Wyszukiwarka: przyszłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przyszłości — zgromadziliśmy 391 tekstów.

* * *

Zak­witniesz jak kwiat
miłością podlewany
w deszczu pocałunków
ciep­le czułych dłoni

Uniesiesz pod chmur obłoki
gdzie prag­nienia swój głos mają
w szal przyszłości ut­ka­nych dni
tęczą uczuć lśniących

Obudzisz się z zi­my uwięzłych emocji
gdy ser­ce zadrży
i niczym szy­bowiec wzniesiesz się w pętlę
czułych i sil­nych ra­mion.De­dy­ko­wa­ne Ani 

wiersz
zebrał 99 fiszek • 8 maja 2013, 14:25

Nieprzyzwoitość maski

Słońce zachodzi
to­piąc swe li­co w czer­wieni nieba
co­raz wy­raźniej opa­da kurtyna
z ma­sek utkana

tych
tak wi­docznych dla innych
lśniących bra­kiem wiary i odwagi
co marze­niami kieruje

tych
tak zwyczajnych
ludzkich
rzeczywistych
co w głębi duszy
wyrzu­ca błędy, roz­terki, potknięcia
dnia codziennego

tych
co prag­nieniami rozkoszy
kreśli scenariusz
czułych dłoni

tych
siejących plany
praw­dzi­we emocje
co kształt dniu i przyszłości nadają

tych
tak ludzkich
co op­ty­miz­mem pot­ra­fią
skrzydła uwolnić
by wznieś się po­nad - z pełną lekkością
z wy­raźnym ob­liczem człowieka... 

wiersz
zebrał 96 fiszek • 2 maja 2013, 13:57

Życie to sztuka

Życie to sztu­ka proporcji,
ile dać siebie, ile zostawić
na zaczyn, następny siew,
al­bo na czarną godzinę

Życie to sztuka
jed­na, niepowtarzalna
bez ko­pi, backup'ów,
ale codzien­nie aktualizowana

Życie to sztuka
ko­media i dramat
Diabeł i anioł suflerem
Tyl­ko Bóg zna scenariusz

Życie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 65 fiszek • 22 maja 2014, 08:54

Twoja kolekcja...

z każdym dniem
od­najdu­jesz mnie inną…

rozważną
gdy o przyszłości mo­wa
przy naszym kominku
masz mnie romantyczną

li­ryczną, gdy się w słowach chowam

grzeczna
ma us­ta w uśmiech malowane
wier­na, bo wszys­tko jest Tobą
z grzeszną będziesz zakłócać ciszę

nu­da Ci nie gro­zi i z tą zwariowaną

dla­tego…
ko­lek­cjo­nuj mnie wszystkie 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 19 lutego 2012, 18:46

Nocne zapiski [cz. 5]

Znów sny miewam koszmarne,
myśli po­nure i wiz­je czarne,
niena­wiść żywię do słońca,
jak długo jeszcze do końca?

Na kar­tach przyszłości pusto,
z obawą spoglądam w lustro,
gdzie od­bi­cie me rozmazane
za­nika... na zagładę ska­zane.

Pew­ne­go dnia to się stanie,
mrok w mo­jej duszy nastanie,
będę miał do­syć czekania
i odejdę...bez pożegnania. 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2010, 18:40

Takie tam zmory

Wiesz…
życie mówi bądź silny
na­wet gdy wiatr
równo­wagą twą miota
a kłoda ko­lej­na
upad­ki prowokuje

Pod­nieś czoła i wstań
pot nieprzychylności
ze skro­ni otrzyj
Spójrz…
może to os­tatni zakręt

Myślisz…
a co jeśli ma wiara
gór nie przenosi
a wzrok wciąż ut­kwiony
w przyszłości dni
bez­bar­wną pustką
zastrasza

Czy ska­zany jes­teś
na po­rażkę marzeń
uk­ry­tych w katakumbach
złośli­wej rzeczywistości
bo los tak chciał
a bezsilność
nie była w sta­nie walczyć

Obudź się…
To noc pro­woku­je
myślące koszmary
cieniem oplatając
bo­jaźliwą stronę
ludzkiej natury… 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 21 grudnia 2012, 13:51

Życie von Smutek.

Za­lata­ny człowiek.
Wol­ny,
nie na wietrze.
Mętne powietrze,
wśród ludzi nieobecne.
Ludzie bez natchnienia.
Życie czy nadzieja?
Wybór nic nie zmienia.
Gdy czas nas nie docenia.
Ka­wa sen zabiera.
Pra­ca dni rujnuje
i źle się z tym czujesz.
Rodzi­na w przyszłości.
W przeszłości wspomnienia.
Zaś owa teraźniejszość,
przerzu­ca Twe marzenia
Tyl­ko ra­dość się nie zmienia.
Bos­ki uśmiech dni docenia.
Szczęście młode, życie młode,
By­le smu­tek był Twym wrogiem.
 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 6 lutego 2012, 22:35

Pół filiżanki nocy

Wpat­rzo­na w ślad mlecznej drogi
na nieba pras­ta­rym zegarze
sa­mot­ne chwi­le popijam
gorzkich myśli naparem
To­pię w sreb­rnej łyżeczce
mo­je mas­ki i twarze
mie­szam marze­nia nowe
i tęskno­ty stare

Na brze­gu filiżanki
ślad ust ci pozostawiam
może za­bije gorycz
przyszłości w fu­sach pisanej
Zam­knij na chwilę powieki
sa­mot­ność psu­je smak kawy
poczuj jak świt smakuje
z ust spi­jany nad ranem 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 27 lipca 2011, 10:51

Skrajne wynaturzenie - efektywne cięcia

ma­zią wy­cieknę z dziup­li zatęchłej
spłynę korą gru­bej obojętności
po­rozkładam się między jej szparami
resztka­mi mnie spełznę na ziele­ni łono

ob­my­wa beże oso­bie niegodnej
nic nie wspo­mina o ludzkiej miałkości
jest cier­pli­wa nie raczy roztrząsaniem
spogląda czasami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 39 fiszek • 26 kwietnia 2013, 07:03

Kochać... to takie proste

w mar­mu­rowym obliczu
wczo­raj­sze­go dnia
cisza osunęła się bezwładnie

a dziś…

swoim od­dechem obejmujesz
kwiecis­te po­le przyszłości
słowem do­tykasz ko­lej­ny dzień

i za­parzo­na ka­wa krzyczy wróżbą

bo kochać… to ta­kie proste
 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 26 października 2011, 01:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:11wdech sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 16:04wdech sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 16:02back sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]

dzisiaj, 16:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st JaiTy

dzisiaj, 15:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:52wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórzy ludzie nau­czy­li się [...]

dzisiaj, 15:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 15:39PainWithoutLove wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 15:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

dzisiaj, 15:31JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...