Wyszukiwarka: pragnę cię

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pragnę cię — zgromadziliśmy 364 teksty.

Z niemojości

Po­całuj mnie czasem
ot tak
bez powodu
z rana
wieczorem
w kuchni przy obiedzie
gdy siedzę i milczę
gdy śpię na­wet
kiedy Ci smut­no, wesoło
gdy mnie prag­niesz na zabój
i gdy jes­teś słaby
bo słońce na niebie
bo deszcz zaczął padać
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 175 fiszek • 27 lipca 2009, 12:16

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Jesienne pląsanie

choć w duszy ma­my jeszcze lato
a w ser­cach wios­na gości
prag­niemy się tak samo
wśród wrzosów szu­kamy miłości

twój uśmiech na­bieram w dłonie
jak wi­no piję do dna
i ser­ce deszczem przemoczone
za­pach doj­rzałych owoców ma

niech świat wokół wiruje
a miłość z je­sienią tańczy
ba­bim la­tem cię otulę
na sta­rość nam to wystarczy 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 21 października 2012, 02:35

Zaginiony ja

Od­na­leźć znów siebie
Poczuć smak szcze­rego uśmiechu
Ogarnąć umysł na nowo
W świet­le słońca znów kąpać się

Ser­cem ot­worzyć oczy
Duszą przy­garnąć Cię
Uczu­ciem jeszcze gorętszym
Ob­darzyć ciało Twe

Dziękuję,że jesteś
Bo pragnę kochać Cię
Z każdym dniem niewdzięcznym
Moc­niej otu­lić ser­ce Twe

Choć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 7 marca 2013, 00:01

Erotyk...

Gdy emoc­je już trochę opadną
i nieśmiałość odfrunie
wraz z zaw­stydzo­nymi
naszą na­gością ptakami
opo­wiem ci miłość
gładząc two­je plecy
nies­po­koj­nych palców opuszkami…

Od­sunę nieco włosy
wto­pię us­ta w twoją szyję
i de­likat­nie wsunę dłonie
tam gdzie pier­si cu­dow­ne spoczywają…
by poczuć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 11 czerwca 2011, 08:41

Poezja pisana inaczej.

Pa­ni Sha­dee, nie będę od­no­sił się do tych wszys­tkich wzniosłych słów, ja­kie na­pisała pa­ni, bo oba­wiam się, że nie wszys­tkie sa­ma pa­ni ro­zumie. Pisze pa­ni o za­wiści, zaz­drości. Cały dzień zas­ta­nawiałem się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 17 listopada 2012, 20:30

W blasku świec...

W blas­ku świec wyglądasz najpiękniej
sku­piona wyłącznie na pat­rze­niu na mnie
jak gram na gi­tarze dla ciebie piosenkę
pie­szcząc stru­ny pal­ca­mi…tak nieporadnie…

W blas­ku świec naj­piękniej się uśmiechasz
per­listym zap­rosze­niem do bram namiętności
a ja zaw­stydzo­ny na twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 17 marca 2012, 11:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Wszystkie
Filtruj wyniki