Wyszukiwarka: róża

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: róża — zgromadziliśmy 529 tekstów.

We­na zasypia.
Róże zwi­jają płatki.
Nad­chodzi jesień. 

haiku
zebrał 69 fiszek • 27 września 2012, 01:57

Zwiędła Róża

Już uwiędła w dłoniach dum­na róża
Zim­ne jej lis­tki już się nie zielenią
Prze­minęło nag­le wszys­tko jak burza…
Łzy na smut­nych płat­kach rosą się mienią.

Już nie powróci dzień przeszły i Ona
We wspom­nień cze­luści ut­knie, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 15 grudnia 2010, 08:00

silniejsza niz przyjaźń

chciałbym ci po­wie­dzieć
jak bar­dzo cię kocham
w ciszy maków pol­nych
w różanych obłokach
w dzień słod­ki co ser­ca
układa w niebiosach
w noc
co gwiaz­dy szep­tem utu­la
w włosach

chciałbym słów urodą
przep­leść bar­wny taniec
spleciony [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 14 stycznia 2013, 22:59

Wspomnienia

Wspominam
O tym, co pamiętam
A to pa­miętam
Jak czekałem

Cze­kałem za Ukochaną
Za tym jak pójdzie ze mną
Nad wodę ciepłym latem
A ja ob­da­ruję
Ją czer­wo­nym kwiatem
Jej us­ta na moich poczuje
W końcu na­deszła ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 58 fiszek • 22 października 2012, 17:12

* * *

Myślałem,
że cza­su mam co­raz więcej
bo wios­ny co­raz zieleńsze
i wol­ność kwitła pod domem
o płot pod­parta różami.
Myślałem,
że wyłapię ze świata to
co formą marzeń nazwałem
doj­rzały po­wiet­rza łyk
w sub­telny dźwięk odziany.
Myślałem,
że ze­gar wskazówki zatrzyma
los nie zwie­dzie na pokuszenie
ciepła dłoń przy­gar­nie serce
dom zak­wi­li radośnie.
Myślałem,
że cza­su mam co­raz więcej
w pokłosiu zma­gań wzlecę pod niebo
po­myłki przez si­to przesiane
za sobą zos­ta­wię, ehhh...

nie myślę,
pas­mo si­wych włosów opadło
na skroń. 

wiersz
zebrał 58 fiszek • 18 lipca 2011, 12:16

„żyjmy tylko chwilą”*

ten czas mi­niony
włosy roz­kocha­ne
czesze

w po­całun­ki
ba­wią się twe
ro­zis­krzo­ne oczy
twa gładka
skóra przemawia
szep­tem
dziw­na mową
„żyj­my tyl­ko chwilą”

do­tyk opuszków
dłoni lewej
stwarza róże
roz­wi­nięte
świeże

je­no Ty 
rwiesz pod
jas­nym niebem
tworząc słomiany
kapelusz

ze słodkim
uśmie­chem w noc
gwiazd stalowych
szepczesz…
„żyj­my tyl­ko chwilą”


ula­tując boso
w niepa­mięć
mą przeklętąTa­ma: 21.01.2013 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 21 stycznia 2013, 18:10

* * *

Siedzę, pat­rzę, rozmyślam
Nad tym co było
Nad tobą
Uśmie­chniętą, rozpromienioną
Zakochaną
We mnie
I się smucę
Bo Ciebie już nie ma
Wyb­rałaś in­ne­go
Lepszego
Kiedy będąc z Tobą rozkwitałem
Te­raz więdnę
Z róży mo­jego życia opa­dają płatki
Co­raz bliżej końca
Jes­teś Piękną a ja Bestią
Tyl­ko Two­ja miłość może mnie uratować
Jed­nak Ciebie nie ma
Opa­da os­tatni płatek
A ty mnie nie widzisz
Nie myślisz o mnie
Umieram
A ty jes­teś z nim
Koniec
Do widzenia 

erotyk
zebrał 54 fiszki • 20 stycznia 2013, 00:08

Kto jak nie... Ty

Odtwórz

Gdy cza­sem tracę wiarę w siebie
wy­bacz... że ro­nię wte­dy łzy...
ważne że mam ko­goś przy sobie
a tą osobą... jes­teś Ty.


Że wte­dy tu­lisz mnie w ramionach
us­ta­mi zdo­biąc smutną twarz...
szep­cząc że wiary masz za dwoje
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 27 września 2012, 23:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Wszystkie
Filtruj wyniki