Wyszukiwarka: przyjaźń między kobietą mężczyzną

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: przy­jaźń między ko­bietą mężczyzną — zgromadziliśmy 1977 tekstów.

winne szepty

lu­bię, kiedy masz mnie dość
i sprężys­tością słów
unoszą się two­je niebiosa

nieroz­dziel­nością gestów
lśnieniem
tworzą półmrok
spłoszo­nej ciem­ności dnia

mo­je rzęsy, two­je usta
za­mykasz mo­nog­ra­fią błękitu
i dłonie, nie mo­je, nie twoje
- nasze

lu­bię ten grzech
między prag­nieniem i cenzurą

za dob­ry na winę szeptów
co roz­pra­wiają między sobą


za późno na zmierzch 

wiersz
zebrał 184 fiszki • 27 marca 2013, 23:17

Ilo.raz wdzięku

Ile to trze­ba grac­ji,
żeby prze­konać do te­go, cze­go nie było,
- błogim głosem ssiesz prawdę
z brud­nych kałuż fantazji,
ja­kiej kar­my, żebyś tra­wiona bra­kiem
na­miętności przes­tała kąsać,
ob­li­zując głod­ne usta,
- za­kocha­ne dusze mają swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 140 fiszek • 24 marca 2014, 09:49

Szepty zielone

Ja nie chcę tak
wiele
tyl­ko Twój od­dech wplątany
w mo­je usta
Ty masz oczy zielone
a ja dłonie
pełne Ciebie

jeszcze szept
zadrży
między niebem
a zboża kłosem

i rzęsy Twoje
we mnie
wtulone

nam
wystarczy 

wiersz
zebrał 119 fiszek • 26 października 2012, 00:27

Wiem...

Wiem, że jes­teś tam
czuję ten dreszcz
jak prze­mykasz się
między literkami…
a niekiedy na­wet w nocy
gdy on śpi
nie bacząc na grzeszność
szu­kasz tam­tych chwil…
w których
liczy­liśmy się tyl­ko my
ja i ty
i wieczność… 

wiersz
zebrał 106 fiszek • 16 czerwca 2013, 08:52

* * *

w objęciach nadziei
uk­ry­wam znów twarz
przed bólem

krzyż za duży
przy­wiera do ramion

między słowem
a ciałem po­ranek
chy­li się ku zachodowi

os­tatni raz

roz­grzeszam się z uczuć
niedokonanych 

wiersz
zebrał 97 fiszek • 12 sierpnia 2011, 00:48

mnie

wchłaniasz
mnie w siebie

jak równo­ległą płaszczyznę

in­ten­cją natury
zry­wasz no­ce dniem
gdy idę to­bie naprzeciw

mo­je słowa nieporadne
i Two­je dłonie grzeszne


brzmię między
wy­sokim to­nem a milczeniem

ja

Two­je dzieło


Odtwórz  

wiersz
zebrał 96 fiszek • 25 września 2012, 19:27

Szczęśliwa - nie zamknięta na prawdę o sobie.

Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej,
gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. 

fraszka
zebrała 88 fiszek • 30 kwietnia 2014, 17:28

Na stacji marzeń

Jes­tem jak ten płatek śniegu
krucha i...delikatna
roz­ta­piam się
na twoich ustach
bielą poranka

czas zat­rzy­mał mnie
między wiosnami

taką mnie masz
w spełnionych dłoniach

lśnią jeszcze pier­wsze słowa
kiedy na pe­ronie marzeń
ze sreb­rną kroplą w oczach
gorących pro­mieni słońca
czekaliśmy

nie wiedząc jeszcze wte­dy
że naszej stac­ji na­damy imię

miłość.


Julka.


Dla...P ;)


( is­np. pier­wszą roz­mową ) 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 29 października 2012, 22:30

* * *

Dob­ra wola
kochan­ka cierpliwości
płaszczyzna
między człowiekiem
a Bogiem

jej dłoń wspar­ta o krzyż
o drze­wo, które poz­wa­la dojrzeć
owo­com niewiary

w mrocznym pokoju
tchnieniem łagod­ności
duszę
pochy­la nad zroszo­nym czołem

niep­rze­kup­na rzeczo­wością spojrzenia
be­zimien­nym myślom

brzmi w nie słowach


zaufaj 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 28 sierpnia 2011, 13:33

* * *

Świat między na­mi gęstnieje
Bez­sze­les­tnie, głucho
I jak­by w oczach pociemniało

Niecier­pli­wość roz­ry­wa mózg
Wy­kańcza ciało
Ale nie mąci tej ciszy

Ja­kie to kojące
Kiedy marzenia
Zmieniają się cho­ciaż w snyOdtwórz  

wiersz
zebrał 79 fiszek • 3 czerwca 2013, 16:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:25Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:22krysta sko­men­to­wał tek­st Czasami trze­ba od­puścić, jed­nak [...]

dzisiaj, 23:20jantar sko­men­to­wał tek­st Ile war­te jest poświęce­nie [...]

dzisiaj, 23:16jantar sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:16jantar sko­men­to­wał tek­st wypatrywany bóg nik­nie

dzisiaj, 23:14krysta sko­men­to­wał tek­st Głupota ma większe ''po­wodze­nie'' [...]

dzisiaj, 23:12Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]

dzisiaj, 23:12jantar sko­men­to­wał tek­st W dwuz­nacznej po­zyc­ji na [...]