo­ryka się
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 kwietnia 2012, 09:24

Między zwątpieniem a nadzieją...

Choć w oczach twoich widzę zwątpienie
mówisz do mnie…bądź…
masz szlachet­ne serce,
bo wiesz, że nie miałbym dokąd pójść…
trwa­my więc, jak dwa złączo­ne listki
tar­ga­ne wiat­rem nadziei…

Trzy­mam się jed­nak tych słów
jak tonący brzytwy
bo dzięki nim, tli się is­kier­ka wiary,
że to jeszcze nie koniec,
że za­nim odejdę
wy­pat­rzę w twoich oczach
radosne…zostań… 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 4 lutego 2012, 07:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Wszystkie
Filtruj wyniki