Wyszukiwarka: powitanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­wita­nie — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Do domu..

za­nim ra­nek zaświta
wyb­rałaś mnie do drogi
w pa­zuchę krom­ka chleba
dałaś z ser­ca przestrogi

świat pstrym lo­sem powitał
pas­ja­mi brał na rogi
codzien­nie było trzeba
gry­zać cza­su wyłogi

ko­niec wal­ki i kwita
wróciłem w do­mu progi
przychy­lić mat­ce nieba
ga­sić życia pożogi

pa­mięci Czesława Rodziewicza 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 31 stycznia 2013, 09:55

* * *

Bo­symi myślami
na­gim spojrzeniem
po­daro­wała mu swój oddech..

A on chłonął w milczeniu
bez­tros­kiej ekstazie
życie z jej wil­gotnych ust..

Roz­bierając jej dłonie z szat zawstydzenia
-po­witał rumieniec,
a błądzące piel­grzym­ki rozkoszy,
wędrow­niczki płynące po złotej pustyni
od­dały mu swój wstyd
i wy­ruszyły szu­kając zbawienia
na je­go ciepłych plecach.

Złącze­ni nagością
dotykiem
oddechem
Za­gubieni w źrenicach
zam­knięci pod po­wieka­mi doskonałości

Od­da­ni tyl­ko sobie
Sza­leńczo i Bezgranicznie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 lutego 2010, 01:45

Po Szczęście

Szczęścia ka­wałek uk­radnę młodej parze
stojącej w kościele przed świętym ołtarzem.
Trochę od żołnie­rza co do kra­ju przyleci,
gdy żonę po­wita, uścis­ka swe dzieci.

Część od dziew­czy­ny bo Jej szczęście jest duże,
gdyż dnia każde­go dos­taję piękną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 6 lipca 2011, 21:11

Dla matki..mych przyszłych dzieci.

Ot­wierasz drzwi nim zdążę zapukać..
Rzu­casz się na szy­je, op­la­tasz jak bluszcz..
Całujesz na po­wita­nie, jak­byśmy się nie widzieliśmy set­ki lat..
A to zwyk­le parę godzin, góra dni..
Dla Ciebie to ty­le sa­mo, kil­ka długich, krótkich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 maja 2011, 20:09

Kochanku moj...

...Kochaj sie ze mna tej nocy
nie bój sie...choć ze mną -proszę
tyl­ko ta cicho,niech spia demony
i tak blis­ko nam do fon­tanny zycia
juz ma­my o krok bliżej
i czu­jesz to przywiązanie
wza­jem­nosc słow
bez zbed­nych pytan
wez mnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 16 fiszek • 5 listopada 2012, 09:30

Czarcie dziecię

po­wita w bez­kres­nej czer­ni nocy
he­bano­we ba­ty wijących się żmij
spoj­rze­nia gro­mami jej niemocy
błys­ka­wicą roz­dziera łaknąc krwi

mroczna, wred­na, ohyd­na istota
chciałaby umieć kochać, lecz kąsa
uczuć po­zytyw­nych podła niemota
wszędzie w koło wie­cznie się dąsa

może poczęta przez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 lutego 2013, 01:04

Kiedy słońce wypada z ramion

Stanęła na progu
dwa schod­ki do świata - ni­by niedaleko

u stóp i w od­da­li biel puszys­ta
przyk­ryła za­nied­baną przestrzeń
tworząc z ba­dyli fi­gury god­ne ar­tysty malarza
a wkoło ra­dośnie is­krzyło dziś słońce

jej żylas­te dłonie osłoniły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 marca 2013, 18:23

Spotkaj mnie

Od­szedłeś bez pożegnania
I nie było na­wet powitania
Zas­nułeś mi oczy
Krop­la­mi czekania
Mo­je no­ce i dnie
Noszą imię twe
Obi­jając się o wspom­nienia
szu­kam znaczenia
Twe os­tatnie słowa
Wciąż od­twarzam od nowa
Proszę spot­kaj mnie
Spójrz w oczy me
I po­wiedz, że wiesz
I że równie moc­no chcesz..

"de­dykac­ja:pe­wien człowiek" ;) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 września 2010, 17:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki