Wyszukiwarka: pomocna dłoń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc­na dłoń — zgromadziliśmy 55 tekstów.

Pięciolinia

Cisza
- jak­by nas­tra­jać ją miały
od­dechy ludzkie…
Podkład dla życia,
gdzie wciąż rodzi się no­wa nuta.
Rzeczywistość
ba­tutą kieruje
cier­niem uderzając o ko­lej­ny kla­wisz losu.
I ta iskierka
co niczym dzwo­neczki nadziei
da­je światło
tworząc aurę
dla cięższe­go oddechu
szyb­sze­go stąpnięcia
przyklęku
niekiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 102 fiszki • 18 marca 2013, 20:17

Niebo...

Nie płacz proszę
niebo jest tuż, tuż
wys­tar­czy tyl­ko pod­nieść głowę
spoj­rzeć w smut­ne oczy człowieka
i po­wie­dzieć mu
że to nie krzyż
spoczy­wa na je­go ramieniu
a two­ja dłoń
dzięki której od dzisiaj
nie będzie już sam...
Bo do nieba nig­dy nie jest daleko
niebem jest po­moc­na dłoń
na ra­mieniu smut­ne­go człowieka… 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 22 czerwca 2011, 07:12

***

Cza­sem wys­tar­czy
przy­jaz­ne spojrzenie
uśmiech
drob­ny gest

Da­jesz więcej
- swój czas
po­mocną dłoń
słowo…

Otu­lasz zrozumieniem
roz­pa­lasz nadzieję
wiarą w siebie
po­budzasz do życia

W ciep­le mysli
za­tapiasz smutki
ser­cem ogrzewając
upad­ki rzeczywistości

Tam los
pisze piękne rozdziały
bo nie liczy się to co masz
lecz to co możesz dać
sobą…
 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 4 stycznia 2013, 14:43

Zostań czyimś aniołem...

Niekiedy jes­teśmy ta­cy samotni
ta­cy zagubieni
jak żeg­larze dry­fujący w łupi­nach orzecha…

Nie ro­bimy jed­nak nic, by to zmienić
cho­wamy się
a czas nieubłagal­nie przez pal­ce nam ucieka…

Czy nie le­piej ro­zej­rzeć się i wyszu­kać człowieka
który bo­ryka się
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 kwietnia 2012, 09:24

* * *

Jak małe ziaren­ko wiel­kiego drzewa
Wzras­ta pielęgno­wana marzeniami
I od­po­wie­dzial­nością…

Jest ciężką pracą, ale nie obowiązkiem
Jest służbą, ale nie niewolnictwem
Jest więzią, ale nie więzieniem…

Jest mo­tywacją dla wątpiących
Po­mocną dłonią dla upadłych
Chle­bem dla głodnych…

Ni­komu nie jest da­na na zawsze
Jeśli nie jest dla ciebie ważna
Ule­ci niepielęgnowana

Nie py­taj już, czym jeszcze jest miłość
Bo do końca to sam nie wiem…Kochana… 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 15 listopada 2010, 07:35

* * *

upa­da znowu
każde­go dnia po trochu
z marzeń wybudzona
życiem strudzona

bez ognia

po­daj­cie mi fajki
chce zapalić
puścić życie z dymem
po­wiet­rzem się dławić

upaść na ziemię
nie chce po­moc­nej dłoni
chce poleżeć

na dnie samym

bez oddechu
z ot­warty­mi oczami
w bez-ruchu
na chwilę

godzinami

przes­pać nadzieje
smut­kiem popłakać
zaśmiać się głośno
pog­ro­zić śmierci

fuck'a pokazać

ot tak światu
dla lansu

umierać

każde­go dnia po trochu
im więcej tym mniej

serc bez serca
w bez­sensie wiary
w jut­rzej­sze słońce
ze łzą w oku kochanie
 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 30 września 2011, 10:39

Człowieku opamiętaj się

Wy­bierać ci nie mogę
przy­jaciół ni znajomych
sam wiesz już to człowieku
kto się ma jak i komu
widzisz tam co pisane
a za tym co i w głowie
ma ta­ki je­den z drugim
su­mienie ci to powie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 23 września 2012, 08:32

I'm still waiting..

za­bija­na obojętnością
bra­kiem ciepła
bra­kiem poczucia
że jest się ko­muś potrzebnym
umieram powoli
wyrzu­cając z siebie
ból
łzy
i tą najgorszą
bezsilność
umieram zbyt długo
cze­kając na po­mocną dłoń
po­moc­ny gest
uśmiech
wciąż cze­kam na szczęście..


zim­ne no­ce i poranki
nig­dy nie byłam go­towa na samotność.. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 października 2012, 17:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7

Wszystkie
Filtruj wyniki