Wyszukiwarka: przyjaciel

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel — zgromadziliśmy 735 tekstów.

Zasłona nocy

Odtwórz
noc ta­ka blis­ka otu­la znośnym chłodem
wier­nym i od­da­nym mym przyjacielem
na­sycam ją zwie­rze­niami, swym głodem
ona jed­na, ta­kich jak ja jest bar­dzo wiele

wszys­tkie słone łzy na pa­mięć wy­bija
wskazówka­mi w gwiez­dnym zegarze
tak w [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 54 fiszki • 8 lutego 2013, 01:39

Przyjaciółko!

Mo­ja droga...
Czy tęsknota,
Mu­si być tak bolesna?
Czy nadzieja...
Na coś, co jest niemożli­we,
Mu­si być tak bezlitosna?

Przy­jaciółko moja!
Czemu?!
Nie pot­ra­fię po­godzić się z tym...
Czemu?!
Nie pot­ra­fię zrozumieć...
Że Ona...
Nie chce już ze mną żyć...
Odpowiedz!

Brat­nia duszo moja...
Wytłumacz mi.
Cze­mu sam te­go nie chcę?
Cze­mu nie chcę zrozumieć?
Cze­mu nie chcę się godzić?!
Wytłumacz mi!

Siostro...
Ot­rzyj mi łzy...
Co dzień wy­lewam ich tonę.
Nie chcę!
Zro­zum mnie...
Proszę...
Chcę po pros­tu poczuć.
Po raz kolejny...
Jej ciepłe dłonie...

M~~ 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 14 października 2012, 18:36

Najlepsza przyjaciółka...

Jes­teś moją łąką po­god­ne­go lata
de­likatną, po­wabną, kwiata­mi pachnącą
da­jesz mi wiarę w is­tnienie lep­sze­go świata
i do­tykasz mnie tak nieśmiało, tak zachęcająco...

Roz­bierasz mnie opa­dający­mi lis­tka­mi z drzewa
ciepłem wiat­ru pieścisz mo­je jas­ne włosy
mo­tyle wy­puszczasz do błękit­ne­go nieba
i poz­wa­lasz się od­na­leźć wśród stok­ro­tek i wrzosów…

Da­jesz wiarę w miłość, gdy ludzie zawodzą
na­pełniasz duszę pięknem a myśli fantazją
przy­nosisz po­cie­sze­nie, gdy wszys­cy odchodzą
i jak mam cię nie kochać…mo­ja ty poezjo… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 lutego 2012, 11:33

Inkantacja

Wszys­tkie użyte w tekście imiona aniołów są praw­dzi­we.


Me­hielu, Aniele Poetów!
Skrzyd­la­ty Wład­co Natchnienia!
Cały w bez­dymnym płomieniu
Wysłuchaj me­go krzyczenia!

Wzy­wam Ciebie, dziś Cię proszę
O we­ny kroplę i jej siłę!
Bo ja z za­miarem się noszę
Wiersze [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 46 fiszek • 16 grudnia 2012, 04:00

Wyb­lakłe zdjęcie
Przy­jaciel z młodych lat
Za­tar­te ślady 

haiku
zebrał 44 fiszki • 21 listopada 2012, 12:14

Widziałem ślepego

Widziałem śle­pego człowieka w płaszczu
W stru­gach deszczu schowanego,
Połama­ne pióro i ka­wałek kar­tki trzymał
W zziębniętych, pop­la­mionych dłoniach.

Myślałem, że sa­mot­nie mok­nie w kroplach
Codzien­ne­go życia,
Lecz miał przy­jaciółkę jak los kapryśną,
Mała We­na pro­wadziła je­go rękę.

Słowa­mi kreował [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 41 fiszek • 15 grudnia 2012, 12:05

w słonej rosie ...

mój Anioł za­nosił się płaczem
szlochał aż do rozpaczy
czy za­pom­niał już świat cały
po­daro­wać uśmiech i kwiatek mały

kim jes­tem za me skrzydła
naz­byt wiel­kie serce
jes­tem nic - pomyślał

płacze więc i ja i Anioł
czy słyszysz ty
upa­da właśnie kryształ


i choć łza ob­my­je rany
za dzień tak niesłychany
w pa­mięci po­zos­ta­nie dłużej
o to proszę w życia podróży

[ od przy­jaciela Piotr ] 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 9 marca 2012, 09:25

Życie ...

Zer­wa­ny krok
marzeń ucichł
wspom­nień toń
prze­padł ,
po­zos­tały łzy i smu­tek ...
Budzisz się ze snu
wijąc w sza­rej
rzeczywistości
świata [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 40 fiszek • 23 lutego 2012, 10:32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Wszystkie
Filtruj wyniki