Wyszukiwarka: pragnę cię

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pragnę cię — zgromadziliśmy 7965 tekstów.

Miłość jest rejsem
bo zaw­sze gdzieś odpływasz
gdy cię dotykam… 

haiku
zebrał 172 fiszki • 26 sierpnia 2013, 13:23

boski mój dom

o nic nie muszę Cię prosić
wdzięczna
za wszys­tko co mam

a na­wet cier­pienia niedosyt
kiedy ofiaru­jesz
pragnę Ci bar­dziej zaufać

a może wte­dy w sobie
bar­dziej czuję Two­je rany
poczer­niałych sumień

nie, nie zdejmę Krzyża
z ra­mion przeznaczenia

i nie wyrwę ka­mieni z ludzkich rąk
i kwiatów nie rzucę w obłudzie
pod sto­py Twoje

o nic nie muszę Cię prosić
wystarczy
że mie­szkasz we mnie
Boże

a ja w To­bie
mam swój dom

bezpieczny 

wiersz
zebrał 152 fiszki • 7 marca 2013, 19:50

Spełnienie

Składam po­całunek na twoich
słod­kich us­tach, zapłoń
pod moim do­tykiem warg,
nie pozwól błądzić myślom,
nie­chaj błądzą gorące dłonie,
two­je ciało niedo­powie­dze­niem słów
niech przyj­mu­je dar rozkoszy.
Pie­szczotą pragnę na­sycić twoją duszę,
tkam sub­telnie nasz wątek namiętności.
Mo­je pal­ce nie mają tajemnic,
bo ja w to­bie, a ty we mnie,
jes­teśmy nies­tygnącym spełnieniem. 

wiersz
zebrał 115 fiszek • 26 października 2012, 18:43

Pustka

Pusto

Pus­ty pokój, pisze pusto.
Przy­jaciela przy­wołuje próżno.
Pu­kam, py­tam - pul­su proch.

Pot po­tokiem płynie...

Pa­nie, proszę po­każ piękno.
Pa­nie, proszę po­każ prawdę.
Proszę Pa­nie, pa­dam, pragnę... 

wiersz
zebrał 115 fiszek • 12 lipca 2013, 23:09

Dyskretnie obecny...

Cza­sem wi­duję cię
szczęśliwą
z roz­puszczo­nymi włosami
jak uśmie­chasz się w par­ku do traw
do­tykasz kwiatów
zaw­sze tych sa­mych, na skraju
jak­byś wiedziała
że wcześniej pieściły je
mo­je palce…
a później wracasz
do domu
machasz na pożeg­na­nie źdźbłom
lis­tkom, rumiankom
i two­ja dusza smutnieje
gdy zauważasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 100 fiszek • 19 czerwca 2013, 05:57

(...) bo nadzieja spoczywa za horyzontem marzeń ...

Nie za­bieraj mi światła
co ser­ce oświetla
ciepłem otu­lając
zbłąka­ne myśli

Ofiaro­wujesz mi „dziś”
pełne entuzjazmu
jak dar
ot­wartych dob­ro­cią dłoni

Trwaj „jutro”
op­le­cione skrzydłami pragnień
dające is­krę
by marzyć i żyć

Bądź niczym „wczoraj”
taką towarzyszką
co w mi­gaw­ce wspomnień
uśmiech wywołujesz

Nie pragnę cudów
wiel­kich dowodów
je­dynie wiary
i twej obecności… 

wiersz
zebrał 82 fiszki • 14 listopada 2012, 15:08

Nie pragnę

Zgu­biłem się
w twoich oczach
zam­kniętych, choć byłaś
tak blisko
rzu­ciłaś słowem
czułym nie bardziej
niż posąg światłem
nie pragnę, a może
to wszys­ko nieprawda
wma­wiam sobie
two­je nie kocham
znowu 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 23 sierpnia 2012, 10:58

moja piękna pani

ty która
wo­nią napełniasz
i ciszę
krzy­kiem rozdzierasz

kładąc swą dłoń
tros­kli­wie na mej
oszro­nionej piersi

i
twe oczy
za­kocha­ne widzę
na­wet w mroku

eh
oglądać Cię
pragnę
tak tylko


śnić w niepamięci


nu­cić
w godzi­nie
bla­dej śmierci
„La mia bel­la signora” 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 grudnia 2012, 00:01

Pod jednym skrawkiem nieba

Chciałabym To­bie kil­ka strof podarować
W słów ma­gii pragnę zakląć natchnienie
By w pa­mięci już na zaw­sze zachować
Naj­cudniej­sze z możli­wych spełnienie.

Kiedy to z ust dwoj­ga pogłosem drżącym
Słowa wcześniej skry­wane nag­le wzleciały
I niesione po­wiewem od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 70 fiszek • 19 lutego 2011, 07:05

Za słońce i deszcz
Za nieprzewidywalność
Kocham cię życie 

haiku
zebrał 65 fiszek • 24 października 2012, 09:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:43jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:42shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dziś wszys­tkie książki na­dają [...]

dzisiaj, 13:40jantar sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st tuż tuż

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma [...]

dzisiaj, 13:32karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Feministka, to nie kuchar­ka, [...]

dzisiaj, 13:32shulag sko­men­to­wał tek­st Stracić zaufa­nie, to ta­kie [...]

dzisiaj, 13:29M44G sko­men­to­wał tek­st *** Dzban miodu na ser­ce [...]