Wyszukiwarka: róża

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: róża — zgromadziliśmy 208 tekstów.

Sofija

O bo­gini olim­pu, tyś jak róża w ogrodzie
stworzo­na do wszech miłos­nych spazmów
nie je­den ogrodnik
liczyłby two­je płat­ki w swoim wazonie
gdy­by nie ten roz­la­ny puchar goryczy
czy pa­miętasz ? onej kar­ma­zyno­wej no­cy
księżyc zaj­rzał do two­jego łoża i od­szedł zasmucony
oho, blis­ko północ
wszys­tkie Ju­lie legły w uścis­kach Romeów
nie śpisz ? aha, jeszcze liczysz w wyob­raźni dotyki
uhu, znów sa­mot­na noc. 

erotyk
zebrał 124 fiszki • 15 kwietnia 2014, 16:35

Zwiędła Róża

Już uwiędła w dłoniach dum­na róża
Zim­ne jej lis­tki już się nie zielenią
Prze­minęło nag­le wszys­tko jak burza…
Łzy na smut­nych płat­kach rosą się mienią.

Już nie powróci dzień przeszły i Ona
We wspom­nień cze­luści ut­knie, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 15 grudnia 2010, 08:00

Kto jak nie... Ty

Odtwórz

Gdy cza­sem tracę wiarę w siebie
wy­bacz... że ro­nię wte­dy łzy...
ważne że mam ko­goś przy sobie
a tą osobą... jes­teś Ty.


Że wte­dy tu­lisz mnie w ramionach
us­ta­mi zdo­biąc smutną twarz...
szep­cząc że wiary masz za dwoje
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 23:58

Zgubione szczęście...

Nie zgub mnie…bądź bliżej…mówiłaś
gdym o po­ran­ku wy­mykał się
za­rabiać na szczęście pieniądze…
Śmiałem się z two­jej prze­sad­nej troski
bo myślałem, że jak wrócę
ku­pię ci naj­piękniej­szy dom
urządzę go i uśmiech twój
wcześniej czy później przywrócę…

Zbyt szybko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:55

Kłamstwo

Kłamstwo

Po­wiedz mi proszę
Tak stań i pat­rz mi pros­to w oczy
Nie kłam
Nie al­bo kłam słodko
Po­wiedz to, co ja chcę usłyszeć
Dot­knij mo­jego czoła
I mów te słowa
Widzę, że na­wet te piękne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 10 grudnia 2012, 21:13

Kwiat.

Jak doj­rzała róża
ob­ja­wiasz się
i nieliczni pot­ra­fią cię dotknąć
tak aby się nie ukłuć
reszta tyl­ko płacze z żalu
nie rozumie

Dla wielu
tak szyb­ko wyrastasz
usychasz w mgnieniu oka
nie zdążą na­wet ujrzeć
twe­go piękna

A wielu
nie wie na­wet kim jesteś
choć dla nich
doj­rzałaś wieki temu
nie widzą też
że daw­no zwiędłaś
w ich sercach

Szepnij
za­nim wbi­jesz się
w mój palec
chcę widzieć jak rozkwitasz
czar­na różo
szepnij
bo naj­bar­dziej boli
gdy um­kną two­je kwiaty 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 25 lipca 2015, 02:30

Cisza ulic

Gdy już wiatr zdmuchnie świeczki.
Róża us­chnie mi­mo wody.
Wi­na smak gdzieś wyparuje
w ty­toniu ciem­nym dymie.
Blas­ki no­cy odebrane.
Twar­de krzesła połamane.
Cisza ulic.
Skrzy­pek sta­ry, stru­ny wy­giął marzeniami.
W cieniu błaz­na, ośmieszeni.
Za­pom­nieniem odrodzeni.
Życiem jed­nak zniesmaczeni.
Jed­nak życia nikt nie zmieni.
 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 5 kwietnia 2012, 11:20

Posąg miłość

W świet­le po­ran­ka pow­ra­cam z sen­nej krainy marzeń
Błądząc w noc­nych ko­rytarzach włas­nych myśli
co­raz wol­niej oddycham
Myśla­mi do­tykam dni, w których
zna­leźliśmy w pot­rzas­ku jak więźniowie w celi
Mil­cze­nie ukłuje jak róża her­ba­ciana a ….
wyob­raźnia nasza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 36 fiszek • 28 maja 2010, 07:55

Wieczna niestałość

Miłość przychodzi nagle
I spa­da na łeb na szyję
Gaśnie po­wiewem nagłym
Na bez­dechu zbyt krótko żyje

Od­chodzi bezszelestnie
Nie kłania się przed odejściem nikomu
Cza­sem wyb­lakłym gestem
Łzę ot­rze po kryjomu

Odpływa za mgłą spojrzenia
Jak sen gwałtow­nie przerwany
Budzisz się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 17 kwietnia 2011, 09:29

~~Róża~~

Py­tałeś czy lu­bię kwiaty..
Tak a naj­bar­dziej róże
O płat­kach delikatnych
Choć kol­ce w ich naturze

Są piękne sa­me w sobie
Uro­kiem swym czarują
Jak prze­kaz twoich myśli
Tak bar­dzo mnie ujmują

Róża w ko­lorze różowym
Tak bar­wne jej nasycenie
Może ją kiedyś dostanę
Mam ta­kie ciche marzenie...

A może w ko­lorze rubinu
Niech będzie ta­ka czerwona
O płat­kach aksamitnych
Róża ..jak miłość wyśniona...
 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 14 października 2014, 20:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:24wdech sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 17:19shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:16karaczan19 sko­men­to­wał tek­st W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek [...]

dzisiaj, 17:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 17:12Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:11shulag sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:10wdech sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 17:09Starlight. sko­men­to­wał tek­st Kiedy uf­ność bie­rze górę, [...]

dzisiaj, 17:08wdech sko­men­to­wał tek­st nieokrzesanej treści, czas mi­ja [...]

dzisiaj, 17:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]