Wyszukiwarka: powitanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­wita­nie — zgromadziliśmy 75 tekstów.

* * *

od­bi­jają sie twarze
w ma­lowa­nej słońcem
taf­li jeziora

upal­ny pocałunek
dłonie splecione
tak je kocham

oczy które
ot­wierają niebo
i słowa zielone
sy­pane nadzieją
czułe
jak nasze powitanie
dziś
i wczoraj

sie­dzi­my obok
wtu­leni w ciszę
szu­kamy kamieni
znaj­du­jemy serca

żywe wspomnienia
tęskno­ta tak wielka
zaczy­namy od nowa

czas nam nie od­bie­rze
ust spragnionych
i drżenia
ciał splątanych
kwiatem
ma­jowe­go słońca

razem
już, tak
do końca ! 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 maja 2011, 17:07

" Zapomnienie "

Wyp­la­kałam juz wszystkie
łzy
po twarzy spływają krople
krwi
czarną szminką
usta
pomalowałam
na powitanie...
śmierci
bo kiedy ser­ce z rozpaczy
pękło
mo­ja dusza
na zawsze
umarła
a ja...w zapomnienie
odchodzę

nie na­piszę kolejnych
wierszy.

Julka. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 sierpnia 2011, 19:56

Moja Przyjaźni...

Mo­ja Przy­jaźni nie py­taj czy jeszcze jestem
gdy wi­tam Cię słowem „ tęskniłem”
i po­daję swoją dłoń na powitanie
gdy in­ni uni­kają dotyku…

Nie boję się Two­jej choroby…
bo sko­ry Ty ją zaakceptowałeś
i próbu­jesz god­nie z nią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 1 marca 2011, 10:13

~~Po tamtej stronie~~

Może życie się śmier­cią nie kończy
Czyżby po niej jest coś ulotnego
No a jeśli to tyl­ko jest przejście
Jak przep­ra­wa do życia drugiego

Może w in­nym wciele­niu po latach
Znów spot­ka­my się z sobą przypadkiem
Lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 20 marca 2013, 00:03

Z tych marzeń ..

Ciepłe jest popołudnie
uśmie­cham się do ciebie cud­nie
całujesz, przy­tulasz na powitanie
w par­ku alejką wspólne spacerowanie
opo­wiada­nie o so­bie rozpoczynamy
wspólnych chwil kar­tki życia odliczamy
mi­nuty, godzi­ny, dni , miesiące....
..la­ta .. wpat­rze­ni w oczy błyszczące
dwa serca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 2 marca 2011, 12:14

Na wygnaniu

Nie ma miej­sca gdzie możemy się udać.
Nie chce być po bez­pie­cznej stro­nie.
Będę sil­niej­sza.
Nie wyrzeknę się uczuć.
Wdzięczna za życzli­wość i śmiech.
Jes­tem w drodze.
Nap­ra­wię rzeczy niedo­kończo­ne.
Po­witam ból.
Nie uciekam od rzeczy­wis­tości.
Jes­tem w la­biryn­cie.
Chce uwol­nić praw­dzi­we emoc­je.
Wiem,grzech nie kończy się łza­mi.
Pragnę krzyczeć.
Szu­kamy tyl­ko ut­ra­cone­go nieba. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 7 marca 2013, 20:05

Świetlistość

Przychodzisz
i kończy się zbyt długie cze­kanie
niczym wschód słońca
który dnia jest powitaniem

Czuwasz
abym zaw­sze pa­miętał kim jestem
ty masz pos­tać skrzydlatą
a ja kształty cieles­ne

Na­wet te­raz
nieda­leko gdzieś ode mnie stoisz
niewidzial­nym cieniem
za aniołem moim 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 listopada 2012, 12:29

Nadzieja

Dziś ra­no przez ok­no wpadła do mnie nadzieja.
Usiadła na fi­ran­ce jak wielo­bar­wny motyl.
Zat­rze­potała skrzy­dełka­mi sypnęła ma­gicznym pyłem
Jak by chciała w me ser­ce za­puścić korzenie.

Zadrżały me myśli w głowie zaszumiało
Po­witałam gwiazdę po­całun­kiem śpiewnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 maja 2012, 22:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wszystkie
Filtruj wyniki