Wyszukiwarka: pomocna dłoń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: po­moc­na dłoń — zgromadziliśmy 1064 teksty.

Dreszcz

Os­tatnim pocałunkiem
za­nim zaśniesz
i pier­wszym łykiem powietrza
kiedy zbudzi cię mo­ja dłoń
będę

za­mienię się w dreszcz
szep­nij tyl­ko, że

chcesz 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 4 marca 2014, 23:53

Zmysły szeptu

Już tyl­ko noc dzieli nas od siebie
i ka­wałek dnia
jed­wabną pościel kro­pisz za­pachem wanilii

jeszcze mi­niesz kil­ka twarzy
niż przyb­liżysz usta
po­dasz mi dłoń, ja ci obie
i nies­kończo­nością naszych ciał
obej­mie nas świt

w zmysłach szeptu
za­tańcz ze mną...

;)* 

wiersz
zebrał 151 fiszek • 12 marca 2013, 01:47

Nieodgadniona...

Niesa­mowi­cie piękna
że aż 
nie miałem odwagi
zbliżyć swoich ust do jej policzka
na powitanie…
po­całowałem więc ją w dłoń…
wszys­cy się śmiali
że jes­tem ta­ki staroświecki
nieśmiały
że nie mam żad­nych szans
a ona?
ona tak po pros­tu
zmieniła mo­je życie
na wiosnę
i każde­go poranka
wi­ta mnie
perłowym uśmiechem
i ra­dością
emanującą
ma­giczny­mi odcieniami
ziele­ni jej oczu... 

wiersz
zebrał 141 fiszek • 30 maja 2013, 06:34

W każdym spojrzeniu...

Cóż dzi­siaj znaczy kochać blis­kich ?
na­wet złoczyńcy potrafią...
kochać prawdziwie
to znaczy, mieć ser­ce ot­warte
na wszystkich
po­dawać dłoń, przy­tulać
winę przebaczyć
i tak szczerze pragnąć
miłością się dzielić
aż w każdym spoj­rze­niu
Zmar­twychwstałego
być w sta­nie zobaczyć...

.................................................................................................
Życzę wszys­tkim miłych świątecznych chwil, po­gody ducha i ra­dości po­wita­nia Zmar­twychwstałego, a tym, którzy nie będą święto­wać, miłego od­poczyn­ku i dużo słońca. 

wiersz
zebrał 103 fiszki • 18 kwietnia 2014, 17:51

Tak jak Ty mnie.

Dziś poczułem się
Tak jak ptak
Pod­czas pier­wsze­go lotu
Na skrzydłach miłości

Mam lek­kie ser­ce i dłoń
Słowa sa­me kładą się na papier
Wychodzą zza płomienia świecy
Zer­kają zza ram­ki ze zdjęciem
Na którym uśmie­chasz się

Lu­bię Cię
O siódmej rano
Gdy budzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 99 fiszek • 27 stycznia 2014, 23:55

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 97 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

Dzień Matki

Odtwórz

Każde­go dnia kocham Cię... piękniej.
Każde­go moc­niej... naj­droższa Mamo.
Cho­ciaż dla Ciebie każdy z tych dni
wygląda po­dob­nie... pra­wie tak samo.

W każdy po­ranek wi­tasz śniadaniem.
Uśmie­chem... całujesz moją twarz.
Gdy jest mi smut­no czu­le przytulasz
tak dob­rze kochana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 90 fiszek • 20 kwietnia 2013, 21:22

Dotykanie...

Uwiel­bia, gdy do­tykam delikatnie
tak jak piórko mus­kające ludzką dłoń
tak jak drżący lis­tek pie­szczo­ny przez wiatr
w lek­ko wiet­rzny, po­god­ny dzień…
lecz niekiedy pro­si abym mocniej
pieścił i ścis­kał głod­ne do­tyku piersi
wy­doby­wał sza­lone dreszcze
i roz­koszne dźwięki…
Odtwórz  

erotyk
zebrał 89 fiszek • 21 kwietnia 2013, 07:40

Wyschnięte Kałamarze

Wy­sychają już kałamarze dla gęsich piór
Kto jeszcze kiedyś at­ra­men­tem coś napisze…
Stu­kot palców w kla­wiszy prze­pas­tny zbiór
Zastąpił kur­sy­wy kreślo­nej dłonią, błogą ciszę.

Wnet os­tatnie kar­tki żółcią pok­ry­je czas nieubłagany
Znikną po łzach zas­chniętych styg­ma­ty na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 80 fiszek • 9 kwietnia 2011, 09:10

Proszę, bądź.

mo­je ser­ce pokornieje
gdy nocą na zim­nym parapecie
mo­ja dłoń od­szu­ka Two­je ciepłe palce
i przy­tuli je do policzka

za­mykam oczy a Ty prze­nosisz mnie
w ten spo­koj­niej­szy świat
gdy błądzisz od­dechem na mej szyi
przy­wołując za­pach herbaty
i schnącego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 80 fiszek • 13 lutego 2014, 19:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 20:40shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:39Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:38LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:37shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:36mechaa sko­men­to­wał tek­st Stos

dzisiaj, 20:36shulag sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:35LiaMort sko­men­to­wał tek­st Ludzie pod­ważą wszys­tko, co [...]

dzisiaj, 20:34amel. sko­men­to­wał tek­st Oceniaj zacho­wania i poglądy, [...]

dzisiaj, 20:33shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 20:32mechaa wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.