Wyszukiwarka: przyjaciel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 188 tekstów.

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Melissa

Wpadł ry­cerz na og­ro­dy zażyć tabaki
a miecz u bo­ku miał nie by­le jaki
led­wo się za­ciągnął, wtem zo­baczył wroga
mar­chew tu i tam, pla­ga, a sio ! sto­noga !

Chwy­cił za miecz i wy­ciął wszystką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 91 fiszek • 15 maja 2013, 06:58

Złama­ne serce.
Na two­jej po­duszce łza.
Przy­jaciel czuwa. 

haiku
zebrał 51 fiszek • 2 października 2015, 22:24

Wyb­lakłe zdjęcie
Przy­jaciel z młodych lat
Za­tar­te ślady 

haiku
zebrał 44 fiszki • 21 listopada 2012, 12:14

* * *

czu­jesz napięcie
chłon­ne powietrze
wokół się unosi

wy­sysa po trochu
każde marzenie

każdą krop­le wysusza
nadziei da­je zbawienie

umiera

wiara odchodzi
owi­nięta optymizmem
tra­ci przyszłość
i Two­je korzenie

nie pod­lałeś życia
usycha

z każdym po­wiewem wiatru
gałęzie co­raz słabsze
liście opadły

kwiat miłości
urwany
spa­da na ziemię
przy­sypa­ny czar­nym śniegiem

uk­radło słońce
blask [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 19 czerwca 2011, 14:32

westchnienie

na­maluję dziś na śniegu
ko­lora­mi wiosny
twarz z mych dzi­kich sen­nych myśli
która co noc gości
w za­kamar­kach mo­jej głowy
co się zwą marzeniem
na­maluję twarz na śniegu
wes­tchnieniem

włosy twe ozłocę gra­dem
płatków polnych
oczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 marca 2012, 17:04

Dla Przyjaciela

Będę przy Tobie
gdy zab­raknie Ci sił,
na­wet jeśli będę da­leko spróbuję Ci pomóc...

Będę Cię słuchać
cier­pli­wie i spokojnie,
na­wet jeśli miałabym słyszeć coś już mi­lion razy...

Będę w Ciebie wierzyć
gdy wszys­cy inni
zwątpią
łącznie z Tobą samym...

I będę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 21 kwietnia 2011, 06:00

Soulmate

Dob­rze jest og­rzać ręce
Przy kub­ku gorącej herbaty
Gdy wiatr za ok­nem przygrywa
Krop­lom deszczu
Roz­bi­jającym się o rynnę

Dob­rze jest zasnąć nad ranem
Po ciężkiej wal­ce z sercem
Wsłuchując się w me­lodię utkaną
Z niepew­nych oddechów
I cichych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 26 lutego 2012, 19:22

czas

Czas bieg­nie do przo­du i tak być musi
A wraz z nim tonę w prze­paści co­raz głębszej.
Lecz siła wewnętrzna karze mi wracać
prze­cież jes­teś sil­na. -głos podpowiada.
mu­sisz war­to, bo życie to dar.

Czy czas coś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 stycznia 2012, 09:28

nowe narodziny

Poskładaj roz­sy­pane ele­men­ty układan­ki w jedną całość
jeśli miłością je połączysz nig­dy nie będzie ci dość
nie przes­ta­niesz nig­dy szu­kać szczęścia jeśli nie przystaniesz
w biegu gu­bisz szczegóły dru­gi raz ich od życia nie dostaniesz

Piękno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 3 grudnia 2012, 23:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 12:43aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:19krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:14Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Kto po­wie­dział, że każde [...]

dzisiaj, 12:10krysta sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 12:10Emilia Szu­miło wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:07krysta sko­men­to­wał tek­st Jutro może być lep­sze [...]