Wyszukiwarka: poranku

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­ran­ku — zgromadziliśmy 220 tekstów.

W codzienności słów

Wiosen­ny świt w zam­glo­nym poranku
po­gubił mo­je niewin­ne słowa
szu­kam ich każde­go dnia by no­wymi wersami
niczym naj­piękniej­sze dzieło Vangoga
in­ny por­tret twój stworzyć

Poezją ser­ca układam ko­lej­ne strofy
jak bu­kiet żółtych kwiatów z naszej łąki
w codzienność [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 113 fiszek • 20 kwietnia 2013, 19:11

niewidoki

próba No.1

od dzi­siaj wszys­tko jest nie w kolorze
na­wet dłonie nie mają już bar­wy chleba
o po­ran­ku dot­knięta smugą światła
nie pot­ra­fię ot­worzyć oczu

a może roz­wieram je naz­byt mocno
by co­kol­wiek zobaczyć 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 13 marca 2014, 12:22

Talizman z łez

Pośród leśnych wrzosów
kiedyś...
gu­biłam swo­je łzy
a ty zbierałeś je o poranku
pomiędzy
sreb­rny­mi krop­la­mi rosy
jak ta­liz­man.... na szczęście
każdą z nich zamykałeś
w swo­jej dłoni

I marzeń tak wiele obudziłeś
kiedy sercom
nie po drodze...było
mo­je sny zry­wałeś z obłoków
za­nim dot­knęłam ziemi
myślą
jak jed­wab delikatną

Nie pot­ra­fię śpiewać jak ptaki
i jak ten płatek śniegu
niesiona wiat­rem
wi­rować zwiewnie
po­nad słowami
ale...
dziękuję ci kocha­ny za wszystko

bo w to­bie na nowo
odnalazłam...
siebie.


Julka.


de­dyko­wane P. 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 30 grudnia 2012, 20:20

Najtrudniej zacząć...

Odtwórz

Naj­trud­niej jest zacząć żyć od nowa.
Doj­rzeć wśród chmur choć skra­wek tęczy.
Gdy człowiek żad­nych barw nie widzi
prócz siebie smut­kiem... in­nych dręczy.

Trze­ba... spróbo­wać żyć na nowo.
Z przyszłością w ser­cu licząc lata.
W kierun­ku słońca... twarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 80 fiszek • 12 lipca 2013, 04:11

Było mineło

Pa­miętasz... byłam wtedy
szep­tem zam­kniętym w ciszy
niedo­kończo­nego
jutra

gorzki­mi łzami
od­chodzące­go w niepamięć
wczoraj

a później...

wiat­rem i mgłą nieuchwytną
dla żad­nych dłoni
kroplą rosy
która do życia o poranku
nie tyl­ko mnie
nadzieją
budziła

Dziś...

jak ten kwiat
w twoich ciepłych dłoniach
każde­go dnia
pięknem rozkwitam

bo dzięki to­bie jestem
po prostu...
szczęśliwa.


Julka.


dla... P. 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 18 października 2012, 19:57

" Kiedy..."

Gu­bię się sa­ma w sobie
us­ta grzesznie drżą
jak liście na wietrze...
w po­rywie zim­ne­go wiatru
o wschodzie
je­sien­ne­go już poranku

a później...
ek­stazą noc zasypia
spokojnie

kiedy piszesz do mnie
krótkim wierszem
czuję się jak...
ta­ka mała dziewczynka
która
zaw­stydzo­na Twoim
uśmiechem

dwa war­kocze grzecznie...
pa­luszka­mi plecie.


Julka.

de­dyko­wane...Voyage ;)))


P...To­bie rzecz jas­na Kocha­ny...też...! ;)) 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 24 września 2012, 21:02

Cierpliwie.

Pocze­kaj na Śmierć
bo Śmierć
jak Miłość o poranku
do której wyjść się nie chce
sa­ma przyjść mu­si leniwie

Jak to tak
Miłość do Śmierci
porównywać?

Miłość
jak i Śmierć
zapuka
wej­dzie nieproszona
ro­zej­rzy się
lecz nie uj­rzy tych oczu

Z żalu
przy­tuli tylko
i da spokój 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 19 sierpnia 2014, 22:35

" Powiem Ci "

Błękit­ne niebo o poranku
w dłoniach jut­ro nam
przyniosę
gwiez­dny pył roz­sy­pie nocą
pomiędzy...
naszy­mi snami

ale ty
kochaj mnie
tak pięknie...
kochaj

Słońca blask
w każdy mroźny dzień
po­daru­je tobie
ciepły do­tyk zostawię
na skroni...
a jeśli nasze dni kiedyś
życiem się pogubią
ja i tak powiem...

kocham cię
tak pięknie...
kocham.


Julka.


dla.,.P...:) 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 19 września 2012, 00:12

" Wiosenne marzenie "

Naj­piękniej­sza po­ra roku
pu­ka w nasze drzwi
za chwilę
war­kocza­mi dziewcząt
namiętność...
jak słońca złote pro­mienie
oświet­li sza­re dni

a ja wiat­rem o poranku
zno­wu za­tańczę...
dla ciebie

na łąkach de­likat­nością
zachwy­cać będą motyle
i ro­sa na stopach
nie jed­no wy­pisze imię
swoim śpiewem ptaki
obudzą
ludzkie zmysły

niczym mgła subtelnością
ukołyszę two­je sny i naszą...
ciszę

w ser­cach jak najpiękniejsze
kwiaty
miłością roz­kwitną wszystkie
marzenia...
i tyl­ko mo­je na­dal niezmienne
tak sa­mo jak wiosnę

zno­wu uj­rzeć chcę ...
ciebie


Julka.


P. 

wiersz
zebrał 49 fiszek • 13 marca 2012, 13:31

Zgubione szczęście...

Nie zgub mnie…bądź bliżej…mówiłaś
gdym o po­ran­ku wy­mykał się
za­rabiać na szczęście pieniądze…
Śmiałem się z two­jej prze­sad­nej troski
bo myślałem, że jak wrócę
ku­pię ci naj­piękniej­szy dom
urządzę go i uśmiech twój
wcześniej czy później przywrócę…

Zbyt szybko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:51bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:50bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:50Niusza sko­men­to­wał tek­st Niejeden człowiek udając głup­ca, [...]

dzisiaj, 11:50jantar sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:48sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:44jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:43bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Ból jak py­tanie, łat­wo [...]

dzisiaj, 11:42bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Mąż pa­suje tyl­ko do [...]

dzisiaj, 11:37krysta sko­men­to­wał tek­st Niejeden człowiek udając głup­ca, [...]