Wyszukiwarka: przyszłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyszłości — zgromadziliśmy 597 tekstów.

Wróżby leśnego świtu

Poszły ma­lować się swoją li­nią wróżby...
Przez niebiosów spokój i drżenie
Jak chłopów mro­wia i ce­sar­skie drużby...
Na niepa­mięć wie­czną i wie­czne spełnienie

Uszy­ta z kart jed­wa­biu przyszłość niepewna
Na baszt go­tykach i zębach murów straszy
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 13 kwietnia 2013, 01:48

Gubiąc się w gęstwinie myśli

Naj­trud­niej­sze pytania
za­daje­my sa­mi sobie
chcąc śle­po wierząc
w echem od­bi­jające się odpowiedzi
Gu­bimy się
w gęstwi­nie włas­nych myśli
Gdzieś
między wro­tami duszy
a przed­sion­kiem ser­ca
z rozsądnym scenariuszem
w tle
za­tacza­my krąg
ciągłych znaków zapytania
I choć z emoc­ji i rozumu
sple­ciony wianek
to właśnie one
nie poz­wa­lają
rzu­cić się światu
na głębo­kie wody
Czekając
niekiedy biernie
w la­biryn­cie rzeczy­wis­tości
by przyszłość
sama
udzieliła odpowiedzi 

wiersz
zebrał 69 fiszek • 2 października 2012, 10:00

Twoja kolekcja...

z każdym dniem
od­najdu­jesz mnie inną…

rozważną
gdy o przyszłości mo­wa
przy naszym kominku
masz mnie romantyczną

li­ryczną, gdy się w słowach chowam

grzeczna
ma us­ta w uśmiech malowane
wier­na, bo wszys­tko jest Tobą
z grzeszną będziesz zakłócać ciszę

nu­da Ci nie gro­zi i z tą zwariowaną

dla­tego…
ko­lek­cjo­nuj mnie wszystkie 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 19 lutego 2012, 18:46

Przebudzenie

Pier­wszy raz uj­rzałem świat...
Światło, ludzie wkoło i 
pier­wsze pro­rocze słone krop­le pod powiekami.

Czys­te ser­ce, czys­ta dusza - is­tna ta­bula rasa.
Brak in­ge­ren­cji z zewnątrz.

Dzi­ki ja.
In­ny niż ten świat.
Tętniący życiem lecz jeszcze bez konkretnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 62 fiszki • 22 listopada 2012, 00:18

Aromat nadziei

Lek­ki bezruch.
Kołyszę po­wieka­mi nadziei.
De­lek­tuję się każdym skraw­kiem
stłumione­go bólu.

Głaszczę przyszłość.
Sma­kuję jej nadejście
w niez­wal­czo­nym strachu.

Żyję.
Po­niekąd przyszłością,
wciąż pra­wie no­torycznie tym, co było.

Ale z nadzieją.
Z nadzieją przym­gloną
za­pachem żonkila
i sma­kiem powietrza. 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 27 listopada 2012, 16:30

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Takie tam zmory

Wiesz…
życie mówi bądź silny
na­wet gdy wiatr
równo­wagą twą miota
a kłoda ko­lej­na
upad­ki prowokuje

Pod­nieś czoła i wstań
pot nieprzychylności
ze skro­ni otrzyj
Spójrz…
może to os­tatni zakręt

Myślisz…
a co jeśli ma wiara
gór nie przenosi
a wzrok wciąż ut­kwiony
w przyszłości dni
bez­bar­wną pustką
zastrasza

Czy ska­zany jes­teś
na po­rażkę marzeń
uk­ry­tych w katakumbach
złośli­wej rzeczywistości
bo los tak chciał
a bezsilność
nie była w sta­nie walczyć

Obudź się…
To noc pro­woku­je
myślące koszmary
cieniem oplatając
bo­jaźliwą stronę
ludzkiej natury… 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 21 grudnia 2012, 13:51

* * *

Spoj­rzałem dziś
na mo­je marze­nie...
stałaś
cała w bieli
Twój uśmiech
od­bi­jał sie w moich oczach
a Two­je włosy op­lotły się wokół mej twarzy
słowa...
słowa na naszych us­tach za­marły
de­likat­nym po­całun­kiem
za­wiro­wał mój świat
Twój szept
obezwład­nił moją duszę
w przy­tule­niu
od­kryłem moją przyszłość 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 11 lutego 2011, 15:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Wszystkie
Filtruj wyniki