Wyszukiwarka: przyjaciel pies

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaciel pies — zgromadziliśmy 20 tekstów.

Pies to przyjaciel,
z napędem na cztery,
więcej da niż ma.. 

haiku
zebrał 23 fiszki • 22 października 2012, 19:17

życie

Co mogę powiedzieć?
Życie jest jak...
Jak pies.
Dob­ry przy­jaciel, który cza­sem nam ucieka...
I chodź zaw­sze wraca...
Nie jest już ta­ki jak kiedyś.
Pod­czas je­go nieobecności
Coś się zmienia.
W nim, w nas...
Ale życie jest rzeczą,
(czy osobą
nie wiem),
która mi­mo wszys­tko jest dla nas najważniejsza.
Nieważne, że cza­sem gry­zie
Ra­niąc nas.
Bo na­wet naj­gor­sze­go psa,
można pokochać... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 listopada 2011, 17:00

...::gołąbki::...

Jak cu­dow­nie jest 
Budzić się każde­go dnia
Ze świado­mością spełnienia marzeń.

Nie wiem czy ro­zumiesz co mówię,
Bo prze­cież nie każdy ma ten fart
I chęci, by upar­cie dążyć do celu.

Od dziec­ka marzyłem o swym gołębniku,
O [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 sierpnia 2010, 10:23

Zło Oswojone

Cza­sy daw­ne-wieki stare,
ciem­ne,piękne,pełne chwały
które miały pla­my białe,
swe sek­re­ty pochowały.

Czy nas czas też je posiada?
Czy już nasz schodzi chwała?
Czy skry­wamy tajemnicę,
która cze­ka na odkrycie?

Ta epo­ka ..ciągle młoda!
biega skacze,
niczym woda,
spa­dająca do strumienia
w którym dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 25 marca 2011, 19:55

Piesek

Mój pieseczku, mój kudłaty,
Nie znasz ma­my, nie znasz taty.
W kub­le w śmieciach znaleziony,
Przez złych ludzi porzucony.

Ja ci mamę zastąpiłam,
Bu­teleczką wykarmiłam.
Te­raz za to mi dziękujesz,
Mo­je ręce oblizujesz.

Ja Cię nig­dy nie zostawię,
Chętnie z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 grudnia 2012, 20:53

Przyjaciel Pies

Ty mnie wi­tasz mer­da­nia ogonem.
Ty mnie wi­tasz szcze­kania jazgotem.
Tyś mój przy­jaciel futrzaty.
Tyś je­dyny mych łez warty.

Twe fut­ro mych żali słucha.
Twe ser­ce ciepłem szcze­rym bucha.
Ty się nig­dy na mnie nie złościsz.
Ty nig­dy krzyw­dy nie wyrządzisz.

Choć jes­teś pies kudłaty.
Co ma czte­ry łapy.
Jes­teś me fut­ro kochane.
Które na zaw­sze w ser­cu zostanie.

Pod­bieg­nij do mnie zatem
Zbie­rzmy wszys­tkie razem.
Ko­rale naszych wspólnych marzeń.
Chcę trwałą pew­ność mieć.
Że nie roz­dzieli nas kos­tucha - śmierć.
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 maja 2012, 00:06

"Drogi Przyjacielu"

Dro­gi Przy­jacielu, ty­le cza­su minęło
Ty­le Cię nie widziałem, ty­le spraw popłynęło
Ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia, cze­kam spotkania
Żebym mógł wyrzu­cić wszys­tko co mi się kłania

Ty­le cza­su jest do nadrobienia
Przy­jacielu, niech życie na drobne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 stycznia 2011, 20:07

Bonifacy

Wier­sz ułożony dla zna­jome­go, które­mu zmarł pies.

Miałem kiedyś Psa
Miał na imię Bonifacy
Zaw­sze czu­le mnie żegnał,
Gdy wychodziłem do pracy

Jak wra­całem z pracy
on cze­kał pod drzwiami
gdy się do niego uśmiechałem
już opierał się o mnie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2011, 00:32

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki