Wyszukiwarka: powitanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­wita­nie — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Po Szczęście

Szczęścia ka­wałek uk­radnę młodej parze
stojącej w kościele przed świętym ołtarzem.
Trochę od żołnie­rza co do kra­ju przyleci,
gdy żonę po­wita, uścis­ka swe dzieci.

Część od dziew­czy­ny bo Jej szczęście jest duże,
gdyż dnia każde­go dos­taję piękną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 lipca 2011, 21:11

Dla matki..mych przyszłych dzieci.

Ot­wierasz drzwi nim zdążę zapukać..
Rzu­casz się na szy­je, op­la­tasz jak bluszcz..
Całujesz na po­wita­nie, jak­byśmy się nie widzieliśmy set­ki lat..
A to zwyk­le parę godzin, góra dni..
Dla Ciebie to ty­le sa­mo, kil­ka długich, krótkich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 maja 2011, 20:09

Kochanku moj...

...Kochaj sie ze mna tej nocy
nie bój sie...choć ze mną -proszę
tyl­ko ta cicho,niech spia demony
i tak blis­ko nam do fon­tanny zycia
juz ma­my o krok bliżej
i czu­jesz to przywiązanie
wza­jem­nosc słow
bez zbed­nych pytan
wez mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 16 fiszek • 5 listopada 2012, 09:30

Czarcie dziecię

po­wita w bez­kres­nej czer­ni nocy
he­bano­we ba­ty wijących się żmij
spoj­rze­nia gro­mami jej niemocy
błys­ka­wicą roz­dziera łaknąc krwi

mroczna, wred­na, ohyd­na istota
chciałaby umieć kochać, lecz kąsa
uczuć po­zytyw­nych podła niemota
wszędzie w koło wie­cznie się dąsa

może poczęta przez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 lutego 2013, 01:04

Kiedy słońce wypada z ramion

Stanęła na progu
dwa schod­ki do świata - ni­by niedaleko

u stóp i w od­da­li biel puszys­ta
przyk­ryła za­nied­baną przestrzeń
tworząc z ba­dyli fi­gury god­ne ar­tysty malarza
a wkoło ra­dośnie is­krzyło dziś słońce

jej żylas­te dłonie osłoniły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 marca 2013, 18:23

Spotkaj mnie

Od­szedłeś bez pożegnania
I nie było na­wet powitania
Zas­nułeś mi oczy
Krop­la­mi czekania
Mo­je no­ce i dnie
Noszą imię twe
Obi­jając się o wspom­nienia
szu­kam znaczenia
Twe os­tatnie słowa
Wciąż od­twarzam od nowa
Proszę spot­kaj mnie
Spójrz w oczy me
I po­wiedz, że wiesz
I że równie moc­no chcesz..

"de­dykac­ja:pe­wien człowiek" ;) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 września 2010, 17:38

W objęciach Morfeusza

Odtwórz
Przeszy­ci wzro­kiem wza­jem­nym, no­worod­kiem uczuć
zapętle­ni w so­bie, bez słów zachwyt niemo wyrażamy.
Jed­wa­biem czułości w umysłach będziemy tak kluczyć
spa­jając się men­talnie, niczym wul­kan lawą wezbrany.
Ażeby de­likat­ność chwi­li za­pamiętać i nig­dy nie stracić.
Tak rychłe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 kwietnia 2013, 09:30

Taką Ciebie mieć...

Kobieto,
Chciałbym Cię widzieć ut­kaną z prawdy
bez zbędnych kolorów
i za­pachów z buteleczki.

Prawdziwą,
bez tuszów i szat.
Chcę Cię taką jaką po­witał Cię świat.

Pragnę,
widzieć Cię wchodzącą w jas­ność Pana.
Uciekającą
widzieć Cię chciałbym
przez po­la biegnącą
różaną
Ciebie-ut­kaną z prawdy.


*De­dykac­ja dla wszys­tkich ko­biet,które pop­rzez swoją na­tural­ność są tak wyjątko­we :) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 stycznia 2011, 19:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki