Wyszukiwarka: poniedziałek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­nie­działek — zgromadziliśmy 22 teksty.

W poszukiwaniu...

Te słowa płyną pros­to z serca
sa­ma myśl o To­bie ogień w nim roznieca.
Czy to miłość? Sa­ma do końca nie wiem ,
ale coś dziw­ne­go się ze mną dzieje.

Chce mi się śpiewać, biegać, skakać
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 3 listopada 2010, 17:46

Znaczenia

skąd po­mysły na na­zywa­nie przes­trze­ni
i uda­wanie, że jest bliżej w no­cy
do gar­ba­tych szczytów głupo­ty.

czy to ważne, kto szu­ka bardziej?
nikt nie wie­dział, że w po­nie­działki
nie roz­biera się pa­piero­wych ścian z neologizmów. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2012, 22:12

Biały Aniele

Daj mi rękę... pop­ro­wadź mnie.
Mój za­gapiony stróżu, aniele.
Ty­le ra­zy w inną stronę spoglądałeś.
Że stałam za Tobą... te­go nie widziałeś.

Po­każ mi bramę do twe­go umysłu.
Chciałabym poz­być się te­go dystansu.
Dot­knij mnie, obej­mij, ochroń...
Ta­kie twe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 sierpnia 2012, 19:09

Potrzebuję Cię

Mrok ogarnął okolice,
Słabe pro­mienie światła,
wychodzące przez okno
roz­ry­wają całuny ciemności.
Cicha, niep­rzer­wa­nie grająca muzyka,
os­tatnie, śla­dowe ilości kawy,
za­pach brzos­kwi­niowe­go mydła
i per­spek­ty­wa tego,
że za chwilę poniedziałek,
a ja leżę na łóżku i tworzę,
są chy­ba naj­lep­szym do­wodem na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2010, 16:05

czekam

Do­bija mnie dzi­siej­sza sobota
i do­bija mnie,że to już jut­ro niedziela.
Prze­raża mnie,że wczo­raj był piątek.
Niedob­rze mi na myśl,że dwie no­ce i poniedziałek.
Nie wspomnę o wtor­ku,ta­kiej sa­mej środzie i czwartku.
Nie, nie narze­kam na życie,
cze­kam na ósmy dzień tygodnia.
I tak sa­mo Ciebie się doczekam... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:46

smacznego

Ko­lej­ny dzień bez zwłoki. Ale trup za­lega w sza­fie i odór nie do zniesienia zat­ru­wa nam po­wiet­rze. Ni­kogo nie kor­ci by tam zaj­rzeć, ni­kogo by prze­wiet­rzyć.

Śmierć to ta­ka faj­na gra. Prawda? [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2012, 21:13

heroina

he­roina ras twa czy… nie? cztery.
da­waj działke! poniedziałek
wto­rek da­waj działke też!
aaaj źre­nice rozszerzone
bo nar­ko­tyk wkracza mi w drogę
ni­by ‘żyły’. na­tychmias­to­wy SZOK
niesa­mowi­te uczu­cie, co? lu­bisz to
cier­pisz to.

śro­dek, spraw­dzasz rozkład dilerki
gdzie jes­teś he­roino? WEJDŹ [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2011, 21:41

,,Czas przemijania" ( Toposy życia)

O moim życiu można­by pi­sac bar­dzo długo
To juz pra­wie 18 lat, 18 lat mo­jego piek­ne­go zycia
Zy­cia z przeszko­dami, upad­ka­mi, a także z ty­mi
chwi­lami szczęsli­wymi, pier­wsza miłosia, drugą, trzecia...
Chwi­le upływają, człowiek staje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2013, 13:02

Następna strona 1 2 3

Wszystkie
Filtruj wyniki