Wyszukiwarka: przytulam

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­tulam — zgromadziliśmy 203 teksty.

nenufar

mo­je metr sześćdziesiąt
za­wijasz
w róż nenufaru
szatą o je­den błękit za dużą

i pytasz
czy pew­ność nocą ma
białe skrzydła

dłonią opartą
o dźwięk
przy­tulasz łodygę czasu
krótszą o miłość

nadzieją, co nie zna milczenia
na miarę wieczności
bie­rzesz mnie

jak bie­rze się w dłonie

trwałość

wpi­saną
jed­nym słowem

w mo­je metr sześćdziesiąt
____________

:)

Odtwórz 

wiersz
zebrał 174 fiszki • 6 lutego 2013, 22:44

Dzień Matki

Odtwórz

Każde­go dnia kocham Cię... piękniej.
Każde­go moc­niej... naj­droższa Mamo.
Cho­ciaż dla Ciebie każdy z tych dni
wygląda po­dob­nie... pra­wie tak samo.

W każdy po­ranek wi­tasz śniadaniem.
Uśmie­chem... całujesz moją twarz.
Gdy jest mi smut­no czu­le przytulasz
tak dob­rze kochana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 90 fiszek • 20 kwietnia 2013, 21:22

Okruchy życia...

Cza­sami mo­ja bezradność
przek­racza gra­nice bólu
gdy stoję w obliczu
szpi­tal­nych łóżek
z duszą za­wie­szoną gdzieś
między wiarą a nadzieją...
A w twoich oczach radość
że mnie widzisz
i po­cie­szasz mnie nawet
mi­mo, że to ja 
po­winienem być te­raz
twoim aniołem.
Przyglądamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 13 września 2012, 06:24

Mimo wszystko...

Każdy dzień jest walką
o kromkę chleba…
i wspólną podróżą
po wyb­ru­kowa­nej drodze
w stronę nieba…

A jeśli cza­sami wkrad­nie się
zwątpienie ?
Nie pod­da­waj się, bądź silny
weź swoją miłość na ręce
i prze­nieś ją przez tros­ki i burze
w bez­pie­czne miejsce
i zaw­sze przy­tulaj i oka­zuj serce....

..............................................................................

Odtwórz 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 24 lutego 2012, 08:40

Zaduma...

Odtwórz

Spa­cer... po­między alej­ka­mi
szu­miącej ziele­ni drzew
gdzie bla­de pro­mienie słońca
siłą próbują prze­dos­tać się
ku ciszy wśród wys­tających krzyży
po­ległych is­tnień ludzkich...
unoszące­go się za­pachu wos­ko­wych świec
i ta różno­rod­ność kwiatów wokół
uświado­mił mi że miej­sca
gdzie matka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 25 września 2012, 23:08

Uśmiecham się do siebie...

Uśmie­cham się do siebie,
Głaszczę de­likat­nie swo­je myśli o Tobie,
Se­lek­cjo­nuję je uważnie wy­bierając tyl­ko te po­wodujące ciepło w mym Sercu…
Na pożeg­na­nie tulę wszys­tkie nasze miłe wspomnienia
Bo tyl­ko je chcę pamiętać…

Nie ma sen­su rozdrapywać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 marca 2013, 20:13

Przytul, pamiętaj..

ser­ce mi­mowol­nie przyśpiesza
wys­chnięte oczy
zab­rakło łez

przy­tula mnie chłód
je­sien­nej nocy
i za­miast Twych ust
ku­bek gorącej herbaty..

umierała miłość
a ja nie pot­ra­fiłam jej pomóc..
wołała mnie..
upadłam w bezsilności..

nig­dy nie za­pomi­na się kogoś,
kto nau­czył nas kochać... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 6 października 2012, 20:38

ściana

kiedy mnie przytulasz
czuję twój chłód
jes­teś zimna
choć w ciepłym kolorze
nie masz uszu
wszys­tko słyszysz
nie masz oczu
a niejed­no widziałaś
tyś powierniczką
moich smutków, radości
zaw­sze milczysz
i za to cię naj­bar­dziej cenię 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 kwietnia 2012, 08:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Wszystkie
Filtruj wyniki