Wyszukiwarka: przyjaźń między kobietą mężczyzną

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń między ko­bietą mężczyzną — zgromadziliśmy 1 tekst.

Przyjaźń

Ow­szem, przy­jaźń połączyła nas.
By­wają dni, że nie mogę się docze­kać, aż spot­ka­my się ko­lej­ny raz.
To dziw­ne, praw­da.? Po ty­lu wspólnych związkach tyl­ko ta­kie wyjście nam zos­tało.
Lecz ja się nie gniewam, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 lipca 2011, 13:44
Wszystkie
Filtruj wyniki